Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Μια νέα πηγή ιστορίας: Οι βιογραφικές αναμνήσεις του μητροπολίτη Τραπεζούντας Χρύσανθου


Δημοσιευμένα: Jan 1, 1995
Οδυσσέας Λαμψίδης
Περίληψη

Les Mémoirs ont été publiés en 1970 par Georgios N. Tassoudis, neneu et
exécuteur du testament du métropolite Chryssanthos. La circulation limitée,
presqu’ inexistante de ce livre et de même l'utilisation pas fréquente des
Mémoirs biographiques, par les chercheurs et les historiens de l’époque de
Chryssanthos (jusqu’ à présent, 25 ans après leur publication, les Mémoirs ont
été utils à un nombre très limité de chercheurs) rendent nécessaire la présentation
de ce texte et la mise en avant des éléments qui pourraient servir aux chercheurs.
Le texte a été composé par le métropolite Chryssanthos en 1948 (décédé le 30
Septembre 1949) et se base à ses mémoirs personnels, ses documents et à son
journal intime. Sans doute, le texte appartient au genre autobiographique et il est
sûrement influencé par la subjectivité de l’auteur. Mais, Tabscence d’une
certaine objectivité ne doit pas nous empêcher de se référer à ce texte comme
une source —une source très importante qui fournit des renseignements et
raconte des faits qui ne sont pas enregistrés d’une façon pareille par d’autres—
pour l’histoire de la vie et des activités de métropolite Chryssanthos, et de son
époque. Les faits historiques qui sont enregistrés s’étendent jusqu’ à 1920, et le 

texte se divise en 40 unités. Sûrement des questions, en ce qui concerne la
composition du texte et le retentissement de la vérité historique enregistrée,
existent. Mais, sans doute, le texte nous fournit des documents officiels et des
descriptions des activités de métropolite Chryssanthos extraits de sa perception
personnelle. Or, étant donnée la contribution importante des Mémoirs biographiques,
les défauts concernants l’essence et le caractère des Mémoirs devraient
etre considérés comme petits. Par conséquent, les chercheurs doivent se référer à
ce texte comme une source fondamentale pour la biographie de Métropolite
Chryssanthos et de son époque.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)