Παρουσία Τηλίων στη Μικρά Ασία: Φιλόπτωχη αδελφότητα Ναζλίου


Δημοσιευμένα: Jan 1, 1986
Χάρης Μιχ. Κουτελάκης
Περίληψη

Des informations provenantes des archives, nous informent que les
habitants de Tilos voyageaient tous les ans en Asie Mineure, pour chercher
un travail.
Nous n’avons pas des informations détaillées avant 1893, lorsque ces
émigrés fondèrent l’association d’entr’aide à Nazli.
En 1911 les Tiliens, comme d’ailleurs tous les Grecs du territoire Ottoman,
ont du quitter la Turquie et rentrer définitivement à leur île.
L’association de Nazli a survécu jusqu’en 1923.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.