Τουρκικές κοινωνικές οργανώσεις που ανέπτυξαν ανθελληνική δράση στο Σαντζάκι της Σμύρνης κατά την περίοδο της ανακωχής: (30 Οκτωβρίου 1918-15 Μαΐου 1919)


Δημοσιευμένα: Jan 1, 1999
Engin Berber
Περίληψη

Référence aux associations turques fondées avant, autant qu’après,
l’armistice et caractérisées par une vive activité pour la libération du
territoire du sandjak de Smyme de l’occupation grecque. La présentation
détaillée des associatons Türk Ocagi, Halka Dogru Cemiyeti, Müdafaa-i
Hukuk-i Osmaniye Cemiyeti et Müdafaa-i Vatan est basée aux status et aux
principales archives ottomans.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.