| More

Γέφυρες αλληλεγγύης: Εναλλακτικές οικονομίες διατροφής στην αστική Ελλάδα

Views: 936 Downloads: 413
Theodoros Rakopoulos (http://orcid.org/0000-0003-0390-7081)
Theodoros Rakopoulos

Περίληψη


Εστιάζοντας στο αστικό-περιφερειακό συνεχές στο χώρο της Θεσσαλονίκης, αυτή η μελέτη διερευνά τις απτές κοινωνικές δραστηριότητες ορισμένων ομάδων που έχουν αφοσιωθεί στο χτίσιμο μιας «κοινωνικής οικονομίας» διανομής τροφής χωρίς μεσάζοντες. Τα εθνογραφικά δεδομένα (που συνέλεξα μεταξύ 2013-2015), αφορούν τις από-τα-κάτω απαντήσεις προς τις δυσκολίες που ζουν οι άνθρωποι σε ζητήματα των τα προς το ζην τους ζητημάτων. Στο φως αυτών των δεδομένων, προτείνω να ανοίξουμε τα εννοιολογικά όρια της αμοιβαιότητας, έτσι ώστε να συμπεριλάβουμε την αλληλεγγύη, ως ημική έννοια με πολιτισμικές συμπαραδηλώσεις συγκυριακές της κρίσης. Η «οικονομία αλληλεγγύης» μπορεί να ιδωθεί ως μια εννοιακή και πολιτική γέφυρα που συμβολικά, αλλά και υλικά, φέρνει κοντά κοινότητες παραγωγής και κατανάλωσης τροφής. Η έννοια του «χωριού» είναι μια πρωτότυπη μετωνυμία που χρησιμοποιούν οι αστοί ακτιβιστές στα συστήματα διανομής τους, για να δηλώσουν μια συγκεκριμένη κοσμολογία σχέσης με το φαγητό και τα υλικά διατροφής. Η έννοια επικαιροποιείται με σημαίνοντες τρόπους, στην παρούσα συγκυρία λιτότητας στη χώρα.

 

 

 


Λέξεις κλειδιά


διατροφή, φαγητό, ακτιβισμός, αλληλεγγύη, αστικός χώρος

Πλήρες Κείμενο:

PDF (English)

Αναφορές


Rakopoulos/Ρακόπουλος, Θ. (2014b). Άτυπη και ανεπίσημη οικονομία αλληλεγγύης στην «εν κρυπτώ» κοινωνική πρόνοια της κρίσης. Σύγχρονα Θέματα, 120, σελ.16-24.

Rozakou/Ροζάκου, Κ. (2008). Κοινωνικότητα και «κοινωνία αλληλεγγύης» στην περίπτωση μιας εθελοντικής ομάδας. Greek Political Science Review, 32, σελ. 95-120.

Amin, A. and Thrift, N. (2013). Arts of the political: New openings for the left. London: Duke University Press.

Chrysopoulos, P. (2015). Food prices in Greece show highest increase among EU 28. Available at: http://greece.greekreporter.com/2015/11/09/food-prices-in-greece-show-highest-increase-among-eu-28/#sthash.KtOmmRHu.dpuf. Accessed 29/6/2016.

Douzina-Bakalaki, F. (2016). Volunteering mothers: The moral economy of a soup kitchen in Northern Greece. Anthropology Matters, 17 (1).

Fassin, D. (2014). The ethical turn in anthropology: Promises and uncertainties. HAU Journal of Ethnographic Theory, 4 (1), pp. 429-435.

Graeber, D. (2011). Debt: The first 5000 years. Brooklyn: Melvin House.

Graeber, D. (2014). On the moral grounds of economic relations: A Maussian approach. Journal of Classical Sociology, 14 (1), pp. 65–76.

Guyer, J. (2014). The True gift: Thoughts on L’Année Sociologique of 1925. Journal of Classical Sociology, 14 (1), pp. 11–21.

Herzfeld, M. (2011). Crisis attack: Impromptu ethnography in the Greek maelstrom. Anthropology Today, 27 (5), pp. 22-26.

Hart, K. (2014). Marcel Mauss’s economic vision, 1920–1925: Anthropology, politics, journalism. Journal of Classical Sociology, 14(1), pp. 34–44.

Harvey, D. (1990). The condition of postmodernity: An enquiry into the origins of cultural change. Cambridge, MA: Blackwell.

Harvey, D. (2013). Rebel cities: From the right to the city to the urban revolution London: Verso.

Just, R. (2000). A Greek island cosmos: Kinship and identity on Meganisi. Oxford: James Currey.

Laville, J -L. (2010). The solidarity economy: An international movement. RCCS Annual Review, 2.

Lefebvre, H. (1995). Writings on cities. London: Wiley-Blackwell.

Miller, E. (2008). The solidarity economy: Key concepts and issues. Ιn Ε. Kawano, T. Masterson and J. Teller-Ellsberg (eds), Solidarity economy I: Building alternatives for people and planet (pp. 93-100). Amherst MA: Center for Popular Economics,.

Panourgia, N. (1995). Fragments of death, fables of identity. An Athenian anthropography. Madison, WI: University of Wisconsin Press.

Papataxiarchis, E. (2017). Afterword: Pragmatism against austerity: Greek society, politics and ethnography in times of trouble. Ιn D. Dalakoglou and G. Angelopoulos (eds), Critical Times in Greece (pp. 227-247). Routledge.

Rakopoulos, T. (2016). Solidarity: The egalitarian tensions of a bridge-concept. Introduction to the special issue by H. Cabot and T. Rakopoulos (eds), “The other side of crisis: Solidarity networks in Greece”, Social Anthropology, 24(2), pp. 142-151.

Rakopoulos, T. (2015). Solidarity tensions: Informality and sociality in the Greek crisis’ solidarity economy. Social Analysis: The International Journal of Social and Cultural Practice, 59 (3), pp. 85-104.

Rakopoulos, T. (2014a). Resonance of solidarity: Anti-middleman food distribution in anti-austerity Greece. Journal of Modern Greek Studies, 32(2), pp. 95-119.

Shore, C. (2011). “European governance” or governmentality? The European Commission and the future of democratic government. European Law Journal,17(3), pp. 287–303.

Sigaud, L. (2002). The vicissitudes of the gift. Social Anthropology, 10 (3), pp. 335-358.

Ticktin M. (2011). Casualties of care: Immigration and the politics of humanitarianism in France. Berkeley: University of California Press.

Theodossopoulos, D. (2014). Infuriated with the infuriated? Blaming tactics and discontent about the Greek financial crisis. Current Anthropology, 54(2), pp. 200-221.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.