Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

 

Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών εκδίδεται αδιάλειπτα  από το 1969 αποτελώντας το παλαιότερο περιοδικό για τις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες και ένα από τα πρώτα που υιοθέτησε το σύστημα τυφλής αξιολόγησης. Η συντακτική επιτροπή της Επιθεώρησης Κοινωνικών Ερευνών, αποτελούμενη από τρεις ερευνητές του ΕΚΚΕ και δύο εξωτερικούς κοινωνικούς επιστήμονες, ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΚΕ για τρία χρόνια και είναι υπεύθυνη για τις διαδικασίες έκδοσης και τα πρότυπα της επιστημονικής ύλης του περιοδικού. Η συντακτική επιτροπή υποστηρίζεται από την επιστημονική επιτροπή του περιοδικού,  ο ρόλος της οποίας είναι συμβουλευτικός όσον αφορά την ανάπτυξη και τη διάδοση του περιοδικού. Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών είναι πλήρως ανοικτής πρόσβασης και δεν έχει τέλη δημοσίευσης, αμοιβές ή paywalls.

Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών ευρετηριάζεται σήμερα από τις ακόλουθες διεθνείς βάσεις: Scopus (Elsevier), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA), The Directory of Open Access Journals (DOAJ), Google Scholar, Crossref, SHERPA/RoMEO, International Sociological Association (ISA), OPENAIRE: Open Access Infrastructure for Research in Europe (EC-DG INFORMATION SOCIETY and MEDIA), CiteFactor, European Website of Integration, Econbiz database.

Ανακοινώσεις


Twitter page

2022-01-31

Follow us on Twitter, @greek_review

Τρέχον τεύχος


2022: 158

Δημοσιευμένα: 2022-01-29


Προβολή όλων των τευχών