| More

Νιώθοντας την τάξη: ταξικές ταυτότητες, συναισθήματα και πολιτικές στάσεις στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος

Views: 1159 Downloads: 767
Giorgos Bithymitris

Περίληψη


Με το παρόν άρθρο διερευνούμε τα συστατικά των ταξικών  ταυτίσεων, όπως εντοπίζονται στο λόγο των εργατοτεχνιτών της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος, σε ένα πλαίσιο πολυεπίπεδης κρίσης και οικονομικής ύφεσης. Επικεντρώνοντας σε πυρηνικά στοιχεία της ταξικής ταυτότητας, εξετάζουμε ως αναλυτικά διακριτούς τους παρακάτω παράγοντες διαμόρφωσής της: α) την προδιάθεση του συνεντευξιαζόμενου απέναντι στο επάγγελμά του, β) τις ταυτίσεις με το συνδικάτο, γ) τις πολιτικές στάσεις του, δ) τα συναισθήματα που συνοδεύουν την αφηγηματικά κατασκευασμένη ταυτότητά του.   


Λέξεις κλειδιά


ταξικές ταυτότητες, συναισθήματα, πολιτισμικές ταξικές προσεγγίσεις, πολιτικές στάσεις

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Αλεξίου, Θ. (2016). Κοινωνικές τάξεις, κοινωνικές ανισότητες και συνθήκες ζωής. Αθήνα: Παπαζήσης.

Αρανίτου, Β. (2018). Η μεσαία τάξη στην Ελλάδα την εποχή των μνημονίων : Μεταξύ κατάρρευσης και ανθεκτικότητας. Αθήνα: Θεμέλιο.

Βλάχος, Γ. Π. (1996). Προβλήματα και προοπτικές της ελληνικής ναυπηγικής και επισκευαστικής βιομηχανίας. Αθήνα: Σταμούλης.

De Gaulejac, V. (1987). Η ταξική νεύρωση. Αθήνα: Παπαζήσης.

Δεμερτζής, Ν. και Λίποβατς, Θ. (2006). Φθόνος και μνησικακία: Τα πάθη της ψυχής και η κλειστή κοινωνία. Αθήνα: Πόλις.

Ιωσηφίδης, Θ. (2006). Θεμελιωμένη Θεωρία (Grounded Theory) και ανάλυση ποιοτικών δεδομένων: Δύο ερευνητικά παραδείγματα. Στο Θ. Ιωσηφίδης και Μ. Σπυριδάκης (επιμ.). Ποιοτική κοινωνική έρευνα: Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και ανάλυση δεδομένων. Αθήνα: Κριτική.

Marshall, T. (1997). Ιδιότητα του πολίτη και κοινωνική τάξη. Στο T.H. Marshall and T. Bottomore, Ιδιότητα του πολίτη και κοινωνική τάξη. Μετάφραση: Ο. Στασινοπούλου. Αθήνα: Gutenberg.

Μοσχονάς, Γ. (2015). «Κρίσιμες εκλογές» και η ερμηνεία των εκλογών του Σεπτεμβρίου 2015. Σύγχρονα Θέματα, 130-131.

Μπουρντιέ, Π. (2002). Η διάκριση: κοινωνική κριτική της καλαισθητικής κρίσης. Μετάφραση: Κ. Καψαμπέλη. Αθήνα: Πατάκης.

Πουλημάς, Μ. (2016). Νεομαρξιστικές προσεγγίσεις της ταξικής δομής. Η «νέα μεσαία τάξη» και το κοινωνικό υποκείμενο στον Ε. O. Wright. Διδακτορική διατριβή, Μυτιλήνη: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Σακελλαρόπουλος, Σ. (2014). Κρίση και κοινωνική διαστρωμάτωση στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, Αθήνα: Τόπος.

Σπυριδάκης, Μ. (2016). Χώρος και άτυπη εργασία. Η εθνογραφική εμπειρία της Ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας. Γεωγραφίες, 28, σελ. 24-34.

Σταυρακάκης, Γ., Νικήσιανης, Ν., Κιουκπιολής, Α., Κατσαμπέκης, Γ. και Σιώμος, Θ. (2015). Λαϊκιστικός λόγος και δημοκρατία. Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 43, σελ. 49-80.

ΙΝΕΜΥ (2017). Χαρτογράφηση Ναυτιλιακών Δραστηριοτήτων στην ευρύτερη Περιοχή του Πειραιά: μια πρώτη Αποτίμηση. Έρευνα του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ, που διενεργήθηκε για λογαριασμό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, διαθέσιμη στο http://www.pcci.gr/evepimages/MELETINAFPIGOEPISKEYI_F22259.pdf (τελευταία πρόσβαση 20 Οκτωβρίου 2018).

Τσίμας, Π. (2014). Ιστορία της Ακροδεξιάς και της Χρυσής Αυγής στην Ελλάδας. Εκπομπή Έρευνα, διαθέσιμη στο https://www.youtube.com/watch?v=CcbaaXwahIY (τελευταία πρόσβαση 5 Σεπτεμβρίου 2018)

Barbalet, J. (1998). Emotion, social theory, and social structure: A macrosociological approach. Cambridge: Cambridge University Press.

Bennett, T., Savage, M., Silva, E., Warde, A., Gayo-Cal, M., and Wright, D. (2008). Culture, class, distinction, New York: Routledge.

Bornschier, S. and Kriesi, H. (2011). The populist Right, the working class, and the changing face of class politics. In J. Rydgren (ed.), Class politics and the radical Right (pp. 1-33). Routledge.

Capelos, T. and Katsanidou, A. (2018). Reactionary politics: Explaining the psychological roots of Anti preferences in European integration and immigration debates. Political Psychology, 39 (6), pp. 1271-1288.

Carrier, J., and Kalb, D. (2015). Anthropologies of class: power, practice and -inequality. Cambridge: Cambridge University Press.

Clark, T. N., Lipset, S. M. and Rempel, M. (1993). The declining political significance of social class. International Sociology, 8 (3), pp. 293-316.

Devine, F., Savage, M., Scott, J. and Crompton, R. (2004) (eds). Rethinking class: cultures, identities and lifestyles. Basingstoke: Palgrave.

Eidlin, B. (2014). Class formation and class identity: Birth, death, and possibilities for renewal. Sociology Compass, 8 (8), pp. 1045-1062. doi.org/10.1111/soc4.12197

Evans, G. (2017). Social class and the cultural turn: Anthropology, sociology and the post-industrial politics of 21st century Britain, Sociological Review, 65 (1), pp. 88-104. doi.org/10.1177/0081176917693549

Fantasia, R. (1995). From class consciousness to culture, action, and social Organization. Annual Review of Sociology, 21 (1), pp. 269-287. doi.org/10.1146/annurev.so.21.080195.001413

Giddens, A. (1973). The class structure of the advanced societies. London: Hutchinson.

Goodwin, J., Jasper, J. M., and Polletta, F. (2001). Why emotions matter?. In J. Goodwin, J. M. Jasper and F. Polletta (eds), Passionate politics: Emotions and social movements. Chicago: University of Chicago Press.

Harrits, G. S. (2013). Class, culture and politics: On the relevance of a Bourdieusian concept of class in political sociology. Sociological Review, 61 (1), pp. 172-202.

Johnson, R. (1979). Culture and the historians. In J. Clarke, C. Critcher, and R. Johnson (eds), Working-class culture: studies in history and theory. London: Routledge, pp. 41-74.

Kirk, J. (2007). Class, culture and social change. Houndmills: Palgrave Macmillan.

Mann, R. and Fenton, S. (2017). Nation, class and resentment: The politics of national identity in England, Scotland and Wales. Houndmills: Palgrave Macmillan.

Pakulski, J. and Waters, M. (1996). The death of class. London: Sage.

Russo, J. and Linkon, S. (2005) (eds). New working-class studies. Ithaca: Cornell University Press.

Sayer, A. (2005). The moral significance of class. Cambridge: Cambridge University Press.

Sennett, R. and Cobb, J. (1972). The hidden injuries of class. Cambridge: Cambridge University Press.

Somers, M. (1992). Narrativity, narrative identity, and social action: Rethinking English working-class formation. Social Science History, 16 (4), pp. 591–630.

Spyridakis, M. (2013). The liminal worker: An ethnography of work, unemployment and precariousness in contemporary Greece. London: Ashgate.

Strawson, P. (2008). Freedom and resentment and other essays. Oxon: Routledge.

Thompson, E.P. (2013) [1963]. The making of the English working class. London: Penguin.

Van der Linden, M., Murphy, H. and Varela, R. (2017). Introduction. In R. Varela, H. Murphy and M. Van der Linden (eds), Shipbuilding and ship repair workers around the world. Case studies 1950-2010 (pp. 15-46). Amsterdam: Amsterdam University Press.

Williams, R. (1977). Marxism and literature. Oxford: Oxford University Press.

Williams, R. (2011) [1961]. The long revolution. Cardigan: Parthian Books.

Wetherell, M. (2012). Affect and emotion: A new social science understanding. London: Sage.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.