Κοινωνικός και εκπαιδευτικός αποκλεισμός στην κοινότητα των ελληνόφωνων Τσιγγάνων της Χαλκίδας


Δημοσιευμένα: Apr 2, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Ρομά Γύφτοι Εύβοια ταυτότητες περιθώριο κοινωνικές σχέσεις δομοποίηση
Nikolaos S. Arvanitis
https://orcid.org/0000-0002-6079-5111
Περίληψη

 Η διατριβή εκπονήθηκε στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY). Υποστηρίχτηκε τον Μάιο του 2018 και έλαβε τον χαρακτηρισμό «άριστα».

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Διδακτορικές διατριβές-Έρευνες
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Nikolaos S. Arvanitis, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Διδάκτορας Φιλοσοφίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αναφορές
Αλεξίου, Θ. (2008). Κοινωνική πολιτική, αποκλεισμένες ομάδες και ταξική δομή. Αθήνα: Παπαζήση.
Βαξεβάνογλου, Α. (2001). Έλληνες Τσιγγάνοι: Περιθωριακοί και οικογενειάρχες. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
Γκότοβος, Α. Ε. (1996). Ρατσισμός: Κοινωνικές, ψυχολογικές και παιδαγωγικές όψεις μιας ιδεολογίας και μιας πρακτικής. Αθήνα: Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης.
Γκότοβος, Α. Ε. (2003). Εκπαίδευση και ετερότητα: Ζητήματα διαπολιτισμικής παιδαγωγικής. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Levitas, R. (2004). Τι είναι κοινωνικός αποκλεισμός; Στο Μ. Πετμεζίδου, & Χ. Παπαθεοδώρου (επιμ.), Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός (Μετάφραση: Π. Πολυζωίδης) (σελ. 225-265). Αθήνα: Εξάντας.
Μηλιός, Γ. (2000). Ο ελληνικός κοινωνικός σχηματισμός: Από τον επεκτατισμό στην καπιταλιστική ανάπτυξη. Αθήνα: Κριτική.
Πιζάνιας, Π. (2004). Για τους γενικούς ιστορικούς μηχανισμούς αναπαραγωγής της περιθωριοποίησης των ελληνικών τσιγάνικων πληθυσμών. Ανάκτηση από Ψηφιακή Βιβλιοθήκη: http://repository.edulll.gr/285
Giddens, A. (1984). The constitution of society: Outline of the theory of structuration. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
Giddens, A. (1991). Structuration theory: past, present and future. In C. G. Bryant, & D. Jary (eds), Giddens' Theory of Structuration: A critical appreciation (pp. 201-221). London: Routledge.
Levitas, R. (2006). The concept and measurement of social exclusion. In C. Pantazis, D. Gordon and R. Levitas (Επιμ.), Poverty and social exclusion in Britain: The millennium survey (pp. 123- 160). Bristol, UK: Policy Press.
Sen, A. (2003). Inequality reexamined. New York: Oxford University Press.
Silver, H. (1994). Social exclusion and social solidarity: Three paradigms. International Labour Review, 133 (5-6), pp. 531- 578.
Wacquant, L. (2008). Urban outcasts: A comparative sociology of advanced marginality. Cambridge, UK: Polity Press.
Willems, W. (1997). In search of the true Gypsy: From Enlightenment to final solution. Abingdon, Oxon: Routledge.