| More

The emergence of the “jazz neighbourhood” of Kerameikos in recession Athens

Views: 973 Downloads: 717
Georgia Vavva

Περίληψη


Η δημιουργία της «τζαζ γειτονιάς» του Κεραμεικού στην Αθήνα της κρίσης

Tο άρθρο χαρτογραφεί τις αλλαγές που σχετίζονται με τις εργασιακές πρακτικές των ιδιοκτητών τζαζ μουσικών σκηνών και των επαγγελματιών μουσικών κατά την περίοδο της κρίσης, και τους τρόπους με τους οποίους αυτές οι πρακτικές γίνονται εμφανείς στην περιοχή του Κεραμεικού στην Αθήνα. Βασίζεται σε εθνογραφική έρευνα πεδίου, η οποία διενεργήθηκε το 2015-2017 ως μέρος της εθνομουσικολογικής διδακτορικής μου έρευνας, σχετικά με την Αθηναϊκή τζαζ σκηνή στην περίοδο μετά το 2010. Όπως υποστηρίζω, η αναστάτωση που προκλήθηκε τo 2010 σε αυτό που ο Appadurai ονομάζει financescape, προκάλεσε μία άνθιση των μουσικών συναυλιών μικρής κλίμακας και ταυτόχρονα οδήγησε στην ανάδειξη μιας παγκοσμιοποιημένης τοπικότητας. Στον Κεραμεικό αυτή η διαδικασία ενισχύθηκε περαιτέρω από τους επιβραδυμένους ρυθμούς του εξευγενισμού και, σε συνδυασμό με τις αλλαγές στις εργασιακές πρακτικές των μουσικών και των ιδιοκτητών των τζαζ σκηνών, είχε ως αποτέλεσμα να έρθουν κοντά δύο έννοιες, οι οποίες φαινομενικά ανήκουν σε αντικρουόμενα κοινωνικά φαντασιακά, αυτή της «τζαζ» και του «καφενείου», ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την περιπλοκότητα του αστικού τοπίου της κρίσης.


Λέξεις κλειδιά


εθνομουσικολογία; κρίση; εξευγενισμός; Κεραμεικός; τζαζ

Πλήρες Κείμενο:

PDF (English)

Αναφορές


Alexandri, G. (2015a). Reading between the lines: Gentrification tendencies and issues of urban fear in the midst of Athens’ crisis. Urban Studies, 52(9), pp. 1631–1646.

_____ (2015b). Unravelling the yarn of gentrification trends in the contested inner city of Athens. In L. Lees, B. Shin, Hyun and E. Lopez-Morales (eds), Global gentrifications: Uneven development and displacement (pp. 19-35). Bristol: Polity Press.

_____ (2018). Planning gentrification and the ‘‘absent’’ state in Athens. International Journal of Urban and Regional Research, 42(1), pp. 36-50.

Athanassiou, E., Kanellopoulos, N. C., Karagiannis, R. and Kotsi, A. (2015). The effects of liberalisation of professional requirements in Greece. Centre for Planning and Economic Research (KEPE), Athens.

Athanassiou, E., Kanellopoulos, N. C., Karagiannis, R., Katselidis, I. and Kotsi, A. (2016). Measurement of the intensity of the reforms in professions and economic activities in Greece via a composite regulation index. International Economics and Economic Policy, (13), pp. 411-428.

Avdikos, V. (2014). The cultural and creative industries in Greece. Athens: Epikentro, pp. 137-159, (in Greek).

Cloonan, M. (2014). Musicians as workers: Putting the UK Musicians’ Union into context. MUSICultures Special Issue “Music and Labour”, 41 (1), pp. 10-29.

Cowan, J. (1990). Dance and the body politics in northern Greece. Princeton, N.J: Princeton University Press.

Fry, A. (2007). Rethinking the revue nègre: black musical theatre in inter-war Paris. In J. Brown (ed.), Western music and race (pp. 258-275). Cambridge & New York: Cambridge University Press.

_____ (2011). Remembrance of jazz past: Sidney Bechet in France. In J. Fulcher (ed.), The Oxford handbook of the new cultural history of music (pp. 307-331). Oxford & New York: Oxford University Press.

_____ (2014). Paris Blues: African American music and French popular culture 1920-1960. Chicago: University of Chicago Press.

Gibson, C. and S. Homan. (2004). Urban redevelopment, live music and public space. International Journal of Cultural Policy, 10(1), pp. 67-84.

Hamilakis, Y. (2007). The nation and its ruins: Antiquity, Archaeology and national imagination in Greece. Oxford and New York: Oxford University Press.

Harvey, D. (2014). Seven contradictions at the end of capitalism. London: Profile Books.

Herzfeld, M. (1987). Anthropology through the looking-glass: critical ethnography in the margins of Europe. Cambridge: Cambridge University Press.

Hofman, A. (2015). Music (as) labour: professional musicianship, affective labour, and gender in socialist Yugoslavia. Ethnomusicology Forum, 24(1), pp. 28-50.

_______ (2010). Kafana Singers: Popular music, gender and subjectivity in the cultural space of socialist Yugoslavia. Narodna umjetnost: Croatian Journal of Ethnology and Folklore Research, 47 (1), pp. 141-161.

Janoschka, M., Sequera, J. and Salinas, L. (2014). Gentrification in Spain and Latin America––a critical dialogue. International Journal of Urban and Regional Research, 38 (4), pp. 1234-1265.

Kazeros, N. (2005). The urgent fact – The city in urgent condition. In C. Daflas and K. Kalbari (eds), Athens in transition (pp. 100-104). Athens: Futura (in Greek)

Knight, D. (2015). History, time, and economic crisis in central Greece. New York: Palgrave MacMillan.

Knox, P. and Pinch, S. (2010). Urban Social Geography: An introduction. New York: Routledge.

Kokkinidis, G. (2015). Spaces of possibilities: Workers’ self-management in Greece. Organization, 22(6), pp. 847-871.

Krisila, L. (2017). Jazz in Greece in 1920-1930. Corfu: Ionian University, unpublished MA thesis, (in Greek).

Leontidou, L., Afouxenidis, A., Kourliouros, E. and Marmaras, E. (2007). Infrastructure-related urban sprawl: mega-events and hybrid peri-urban landscapes in Southern Europe. In C. Couch, L. Leontidou and G. Petschel-Held (eds), Urban sprawl in Europe: landscapes, land-use change and policy (pp. 69-101). Oxford and Malden, MA: Blackwell Publishing.

Maloutas, T. (2007). Gentrification in ungentrifiable cities? Urban renewal and changing social structures in the centre of Athens during the 1990s. Paper presented at the RC21 ‘Urban Justice and Sustainability’ conference, Forest Sciences Center, Vancouver, 22-25 August.

Papadimitriou, S. (2018). Chapter 29. Greece. In F. Martinelli (ed.), The history of European jazz - The music, musicians and audience in context (pp. 560-570). United Kingdom: Equinox eBooks Publishing.

Sakakeeny, M. (2015). Playing for work: music as a form of labor in New Orleans. Oxford Handbooks Online. https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199935321.001.0001/oxfordhb-9780199935321-e-23?print=pdf

Semi, G. (2015). Gentrification: tutte le città come Disneyland? [Gentrification: every city like Disneyland?]. Bologna: Il Mulino.

Slobin, M. (1993). Subcultural sounds: Micromusics Of the West. Hannover & London: Wesleyan University Press.

Souliotis, N. (2013). Cultural economy, sovereign debt crisis and the importance of local contexts: The case of Athens. Cities, 33, pp. 61-68.

Tragaki, D. (2015). Rebetiko cosmopolitanisms: Questions for an Ethnography of musical imagination. In I. Medic and K. Tomasevic (eds), Beyond the East-West Divide-Balkan music and its poles of attraction (pp. 243-258). Belgrade: Institute of Musicology, Serbian Academy of Sciences and Arts, Department of Fine Arts and Music SASA.

Tsampra, M. (2018). Crisis and austerity in action: Greece. In G. L. Clark, M. P. Feldman, M. S. Gertler and Dariusz Wójcik (eds), The New Oxford Handbook of Economic Geography (pp. 1-41). Oxford Handbooks Online.

Tsioulakis, I. (2011). Jazz in Athens: Frustrated cosmopolitans in a music subculture. Ethnomusicology Forum, 20(2), 175-199.

___ (2019). No more babes on the dance-stage: The changing modes of spectatorship in Athenian live music nightclubs (pp. 41-51). In D. Tragaki (ed), Made in Greece: Studies in popular music. New York and London: Routledge.

Turino, T. (2000). Nationalists, cosmopolitans, and popular music in Zimbabwe. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Tzirtzilaki, E. and Alexandri, G. (2010). Breaking off the boundaries in Athens’ City Centre. Urban dynamics & housing change – Crossing into the 2nd decade of the 3rd millenium, Conference ENHR.

Umney, C. and Kretsos, L. (2014). Creative labour and collective interaction: The working lives of young jazz musicians in London. Work, Employment and Society, 28(4), pp. 571-588.

Vavva, G. (2019). Low-budget cosmopolitanism: live jazz in recession Athens. London: Royal Holloway, University of London, unpublished PhD thesis.

Watt, P. (2013). ‘It’s not for us’: Regeneration, the 2012 Olympics and the gentrification of East London. City, 17 (1), pp. 99-118.

Weightman, B. (1981). Commentary: Towards a Geography of the gay community. Journal of Cultural Geography, 1, pp. 106-112.

Werbner, P. (2006). Vernacular cosmopolitanism. Theory, Culture and Society, 23(2-3), pp. 496-498.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.