| More

Invest the city by doing businesses: Geographies of migrant entrepreneurs in the center of Athens

Views: 689 Downloads: 374
Iris Polyzou

Περίληψη


Επενδύοντας στην πόλη μέσω επιχειρηματικών δραστηριοτήτων: Γεωγραφίες της μεταναστευτικής επιχειρηματικότητας στο κέντρο της Αθήνας

Σκοπός του άρθρου είναι η μελέτη της μεταναστευτικής επιχειρηματικότητας στην Αθήνα, από την κλίμακα του δήμου σε αυτήν του δρόμου. Η προσέγγιση του ζητήματος μέσα από διαφορετικές χωρικές κλίμακες στοχεύει στην ανάδειξη δύο θεματικών: πρώτον, στη συσχέτιση μεταξύ τόπου εγκατάστασης και χώρα προέλευσης των επιχειρηματιών στην Αθήνα και, δεύτερον, στην ανάλυση των χωροκοινωνικών πρακτικών που επιτρέπουν την εγκατάσταση και λειτουργία των εν λόγω επιχειρήσεων εντός του συγκεκριμένου πλαισίου τριών κεντρικών περιοχών, τα χρόνια που έπονται της οικονομικής κρίσης. Το άρθρο βασίζεται σε ερευνητικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε στην Γαλλική Σχολή Αθηνών μεταξύ 2015 και 2017.


Λέξεις κλειδιά


Αθήνα; αστικοί μετασχηματισμοί; επιχειρηματικότητα; χωρικές και κοινωνικές πρακτικές

Πλήρες Κείμενο:

PDF (English)

Αναφορές


Arapoglou, V. and Maloutas, Th. (2011). Segregation, inequality and marginality in context: the case of Athens. The Greek Review of Social Research, 136 C, pp. 135-155.

Balampanidis, D. and Polyzos, I. (2016). Migrants’ settlement in two central neighborhoods of Athens. City, 20 (1), pp. 75-90.

Fox, J. and Jones, D. (2013). Migration, everyday life and the ethnicity bias. Ethnicities, 13 (4), pp. 385–400.

Gildas, S. (2008). La planète migratoire dans la mondialisation. Paris: Armand Colin.

Glick Schiller, Ν. and Çaglar, Α. (2013). Locating migrant pathways of economic emplacement: Thinking beyond the ethnic lens. Ethnicities, 13 (4), pp. 494–514.

Green, Ν. (2012). Repenser les migrations. Paris: PUF.

Hall, S. (2013). Super-diverse street: a ‘‘trans-ethnography’’ across migrant localities. Ethnic and Racial Studies, pp. 1-15.

Hall, S. (2018). Migrant margins: the street life of discrimination. The Sociological Review, 66 (5), pp. 968–983.

Kandylis, G., Maloutas, Th. and Sayas, J. (2012). Immigration, inequality and diversity: socio-ethnic hierarchy and spatial organization in Athens. European Urban and Regional Studies, 19 (3), pp. 267-286.

Koutrolikou, P. (2015). Governmentalities of urban crises in inner city Athens, Greece. Antipode, 48 (1), pp. 172-192.

Kloosterman, R., van der Leun, J. and Rath J. (1999). Mixed embeddedness. (In) formal economic activities and immigrant business in the Netherlands. International Journal of Urban and Regional Research, 23 (2), pp. 253-267.

Lazaridis, G. and Koumandraki, M. (2003). Survival ethnic entrepreneurs in Greece: A mosaic of informal and formal business activities. Sociological Research Online, 8 (2), 2003.

Maloutas, Th., and Karadimitriou, N. (2001). Vertical social differentiation in Athens: Alternative or complement to community segregation?. International Journal of Urban and Regional Research, 25 (4), pp. 699-716.

Maloutas, Th., Arapoglou,V., Kandylis, G. and Sayas, J. (2012). Social polarization and de-segregation in Athens. In Th. Maloutas and K. Fujita (eds.). Residential segregation in comparative perspective. Making sense of contextual diversity. Farnham: Ashgate Publishing Limited.

Ma Mung, E. (1999). Autonomie, migrations et altérité. Habilitation à diriger des recherches, Poitiers, Université de Poitiers.

Mantouvalou, M. and Mavridou, M. (1995). Processes of social integration and urban development in Greece: Southern challenges to european reunification. European Planning Studies, 3 (2), pp. 189-206.

Massey, D. (1994). Space, place and gender. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Polyzos, I. (2014). Parcours des migrants et mutations sociospatiales à Athènes. Le cas des commerçants Chinois à Metaxourgio. Unpublished PhD Thesis. University of Poitiers and National Technical University of Athens.

Polyzos, I. (2017a). Autonomie et projet migratoire : deux notions abordées à travers les travaux d’Emmanuel Ma Mung, e-Migrinter, 15, pp.1-10.

Polyzos, I. (2017b). Final Report of the research program: «Ethnic» business in Athens: centralities, networks and practices. Athens: French School at Athens. https://www.efa.gr/index.php/fr/recherche/programmes-de-recherche/observatoire-des-villes-euro-mediterraneennes (last access: 14/9/2019).

Sanders, J. and Nee, V. (1987). Limits of ethnic solidarity in the enclave economy. American Sociological Review, 52 (6), pp. 745-773.

Skandalis, K. (2012). Immigration and entrepreneurial diversification in contemporary Greece. Mediterranean Quarterly, 23 (3), pp. 98-114.

Smith, M.-P. (2005). Transnationalism and the City. In Ann Kelleher and Laura Klein (eds), Global perspectives: a handbook for understanding global issues, New Jersey: Prentice Hall, pp. 119-139.

Wimmer, A. and Glick-Schiller, N. (2002). Methodological nationalism and beyond: nation-state building, migration and social sciences. Global Networks, 2 (4), pp. 301-334.

Zukin, S., Kasinitz, Ph. and Chen, X. (2016). Global cities, local streets: everyday diversity from New York to Shanghai. UK: Routledge.

Werbner, P. (1999). What colour ‘success’? Distorting value in studies of ethnic entrepreneurship. The Sociological Review, 47 (3), pp. 548–579.

In Greek

Afouxenidis, A., Sarris, N. and Tsakiridi, O. (eds) (2012). Integration of migrants: perceptions, policies, practices. Athens, National Centre for Social Research.

EL.STAT., (2014). Press release. National Census 2011. http://www.statistics.gr/documents/20181/1210503/A1602_SAM01_DT_DC_00_2011_03_F_GR.pdf/e1ac0b1c-8372-4886-acb8-d00a5a68aabe (last access: 14/9/2019).

ESEE-INEMY, (2015). Biannual bulletin data and mapping of major commercial urban markets (central/local) in Greece, pp. 1-60.

Hatziprokopiou, P. and Frangopoulos, Y. (2015). Face-to-face with the crisis: challenges for migrant entrepreneurship in Athens in a time of recession and austerity. The Greek Review of Social Research, 145 B, pp. 29-59.

Kaftantzoglou, R. (2013). Ippokratous Street: an attempt to map a street in the city centre. In Th. Maloutas et al. (eds), The centre of Athens as a political challenge. Athens: National Centre for Social Research, pp. 211-234.

Kandylis, G. (2013). The place and time of immigrant’s rejection in the center of Athens. In Th. Maloutas et al. (eds), The centre of Athens as a political challenge. Athens: National Centre for Social Research, pp. 257-279.

Kapsalis, A. (2018). Migrant workers in Greece. Working relations and migratory policy in the era of MoU. Athens: Topos.

Law 3386/2015, FEK Α 212, Enter, stay and social integration of third country national in Greece.

Law 4251/2014, FEK Α 80, Code of migration, social integration and other provisions.

Maloutas, Th. (ed.) (2010). Social and economic atlas of Greece. The cities. Athens: EKKE and University of Thessaly.

Maloutas, Th. (2008). Social mobility and housing segregation in Athens: aspects of segregation in a context of limited housing mobility. In D. Emmanouil, et al. (eds), Social and spatial transformations in Athens’ 21st century. Athens: EKKE, pp. 27-60.

Maloutas, Th. and Spyrellis, (2015). Vertical social segregation in Athenian apartment buildings. In Th. Maloutas and S-N. Spyrellis (eds), Athens Social Atlas. Digital compendium of texts and visual material (https://www.athenssocialatlas.gr)

Marvakis, A., Parsanoglou, D. and Tsianos V. (2006). And yet they move! The revolution of expectations and the autonomy of migrants. Synchrona Themata, 92, pp.72-81.

Ministry of Migration Policy (2018). National Strategy for the Integration. Athens: Ministry of Migration Policy.

Papadopoulos, A., and Fratsea, L-M. (2010). The social and occupational mobility of migrants under the spectrum of their integration into the local labor market. Geographies, 22, pp. 73-90.

Petronoti, Μ. (2007). Women, beauty and migration. Aspects of cultural consumption in the Athenian society. Report of results of the research program Trends of social transformation in the urban space: social reproduction, social inequalities and social cohesion in the 21st century Athens. Athens: ΙΑΑΚ – ΕΚΚΕ.

Polyzou, I. (2018). Aspects of migrants’ entrepreneurship in Athens’ city center. Geographies and practices of settlement. In M.-Ch. Hadjioannou (eds), Histories of retail commerce, 19th-21st century. Athens: EIE.

Vaiou, D. (academic supervisor) (2007). Intersecting patterns of everyday life and socio-spatial transformations in the city. Migrant and local women in the neighborhoods of Athens. Athens: L-Press/ NTUA (National Technical University of Athens).


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.