Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Tools from below: Making agricultural machines convivial


Δημοσιευμένα: Sep 24, 2020
Λέξεις-κλειδιά:
τεχνολογική κυριαρχία ανοιχτός κώδικας γεωργία βασισμένη στα κοινά ομότιμη παραγωγή καινοτομία από τα κάτω
Alekos (Alexandros) Pantazis
https://orcid.org/0000-0002-0904-4697
Morgan Meyer
Περίληψη

Εργαλεία από τα κάτω: Κάνοντας τα αγροτικά εργαλεία συμβιωτικά

Αυτό το άρθρο διερευνά την ομότιμη παραγωγή και τη δημοκρατικοποίηση της γνώσης και της τεχνολογίας στο πεδίο της γεωργίας. Ενώ οι περισσότερες υπάρχουσες ακαδημαϊκές εργασίες που ασχολούνται με τις παραπάνω έννοιες εστιάζουν στον ψηφιακό κόσμο, οι δύο περιπτωσιολογικές μελέτες μας μια θεριστική μηχανή για όσπρια και ένα εργαλείο πάκτωσης πασσάλων περίφραξης εξετάζουν τι συμβαίνει όταν αυτές οι έννοιες λειτουργούν για την παραγωγή υλισμικού. Οι μελέτες περίπτωσης αναπτύσσονται στο πλαίσιο του Σχεδιάζουμε Παγκόσμια, Κατασκευάζουμε Τοπικά (DGML) και εστιάζουν στο μικρο-επίπεδο των πρακτικών και της ρητής και άρρητης γνώσης που κινητοποιούνται όταν χρησιμοποιούμε ανοιχτές τεχνολογίες για να παράγουμε εργαλεία για τον πρωτογενή τομέα. Οι παρατηρήσεις και η ανάλυση που παρουσιάζονται στο άρθρο αυτό στοχεύουν στο να παράσχουν μια καλύτερη κατανόηση τού πώς τα ψηφιακά κοινά αλληλεπιδρούν με την κατανεμημένη φυσική κατασκευή, ποιες διαδικασίες μπορεί να οδηγήσουν στο άνοιγμα του υλισμικού και στη δημιουργία συμβιωτικών/φιλικών προς τον χρήστη τεχνολογιών και να πληροφορήσουν τη μελλοντική έρευνα και τις προτάσεις πολιτικής.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Alekos (Alexandros) Pantazis, Tallinn University of Technology
Junior Research Fellow, Tallinn University of Technology. Core Member, P2P Lab
Morgan Meyer, Centre de Sociologie de l’ Innovation, i3 UMR CNRS
CNRS Research Director, CSI - Centre de Sociologie de l’ Innovation, i3 UMR CNRS, Mines ParisTech, PSL Research University
Αναφορές
Petrou, M. and Koutsou, S. (2014). Between the city and the field: Exploring the socio-professional profile of young farmers on the occasion of the "Young Farmers Installation Program" (in Greek). The Greek Review of Social Research, 143, pp. 3-32.
Aoki, K. (2009). Free seeds, not free beer: Participatory plant breeding, open source seeds, and acknowledging user innovation in agriculture. Fordham Law Review, 77 (5), 2275-2310.
Bauwens, M. (2005). The political economy of peer production. Post-Autistic Economics Review, 37.
Bauwens, M. and Pantazis, A. (2018). The ecosystem of commons-based peer production and its transformative dynamics. The Sociological Review, 66 (2), 302-319.
Bauwens, M., Kostakis, V. and Pazaitis, A. (2019) Peer to peer: The commons manifesto. London: University of Westminster Press. DOI: https://doi.org/10.16997/book33
Benkler, Y. (2006). Wealth of networks: How social production transforms markets and freedom. New Haven, CT: Yale University Press.
Boettiger, S., and Wright, B.D. (2006). Open source in biotechnology: Open questions innovations case discussion: CAMBIA-BiOS. Innovations: Technology, Governance, Globalization, 1 (4), 45-57.
Bollier, D., and Helfrich, S. (Eds.) (2015). Patterns of commoning. Amherst: Commons Strategy Group and Off the Common Press.
British Council. (2017). Greece Social and Solidarity Economy Report. Retrieved from https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/greece_social_and_solidarity_economy_report_english_british_council_0.pdf
Bruns, A. (2008). The future is user-led: The path towards widespread produsage. Fibreculture Journal, 11.
Chance, Q., and Meyer, M. (2017). L’agriculture libre. Les outils agricoles à l’épreuve de l’open source. Techniques & Culture, 67, pp. 1-23.
Coleman, E. G. (2012). Coding freedom: The ethics and aesthetics of hacking. New Jersey: Princeton University Press.
Giotitsas, C. (2019). Open source agriculture: grassroots technology in the digital era. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Hippel von, E. (2005). Democratizing innovation. Cambridge: MIT Press.
Illich, I. (1971). Deschooling society. New York: Harper & Row.
Illich, I. (1973). Tools for conviviality. New York: Harper & Row.
Kelty, C. M. (2008). Two bits: The cultural significance of free software. Durham, NC: Duke University Press.
Kostakis, V., Niaros, V., Dafermos, G., and Bauwens, M. (2015). Design global, manufacture local: Exploring the contours of an emerging productive model. Futures, 73, pp. 126-135.
Kostakis, V., Roos, A. and Bauwens, M. (2016). Towards a political ecology of the digital economy: socio-environmental implications of two value models. Environmental Innovation and Societal Transitions, 18, pp. 82–100.
Lemmens, P. (2010). Deproletarianizing agriculture - Recovering agriculture from agribusiness and the need for a commons-based, open source agriculture. Innovation and Sustainable Development in Agriculture and Food 2010, Montpellier, France, hal.archives-ouvertes.fr/hal-00539829
Nardi, J. (2016). Solidarity economy in Europe: an emerging movement with a common vision. European Summer School, Prague, July 16-26, 2016.
Niaros, V., Kostakis, V. and Drechsler, W. (2017). Making (in) the smart city: The emergence of makerspaces. Telematics and Informatics, 34 (7), pp. 1143-1152.
Nicolosi, G., and Ruivenkamp, G. (2013). Re-skilling the social practices: Open source and life–towards a commons-based peer production in agro-biotechnology?. Science and engineering ethics, 19 (3), pp. 1181-1200.
Oliveira, T.H., Painho, M., Santos, V., Sian, O. and Barriguinha, A. (2014). Development of an Agricultural Management Information System Based on Open-Source Solutions. Procedia Technology, 16, pp. 342–354.
Papadopoulos, A. G. and Patronis, V. (1997). The crisis of Greek cooperatives in the context of the globalization process. Journal of rural cooperation, 25 (2), pp. 1-16.
Rakopoulos, T. (2014). The crisis seen from below, within, and against: from solidarity economy to food distribution cooperatives in Greece. Dialectical Anthropology, 38 (2), pp. 189-207.
Söderberg, J. (2015). Hacking capitalism: The free and open source software movement. New York: Routledge.
Stallman, R.M. (2015). Free software, free society: Selected essays of Richard M. Stallman (Third ed.). Boston, Massachusetts: GNU Press.
Vetter, A. (2017). The matrix of convivial technology - Assessing technologies for degrowth. Journal of Cleaner Production, 197, pp. 1778-1786.