| More

State and Social Solidarity Economy: Friends or foes? The potential for co-construction of public policies for Social Solidarity Economy in Greece

Views: 968 Downloads: 599
Sofia Adam, Karolos Iosif Kavoulakos

Περίληψη


Kοινωνική και Aλληλέγγυα Oικονομία και κράτος: φίλοι ή εχθροί;Η δυνατότητα συν-διαμόρφωσης δημόσιων πολιτικών για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην Ελλάδα

Το παρόν άρθρο αναφέρεται στη σχέση μεταξύ του κράτους και της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) επικεντρώνοντας στην περίπτωση του νόμου 4430/2016 για τους Φορείς ΚΑΟ στην Ελλάδα. Αυτό το νομικό πλαίσιο εισήχθη σε μια εποχή που ένα νέο κύμα συνεργατισμού είχε εμφανιστεί στην Ελλάδα της κρίσης, ενώ ένα κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς με ισχυρές σχέσεις με κοινωνικά κινήματα είχε την πρωτοβουλία για να σχηματίσει κυβέρνηση. Σε αυτό το πλαίσιο, διερευνήσαμε τις δυνατότητες μιας νέας πορείας στην αλληλεπίδραση κράτους και ΚΑΟ μέσα από το πρίσμα της συν-διαμόρφωσης δημόσιων πολιτικών. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται σε αυτό το άρθρο βασίζονται σε ένα ερευνητικό έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Γραφείο Θεσσαλονίκης. Το ερευνητικό σχέδιο βασίζεται σε μικτές μεθόδους: στην ανάλυση περιεχομένου των παρεμβάσεων δικτύων και υποστηρικτικών οργανώσεων κατά τη διάρκεια των διαδικασιών διαβούλευσης, και την ανάλυση των αποτελεσμάτων ημι-δομημένων συνεντεύξεων με επιλεγμένα δίκτυα και φορείς στήριξης της ΚΑΟ στην Ελλάδα.


Λέξεις κλειδιά


κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία; δημόσιες πολιτικές; συν-διαμόρφωση; θεσμικό πλαίσιο

Πλήρες Κείμενο:

PDF (English)

Αναφορές


Adam, S. (2019). Legal provisions for social and solidarity economy actors. The case of Law 4430/2016 in Greece. International Journal of Cooperative Law, 2, pp. 97-110.

Adam, S. (2018). Social and solidarity economy and the crisis: Challenges from the public policy perspective. East West Journal of Economics and Business, XXI (1-2).

Adam, S. (2016). Social enterprises, social and solidarity economy and youth: What role for policymaking?. In Maria Petmesidou, Enrique Delamonica, Christos Papatheodorou, and Aldrie Henry-Lee (Eds.), Child poverty, youth (un)employment, and social inclusion (pp. 223-242). CROP International Poverty Studies, University of Bergen (UiB), Verlag.

Adam, S. and Teloni, D. (2015). Solidarity clinics in crisis-ridden Greece: the experience of health care provision when public health care is in retreat. Research Report, Athens: Observatory of Social and Economic Developments, General Confederation of Greek Labour.

Adam, S. (2009). Social economy and the Greek welfare state: can Polanyi help us?. selected EMES Conference Papers Series, http://www.emes.net/index.php?id=458

Adam, S., Kavoulakos, K.-I. and Kornilakis, A. (2018). The legal framework of Social and Solidarity Economy in Greece. The experience of public consultation and a first assessment of Law 4430/2016. Thessaloniki: Heinrich Boell Stiftung, https://gr.boell.org/el/2018/07/17/thesmiko-plaisio-tis-koinonikis-allileggyas-oikonomias-stin-ellada (available in Greek).

Adeler, M.J. (2009). Enabling policy environments for co-operative development: a comparative experience. Paper received by the Manitoba Research Alliance of CEDNet.

Afouxenidis, A. (2006). Facets of civil society in Greece. The example of environmental and antracist NGOs (transl.). Science and Society: Review of Political and Moral Theory, 16, pp. 163-178.

Amyot, S., Downing, R. and Tremblay, C. (2010). Public policy for the social economy: Building a people-centred economy in Canada. In Rupert Downing (Ed.), Canadian public policy and the social economy, University of Victoria/Canada, pp. 111-154.

Andritsos, T. and Velegrakis, G. (2014). Mapping and unifying the Greek geographies of resistance in times of crisis Introduction: Antinomies in times of crisis, conference paper, 64th Annual International Conference of Political Studies Association, At Manchester, UK.

Arampatzi, A. (2018). Constructing solidarity as resistive and creative agency in austerity Greece. Comparative European Politics, 16 (1), 50-66.

Arampatzi, A. (2017). The spatiality of counter-austerity politics in Athens, Greece: Emergent ‘urban solidarity spaces. Urban Studies, 54 (9), pp. 2155-2171.

Agustín, Ó. G. (2020). New municipalism as space for solidarity. Soundings, 74, pp. 54-67.

Bekridaki, G. and Broumas, A. G. (2016). The Greek society in crisis and in motion. Building the material bases for an alternative society from the bottom up. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2853050 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2853050 (accessed 20/8/2019).

Blanco, I., Salazar, Y. and Bianchi, I. (2020). Urban governance and political change under a radical left government: The case of Barcelona. Journal of Urban Affairs, 42 (1), pp. 18-38.

Broumas, A., Ioakimoglou, E. and Charitakis, K. (2018). Greece: Grassroots labour struggles in a crisis-ridden country. Historical Materialism Book Series, 150, pp. 56–81.

Calvo, S. and Morales, A. (2013). The social and solidarity economy in Ecuador: opportunities and challenges. Retrieved April 30, 2020 from https://www.researchgate.net/publication/264956620_The_Social_and_Solidarity_Economy_in_Ecuador_opportunities_and_challenges

Caruana, M. E. C. and Srnec, C. C. (2013). Public policies addressed to the social and solidarity economy in South America. Toward a new model?. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 24 (3), 713-732.

Chrysakis, Μ., Ziomas, D., Karamitopoulou, D. and Xatzantonis, D. (2002). Prospects of employment in the social economy sector. Thessaloniki: Sakkoulas (available only in Greek).

Coraggio, J. L. (2014), La presencia de la economía social y solidaria y suinstitucionalizacíon en América Latina, UNRISD Occasional Paper: Potential and Limits of Social and Solidarity Economy, No 7.

Daskalaki, M., Fotaki, M. and Sotiropoulou, I. (2018). Performing values practices and grassroots organizing: the case of solidarity economy initiatives in Greece. Organization Studies, https://doi.org/10.1177/0170840618800102

Daskalaki, M. and Kokkinidis, G. (2017). Organizing solidarity initiatives: a socio-spatial conceptualization of resistance. Organization Studies, 38(9), pp. 1303–1325.

Dinerstein, A. C. (2017). Co-construction or prefiguration? The problem of the ‘translation’ of social and solidarity economy practices into policy. In North and Molly Scott Cato (Eds.), Towards Just and Sustainable Economies. Social Solidarity Economy North and South, Bristol, UK: Policy Press, Univ. of Bristol, pp. 57-71.

Douvitsa, I. (2019). Towards harmonizing the Greek cooperative legislation. International Cooperative Alliance European Research Conference "Cooperatives and the transformation of business and society", 21-23 August 2019, Humboldt University, Germany.

Downing, R. and Charron, A. (2010). Governance and Movement-building for the Social Economy in Canada. Canadian Social Economy Research Partnerships.

Fonteneau, B. et al. (2011). Social and solidarity economy: Our common road towards decent work. Second Edition of Social and Solidarity Economy Academy, 24-28 October 2011, Montreal, Canada.

GECES (2016). Social enterprises and the social economy going forward. A call for action from the Commission Expert Group on Social Entrepreneurship. Brussel. BE: European Union.

Guy, D. and Henenberry, J. (2010). Building bridges with government: the social economy in practice. In J.J. McMurtry (Ed.), Living economics (pp. 217-266). Toronto: Edmond Montgomery.

Heneberry, J. and Laforest, R. (2011). Cooperatives and the state: The case of Ontario. Canadian journal of nonprofit and social economy research, 2 (2).

Huliaras, A. (2015). Greek civil society: The neglected causes of weakness. In A. Huliaras, Austerity and the third sector in Greece: Civil society at the European frontline (pp. 9-27).

Jonas AEG (2010). Alternative ’this, ‘alternative ’that…: interrogating alterity and diversity. In Fuller D., Jonas AEG, and Lee R (eds), Interrogating Alterity: Alternative Economic and Political Spaces, Farnham: Ashgate Publishing, pp. 3–27.

Kavoulakos Κ.Ι. (2018), Social solidarity economy, crisis and social movements. In N. Serdedakis and S. Tompazos, Aspects of the Greek crisis. Cycles of protest and institutional outcomes. Athens: Gutenberg (in Greek).

Kavoulakos, K.I., Gritzas G. (2015), Social movements and alternative spaces in the era of crisis: a new civil society. In Demertzis N. (Εd.) The political portrait of Greece, Athens, EKKE (in Greek).

Kantzara, V. (2014). Solidarity in times of crisis: emergent practices and potential for paradigmatic change. Notes from Greece. Studi di Sociologia. Vita e Pensiero – Pubblicazionidell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 52(3), pp. 261–280.

Kotronaki, L., & Christou, S. (2019). (De-) Politicization trajectories in an anti-austerity contentious cycle. Social clinics-pharmacies solidarity structures in Greece. Partecipazione e conflitto, 12 (2), 325-352.

Kousis, M. (2003) Greece, in C. Rootes (Ed.), Environmental protest in Europe, Oxford: Oxford University Press.

Laville, J-L., Lemaitre, A. and Nyssens, M. (2006). Public policies and social enterprises in Europe: the challenge of institutionalization. In Marthe Nyssens (Ed.), Social Enterprise: At the Crossroads of Market, Public Policies and Civil Society, London: Routledge, pp. 272-295.

Loukakis, A. (2018). Not just solidarity providers investigating the political dimension of alternative action organisations (AAOs) during the economic crisis in Greece”, Partecipazione E Conflitto, 11(1, SI), pp. 12–37.

Mavrogordatos, G., 1988. Between Pitiokampti and Prokrousti: pressure groups in modern Greece. Athens: Odysseus.

Mendell, M., Alain, B. (2013). Evaluating the formation of enabling public policy for the social and solidarity economy from a comparative perspective. The effectiveness of collaborative processes or the co-construction of public policy. Draft Paper prepared for the UNRISD International Conference, Potential and Limits of Social and Solidarity Economy, 6-8 May 2013, Geneva, Switzerland. Retrieved August 20, 2019 from http://www.unrisd.org/80256B42004CCC77/(httpInfoFiles)/CF1708437A3897D5C1257B72003558A5/$file/Alain%20and%20Mendell.pdf

Mendell, M. (2009). The three pillars of the social economy: the Quebec experience. Social economy: international perspectives on economic solidarity (pp. 176-207). London & New York: Zed Books.

Michels, A. and De Graaf, L. (2017). Examining citizen participation: local participatory policymaking and democracy revisited. Local Government Studies, 43 (6), pp. 875-881.

Mouzelis, N. (1986). Politics in the semi-periphery: Early parliamentarism and late industrialisation in the Balkans and Latin America. London: Macmillan.

Mouzelis, N.P. (1995). Greece in the twenty-first century: Institutions and political culture. In D. Constas and T.G. Stayrou (Eds.), Greece prepares for the twenty first century (pp. 17–34). Baltimore, Maryland: Johns Hopkins University Press.

Mouzelis, N. and Pagoulatos, G. (2002). Civil society and citizenship in postwar Greece. In F. Birtek, N. Diamantouros, T. Dragona, A. Frangoudaki and F. Keyder (Eds.), Citizenship and Nation State in Greece and Turkey. London: Frank Cass.

Panagiotidou, I. (1999). Society of … volunteers. Koinonia ton Politon (Civil Society), 3 (available only in Greek).

Papadaki, M. and Kalogeraki, S. (2018). Exploring social and solidarity economy (SSE) during the Greek economic crisis. Partecipazione E Conflitto, 11 (1), pp. 38–69.

Patronis, V. (2015). Greek economic history. Economy, society, state in Greece. Athens: Kallipos, Greek Akademic Electronic Books.

Petropoulou, C. (2013). Alternative networks of collectivities and solidarity-cooperative economy in Greek cities: Exploring their theoretical origins. Journal of Regional & Socio-Economic Issues, 3 (2), pp. 61–85.

Polyzoidis, P. (2006). Voluntarism in social protection. Athens: Ellinika Grammata (available only in Greek).

Rakopoulos, T. (2015). Solidarity economy in contemporary Greece. ‘‘Movementality’’, economic democracy and social reproduction during crisis. In Keith Hart (Ed.), Economy for and against democracy (pp. 161-181). New York and Oxford: Berghahn.

Rivera, M. J. R. and Lemaître, A. (2017). Social enterprise in Ecuador: institutionalization and types of popular and solidarity. ICSEM Working Papers.

Sánchez-Hernández, J. L. and Glückler, J. (2019). Alternative economic practices in Spanish cities: from grassroots movements to urban policies? An institutional perspective. European Planning Studies, 27 (12), pp. 2450-2469.

Santos, K., Sequeira, T., & Diniz, F. (2019). Development and solidarity economy strategies In Brazil: Case Studies. Regional Science Inquiry, 11 (1), pp. 153-165.

Sklias, P. and Houliaras, A. (2002). The diplomacy of the civil society. Non- Governmental organisations and international development cooperation, Athens: Papazisis (available only in Greek).

Sotiropoulos, D. (2014). Civil society in Greece in the wake of the economic crisis. Konrad Adenauer Stiftung.

Thompson, M. (2020). What’s so new about New Municipalism?. Progress in Human Geography. https://doi.org/10.1177/0309132520909480

Tremblay, C. (2010), Public policy trends and instruments supporting the social economy: International experiences. CSERP, Public Policy Paper Series, 2, p. 10-45.

Tsoukalas, Κ. (1986), State, society, labour in postwar Greece. Athens: Themelio (in Greek).

UNRISD (2016). Promoting Social Solidarity Economy through Public Policy. In UNRISD Flagship Report 2016, pp. 115-139.

Utting, P. (2014). Raising the visibility of Social and Solidarity Economy in the United Nations System. In ILO / ITC Reader 2014: Social and Solidarity Economy —Towards Inclusive and Sustainable Development.

Utting, P. (2016). Mainstreaming Social and Solidarity Economy: opportunities and risks for policy change. UNSSE: unsse. org. Retrieved April 30, 2020 from http://unsse. org/wp-content/uploads/2014/08/Paper-Mainstreaming-SSE-12-November-2016-EDIT-UNTFSSE. pdf.

Vaillancourt, Y. (2009). Social economy in the co‐construction of public policy”, Annals of Public and Cooperative Economic, 80 (2), pp. 275-313.

Vaillancourt, Y. and Thériault, L. (2008). Social economy, social policy and federalism in Canada. Canadian Social Economy Hub.

Zaimakis, Y. (2018). Autonomy, degrowth and prefigurative politics: voices of solidarity economy activists amid economic crisis in Greece. Partecipazione e conflitto, 11 (1), pp. 95-120.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.