Για το βιβλίο: Nicolas Demertzis (2020). The Political Sociology of Emotions. Essays on Trauma and Ressentiment. London: Routledge


Βασίλης Καραποστόλης
Abstract
N/A
Article Details
  • Section
  • Book reviews
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Βασίλης Καραποστόλης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ

Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ

Most read articles by the same author(s)