Βιβλιογραφία διατριβών (διδακτορικών και master's) περί της Ελλάδος


Δημοσιευμένα: Jun 1, 1974
Γεώργιος Γιάνναρης
Περίληψη
[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Γεώργιος Γιάνναρης, Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών

Date of Birth: April 23, 1936. Place of Birth: Greece. Citizenship:
USA. Education: Certificate. Gymnasium of Nikea, Piraeus,
Greece, 1956. B.A. Nunter College (CUNY), Winter,
1963. Major: Political Science; Minor: History. M.A. Brooklyn,
College (CUNY), Summer, 1969. Field of Specialization: Comparative
Literature and Classics. Title of Thesis: «Jean Moréas
and the French Symbolist Movement.» Ph. D. Course Work in
Comparative Literature and Classics: New York University
(1966-68), Additional Work: Brooklyn and Hunter College
(1963-68). Dissertation: «Ή Θητεία τοΟ Jean Moréas στά Ελληνικά
Γράμματα.» Advisor: Κ. Mitsakis (ex-chairman of the
Comparative Literature Department, University of Maryland),
University of Thessaloniki, Winter, 1973.
Publications:
«Τό Ελληνικό Τραγούδι στήν ’Αμερική» (The Greek Song
in America).
Epitheorisi Technis (Febr., 1962).
«The Oratorio March of the Spirit of Mikis Theodorakis,»
(Trsl. of text and commentary). The Greek Report (London),
June-July, 1970.
Οι Κάτοικοι τής 'Ελλάδας - Aημοτική ‘Ελεγεία (The Residents
of Greece - Demotic Elegy). Illustrations and with Byzantine
Calligraphy. N.Y.: Athens Printing, 1971.
Mikis Theodorakis: Music and Social Change. Preface by
Mikis Theodorakis. N.Y.: Praeger, 1972. Reprinted by Allen
& Unwin (London), 1973.
Σύνορα (Frontiers). Greek Poems. Athens: Dodoni, 1973.
Americadomina. Poems with Illustrations, Calligraphy. Music,
sculpture and photography contributed by: Rabinowitz, English,
Iordanidis, Theodorakis. N.Y.: Lemma Publishers, 1974.