Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

La sociologie juridique en Pologne


Δημοσιευμένα: May 1, 1975
A.C. Papachristos
Περίληψη
[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
A.C. Papachristos

A. C. Papachristos est né à Athènes en 1945. Licencié en droit
(1967) et en sciences politiques et économiques (1969) il s’inscrivit
à l’Université de Droit, d’Economie et de Sciences sociales
de Paris (PARIS II), où il obtint (1971) le Diplôme d’Études
supérieures en Droit privé. En 1973 fut nommé Docteur (Doctorat
d’État) en Droit privé, après avoir soutenu sa thèse La
réception des droits privés étrangers comme phénomène de
sociologie juridique, préparée sous la direction du professeur
Jean Carbonnier. Cette thèse fut publiée, avec la subvention du
CNRS, dans la Collection Bibliothèque de droit privé et avec
la préface de J. Carbonnier. Son article «La sociologie juridique
des Sophistes» sera publié dans la Revue Année sociologique.
11 est actuellement Maître-Assistant à la Faculté de Droit
de TUniversité d’Athènes et collaborateur scientifique du Centre
National de Recherches Sociales.