Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Κοινωνική πρόοδος και κοινωνική αλλαγή: Μερικές εννοιολογικές θεωρήσεις


Δημοσιευμένα: Jan 1, 1975
Πανταζής Τερλεξής
Περίληψη
[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Πανταζής Τερλεξής, New York Institute of Technology

Ό Πανταζής Τερλεξής είναι καθηγητής τής Πολιτικής Έ-
στήμης στό New York Institute of Technology. Από τό 1972
είναι έπιστημονικός συνεργάτης τού ’Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών
’Ερευνών. "Εχει συγγράφει πολλές μελέτες καί άρθρα
στην έλληνική καί τήν άγγλική γλ ώσσα.

Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)