Ασφάλεια, στρατηγική και διαλεκτικός ρεαλισμός: οντολογικά και επιστημονολογικά ζητήματα στη συγκρότηση μιας διαφορετικής προσέγγισης της διεθνούς πολιτικής


Ευστάθιος Τ. Φακιολάς
Abstract

Σκοπός του άρθρου είναι η συγκρότηση μιας θεωρητικής προσέγγισης της διεθνούς πολιτικής με τη χρήση των εννοιών της ασφάλειας και της στρατηγικής, που να θεμελιώνεται στην υλική οντολυγική θεώρηση και στην επιστημολογική θέση ότι το υποκείμενο και το αντικείμενο δεν διαχωρίζονται το ένα από το άλλο.
Το άρθρο αποτελεί ένα σχέδιο οικοδόμησης της προσέγγισης του διαλεκτικού
ρεαλισμού, που, αν και εντάσσεται στο ρεαλισμό, θεμελιώνεται σε διαφορετική
οντολογία, επιστημολογία και ερευνητική μεθοδολογία. Η οντολογική, επιστημολογική και μεθοδολογική προσέγγιση πάνω στην οποία στηρίζεται ο διαλεκτικός ρεαλισμός έχει ονομαστεί ολιστική/διαλεκτική, κύριο γνώρισμα της
οποίας είναι το ότι υπερβαίνει τη διάκριση μεταξύ ολιστικής/συστημικής και
ατομικιστικής/μειωτικής προσέγγισης και το ότι επιτρέπει την με χωρίς "αθροιστική λογική» σύνθεση διαφορετικών επιπέδων ανάλυσης.
Η θέση του άρθρου είναι ότι το διεθνές σύστημα και τα κράτη προϋποθέτουν το
ένα το άλλο και διαλεκτικά παράγουν τη δυναμική της διεθνούς πολιτικής. Η ασφάλεια αποτελεί την απαραίτητη, αλλά όχι επαρκή συνθήκη, ενώ η στρατηγική την απαραίτητη και σε συνδυασμό επαρκή συνθήκη των διεθνών εξελίξεων.

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Ευστάθιος Τ. Φακιολάς, King’s College London

Ο συγγραφέας του άρθρου είναι Υποψήφιος διδάκτορας Στρατηγικών Σπουδών στο Department of War Studies, King’s College London και NATO Doctoral Fellow.