Η θεωρία της ιστορίας στον Max Weber


Δημοσιευμένα: Jan 1, 1984
Μ. Αντωνοπούλου
Περίληψη
[Δεν διατίθεται περίληψη / no abstract available]
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.