Τοπικές αγορές εργασίας και άνιση περιφερειακή ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα


Ντίνα Βαΐου
Κωστής Χατζημιχάλης
Abstract
[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]
Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biographies
Ντίνα Βαΐου, Ε.Μ.Π.
Η κ. Ντίνα Βαΐου είναι λέκτορας στο Ε.Μ.Π.
Κωστής Χατζημιχάλης, Α.Π.Θ.

Ο κ. Κωστής Χατζημιχάλης είναι αναπληρωτής
καθηγητής στο Α.Π.Θ.

Most read articles by the same author(s)