Ζήσης Παπαδημητρίου, 2000, Ο ευρωπαϊκός ρατσισμός. Εισαγωγή στο φυλετικό μίσος: Ιστορική, κοινωνιολογική και πολιτική μελέτη


Θεόδωρος Π. Οικονόμου
Abstract
Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available
Article Details
  • Section
  • Book reviews
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Θεόδωρος Π. Οικονόμου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Επίκουρος καθηγητής κοινωνιολογίας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης