Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Editorial Team

Editorial Board

Dr. Sarah K. Danielsson, CUNY

David Alegre Lorenz, Universitat Autònoma de Barcelona

Dr. Salvador Jimenez Murguia, Akita International University, Japan, Japan

Dr. Debbie Olson, University of Texas at Arlington

Dr. Kenneth Pearl, CUNY, QCC

Dr. Gilmar Visoni-Alonzo, CUNY, QCC

Sybil Thornton, Arizona State University

James Wren, San Jose State University

Electronic Publication

Εύη Σαχίνη (Evi Sachini), Head|National Documentation Centre

Βικτωρία Τσουκαλά (Victoria Tsoukala), Coordinator|National Documentation Centre

Αλέξανδρος Ναυπλιώτης (Alexandros Nafpliotis), Coordinator|National Documentation Centre