Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

First record of the black soldier fly,Hermetia illucens, in Greece


Published: Nov 8, 2015
Keywords:
Stratiomyidae black soldier fly first record
Antonios E Tsagkarakis
E. I. Arapostathi
G. I. Strouvalis
Abstract

In May 2015, the black soldier fly Hermetia illucens (L.) (Diptera: Stratiomyidae) was recorded for the first time in Greece. Its occurrence was noticed firstly in May 2015 in the island of Naxos, Cyclades. Newly hatched larvae of H. illucens feed on different decaying organic material, such as rotting fruits and vegetables, animal manure and human excreta, achieving a significant dry mass reduction. Thus, they are considered to provide remarkable ecological service on recycling. Information on its morphology, biology and distribution is given.

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Bradley, S.W. and D.C. Sheppard. 1984. Housefly oviposition inhibition by larvae of Hermetia illucens, the black soldier fly. J. Chem. Ecol. 10: 853-859.
Cribb, B.W. 2010. Oviposition and maintenance of Forcipomyia (Lasiohelea) townsvillensis (Diptera: Ceratopogonidae) in the laboratory. J. Med. Entomol. 37: 316–318.
Diclaro II, J.W. and P.E. Kaufman. 2015. Black soldier fly Hermetia illucens Linnaeus (Insecta: Diptera: Stratiomyidae). UF/IFAS Extension EENY 461, Gainesville, FL. (https://edis.ifas.ufl.edu/in830) (26 Nov 2015).
Diener, S., C. Zurbrugg, F.R. Gutierrez, D.H. Nguyen, A. Morel, and T. Koottatep. 2011. Black soldier fly larvae for organic waste treatment - prospects and constraints. In: M. Alamgir, Q.H. Bari, I.M. Rafizul, S.M.T. Islam, G. Sarkar, and M.K. Howlader (Eds.), Proceedings of the WasteSafe - 2 International Conference on Solid Waste Management in the Developing Countries. Khulna, Bangladesh, pp. 1-8.
Graczyk, T.K., R. Knight, R.H. Gilman and M.R. Cranfield. 2001. The role of nonbiting flies in the epidemiology of human infectious diseases. Microb. Infect. 3: 231-235.
van Huis, A., J. van Itterbeeck, H. Klunder, E. Mertens, A. Halloran, G. Muir and P. Vantomme. 2013. Edible insects - Future prospects for food and feed security. FAO Forestry Paper. pp. 171.
Lindner, E. 1936. Die amerikanische Hermetia illucens L. im Mittelmeergebiet (Stratiomyidae, Dipt.). Zool. Anzeiger 113: 335–336.
Martinez-Sanchez, A., C. Magana, M. Salona and S. Rojo. 2011. First record of Hermetia illucens (Diptera: Stratiomyidae) on human corpses in Iberian Peninsula. Forensic Sci. Int. 206: 76-78.
McCallan, E. 1974. Hermetia illucens (L.) (Diptera: Stratiomyidae), a cosmopolitan American species long established in nd Australia and New Zealand. Entomol. Mon. Mag. 109: 232–234.
Myers, H.M., J.K. Tomberlin, B.D. Lambert and D. Kattes. 2008. Development of black soldier fly (Diptera: Stratiomyidae) larvae fed dairy manure. Environ. Entomol. 37: 11-15.
Navarro, A. and S.V. Peris. 1991. Hermetia illucens (Linnaeus, 1758), aclimatada en Espana, con un resumen de su interes economico (Diptera, Stratiomyidae). Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.) 87: 239-247.
Newton, G.L., D.C. Sheppard, D.W. Watson, G. Burtle and R. Dove. 2005. Using the black soldier fly, Hermetia illucens, as a value-added tool for the management of swine manure. Animal and Poultry Waste Management Center, North Carolina State University, Raleigh, NC. (https://www.cals.ncsu.edu/waste_mgt/smithfield_projects/phase2report05/cd,web%20files/A2.pdf) (26 November 2015).
Rozkosny, R. and L. Knutson. 2013. Fauna Europaea: Stratiomyidae. In: T. Pape (Ed.), Fauna Europaea: Diptera Brachycera, Fauna Europaea Version 2.6.2, http://www.faunaeur.org.
Sheppard, D.C., J.K. Tomberlin, J.A. Joyce, B.C. Kiser and S.M. Sumner. 2002. Rearing methods for the black soldier fly (Diptera: Stratiomyidae). J. Med. Entomol. 39: 695-698.
Sheppard, D.C., 1983. Housefly and lesser fly control utilizing the black soldier fly in manure management-systems for caged laying hens. Environ. Entomol. 12: 1439-1442.
Tomberlin, J.K. and D.C. Sheppard. 2002. Factors influencing mating and oviposition of black soldier flies (Diptera: Stratiomyidae) in a colony. J. Entomol. Sci. 37: 345–352.
Tomberlin, J.K., P.H. Adler and H.M. Myers. 2009. Development of the black soldier fly (Diptera: Stratiomyidae) in relation to temperature. Environ. Entomol. 38: 930-934.
Ustuner, T., A. Hasbenli and R. Rozko. 2003. The first record of Hermetia illucens (Linnaeus, 1758) (Diptera: Stratiomyidae) from the Near East. Stud. Dipter. 10: 181-185.