Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Vol. 24 No. 2 (2015)

Published: 2015-11-08

First record of the black soldier fly,Hermetia illucens, in Greece

Antonios E Tsagkarakis, E. I. Arapostathi, G. I. Strouvalis

First report of the bordered straw, Heliothis peltigera, οn sunflower in Greece

K. B. Simoglou, A. I. Anastasiades, J. Baixeras, E. Roditakis