Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Some enzymatic activities registered in eggs and gut tissues of the olive fruit fly, Dacus oleae (Gmelin)


Published: Jan 8, 1988
Keywords:
Dacus oleae Olive fruit fly Dacus oleae enzymatic activities
D. C. Stamopoulos
Abstract
Nineteen enzymatic activities of eggs, gut tissues of larvae and adults of Dacus oleae have been determined using the API-ZYM micromethod. The enzymatic activities of eggs were much weaker than those of larval or adult guts. The activities increased progressively to the L2 and L3. The lack of feeding caused a reduction of certain activities in larvae (alkaline phosphatase, esterases, aminopeptidases) but not in adults. The addition of streptomycin to the food of adults, to obtain “aposymbiotic” individuals, did not have a clear effect on the activities of the insect’s various stages. Although the enzymes studied were not the only ones that occur in the insect’s gut tissues, it seems that there are few similarities between the enzymatic system of larvae and that of adults, most probably because of the different content of the two diets in essential nutrients such as amino acids, proteins, and lipids.
Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Fytizas, E. and M.E. Tzanakakis. 1966. Sur la possibilité d'une lutte contre le Dacus oleae par l'utilisation des antibiotiques. Mededelingen Rijksfaculteit Landbouwwetenschappen Gent, XXXI: 782-789.
Hagen, K.S. 1966. Dependence of the olive fly, Dacus oleae, larvae on symbiosis with Pseudomonas savastanoi for the utilization of olive. Nature (Lond.)209: 423-424.
Hagen, K.S., L. Santas and A. Tsekouras. 1963. A technique of culturing the olive fly Dacus oleae Gmel. on synthetic media under xenic conditions. In Radiation and Radioisotopes Applied to Insects of Agricultural Importance. Proc. Symp. Athens 22-26 April 1963, I.A.E.A., Vienna: 333-356.
Katakura, K. and T. Narasaki. 1954. Fundamental studies on the utilization of olive fruits. I. Change of the crude components of flesh during the growth of olive fruits. Tech. Bull. Kagawa Agr. Coll. 6:1-7.
Katsoyannos, B. 1983. Captures of Ceratitis capitata and Dacus oleas (Diptera: Tephritidae) by McPhail and Rebell colour traps suspended on citrus, fig and olive trees on Chios, Greece. Proceedings of the CEC/IOBC Symposium on Fruit Flies of Economic Importance held in Athens (Greece) 16-19 Nov. 1982:451-456.
Leroi, B., C. Chararas and J.M. Chipoulet. 1984. Etude des activités osidasiques du tube digestif des adultes et des larves de la bruche du Haricot, Acamhoscelides obleclus. Entomol. exp. appi. 35: 269-273.
Monget, D. 1978. Mise au point d'une microméthode de détection et de mesure d'activités enzymatiques (API-ZYM). Résultats obtenus dans différents domaines d'application. Thèse de Docteur-Ingénieur, Univ. de Lyon I, 152 pp.
Morgan, M.R. J. 1976. Gut carbohydrases in locusts and grasshoppers. Acrida 5:45-58.
Plantevin, G. and P. Nardon. 1972. Utilisation d'une microméthode de détection (Auxotabe) pour la recherche qualitative d'activités enzymatiques dans les tissus d'insectes. Ann. Zool. Ecol. anim. 4(2):229-248.
Stamopoulos, D.C. 1980. Influence de quelques facteurs liés à la plante-hôte agissant sur la développement post-embryonnaire et la réproduction d'Acanlhoscelides obleclus Say (Coléoptère-Bruchidae). Thèse de Docteur Ing. Univ. de Tours, France.
Treherne, J.E. 1967. Gut absorption. A. Rev. Ent. 12: 43-58.
Tsiropoulos, G. 1977. Reproduction and survival of the adult Dacus oleae feeding on pollens and honeydews. Envir. Ent. 6:390-392.
Tsiropoulos, G. 1980. Carbohydrate utilization by normal and γ-sterilized Dacus oleae. J. Insect Physiol. 26:633-637.
Tsitsipis, J. 1977. An improved method for the mass rear-ing of the olive fruit fly Dacus oleae. Z. angew. Ent.83:419-426
Tzanakakis, M.E. 1984. Considerations on the possible usefulness of olive fruit fly symbioticides in integrated control in olive groves. In Integrated Pest Control in Olive Groves. Proc. CEC/FAO/IOBC Intern. Joint Meeting, Pisa 3-6 April 1984:386-393.
Tzanakakis, M.E., A. Economopoulos and J. Tsitsipis. 1970. Rearing and nutrition of the olive fruit fly. 1 Improved larval diet and simple containers. J. EconEntomol. 63:317-318.
Tzanakakis, M.E. and A.S. Stavranides. 1973. Inhibition of development of larvae of the olive fruit fly, Dacus oleae (Diptera:Tephritidae), in olives treated with streptomycin. Entomol. exp. appi. 16:39-47.
Most read articles by the same author(s)