Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Dominance and Frequency of Coleoptera Found on Stored Cereals and Cereal Products in Central Greece


Published: Jan 7, 1993
Keywords:
Insecta Coleoptera stored cereals survey dominance frequency
C. Τh. Buchelos
C. G. Athanassiou
Abstract
Thirty Coleoptera taxa belonging to 14 families were found during samplings conducted in 4 different storage facilities at Farsala district, Central Greece, from January 1991 to February 1992. Among the most frequently found, Sitophilus oryzae, S. granarius and Rhysopertha dominica were more numerous on grain, Tribolium confusum, T castaneum and Cryptolestes ferrugineus on flour, while Oryzaephilus surinamensis and O. inercator showed no significant preference to any commodity. An analysis of the results was performed, based on the dominance and frequency criteria. The population fluctuation of the 8 most significant species is given in graphs.
Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Aitken. A.D. 1975. Insect Travellers. I: Coleoptera. Techn. Bull. 31. H.M.S.O. London, pp. 191.
Bishop. G.W. 1959. The comparative bionomics of American Cryptolestes (Col. Cucujidae) that infest stored grain. Ann. Ent. Soc. Amer. 52: 657-665.
Breese, M.H. 1962. Studies on the oviposition of Rhyzopertha dominica (F.) in rice and paddy. Bull. ent. Res. 53: 621-637.
Buchelos. CT., 1981. Coleoptera populations at flour mills and related areas. Annls. Inst. Phytopath. Benaki, (N.S.), 13 : 6-29.
Buchelos, CT., 1985. The Greek insect fauna of stored products: Biologia Gallo-Hellcnica. Vol. 10 : 221-227.
Cotton. R.T., 1960. Pests of Stored Grain and Grain Products. Burgess Publishing Co., Minneapolis, U.S.A. pp 306.
Curry, J.P. 1973. The arthropods associated with the decomposition of some common grass and weed species in the soil. Soil Biol. Biochem. 5 : 645-657.
Halstead. D.G.H. 1967. Biological studies on species of Palorus and Coelopalonts with comparative notes on Tribolium and l.atbetieus (Col. Tencbrionidae). J. stored Prod. Res. 2 : 273-313.
Howe. R.N., 1950. The development of Rhyzopertha dominica (F.) (Col. Bostrychidae) under constant conditions. Entomol. mon. Mag. 86 : 1-5.
Howe, R.N. 1956. The biology of the two common storage species of Oryzaephilus (Col. Cucujidae). Ann. appi. Biol. 44: 341-355.
Howe, R.N., 1957. A laboratory study of the cigarette beetle. Lasioderma serricorne (F.) (Col. Anobiidae) with a critical review of the literature on its biology. Bull. ent. Res. 48: 9-56.
Lefkovich. L.P. 1962. The biology of Cryptolestes turcicus (Grouvelle) (Col. Cucujidae), a pest of stored and processed cereals. Proc. Zool. Soc. Lond. 138: 23-35.
Malus, A. 1982. Handbook of Pest Control. Franzak and Foster Co., Cleveland, Ohio. Sixth edition, pp 1101.
Sinha, R.N. and Watters, FL., 1985. Insect Pests of Flour Mills, Grain Elevators and Feed Mills and Their Control, Research. Branch Agric. Canada: pp 290.
Most read articles by the same author(s)