Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Prediction of Infestation by Beetles in Stored Wheat Using Two Sampling Methods


Published: Jan 7, 2002
Keywords:
Coleoptera stored wheat sampling probe traps grain trier binomial methods
C. G. Athanassiou
C. Th. Buchelos
Abstract
Studies were conducted in order to assess the use of binomial sampling for prediction of infestation level in stored wheat. In each of three steel silos with 1500 metric tones of wheat each, located in central Greece, 14 probe traps were placed on 15 June 1997. The traps were checked for adult coleoptera. every 15 days, from 30 June until 30 January 1998. On the same dates, 14 wheat samples were taken adjacent to the trap locations, using a grain trier. Most abundant species were found to be Cryptolestesferrugineus and Tribolium castaneum in the traps, while Sitophilus oryzae in the samples. Regarding all species detected, traps were proved to be more effective as compared to the samples. Taylor’s Power Law was used, in order to estimate y-intercept and slope values for each species, The comparison of these parameters indicated that a single (weighted) equation can describe equally well the relation between the mean and the variance, according to Taylor’s Power Law, for all adults found, regardless of species. The parameters of this relation were utilized to connect the ratio of sampling units containing one or more adults and the mean number of adults per sampl i ng unit (x), using Wilson and Room’s model. Regarding trap catches, the same model can he used to predict an infestation, with a sufficient precision level, mainly when K<5; on the contrary, the results were not satisfactory in the case of adult numbers in the samples.
Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Buchelos, C. Th. and Athanassiou, C. G. (1993). Dominance and Frequency on Stored Cereals and Cereal Products in Central Greece. Entomologia Hellenica 11: 17-22.
Buchelos, C. Th. and Athanassiou, C. G. (1999). Unbaited probe traps and grain trier: a comparison of the two methods for sampling Coleoptera in stored barley. 1. Stored Products Res. 35: 397-404.
Cogan, P. M. and Wakefield, M. E. (1994). The use of a management bulk of grain for the evaluation of PC, pitfall beaker, insect probe and WBII probe traps for trapping Sitophilus granarius, Oryzaephilus surinamensis and Cryptolestes ferrugineus. Proceedings of the 6th Intern. Working Conf. Stored-product Protection, Canberra Australia: 390-396.
Cuperus, G. W, Fargo, W. S., Flinn, P. W. and Hagstrum, D. W (1990). Variables affecting capture of stored-product insects in probe traps. 1. Kansas Entomol. Soc. 63: 486-489.
Draper, N. R. and Smith. N. (1981). Applied Regression Analysis. 2nd ed. Wiley, New York.
Fargo, W. S., Epperly, D., Cuperus, G. W, Clary, B. C. and Noyes. R. (1989). Effect of temperature and duration of trapping on four stored grain insect species. J. Econ. Entomol. 82: 970-973.
Fargo, W. S., Cuperus, G. W., Bonjour, E. L.. Burkholder. W. E, Clary, Β. L. and Payton, Μ. E. (1994). Influence of probe trap type and attractants on the capture of four stored-grain Coleoptera. J. Stored Products Res. 30: 237-241.
Fields, P. (1992). The control of stored-product insects and mites with extreme temperatures. J. Stored Products Res. 28: 89-118.
Hagstrum, D. W. (1989). Infestation of Cryptolestes ferrugineus of newly-harvested wheal stored on three Kansas farms. J. Econ. Entomol. 82: 655-659.
Hagstrum, D. W., Flinn, P. W., Subramanyam, Bh., Keever, D. W and Cuperus, G. W ( 1990). Interpretation of trap catch for detection and estimation of stored-product insect populations. J. Kansas Entomol. Soc. 63: 500-505.
Hagstrum, D. W.. Flinn, P. W. and Subramanyam, Bh. (1998). Predicting insect density from probe trap catch in farm-stored wheat. J. Stored Products Res. 34:171- 177
Lippen, G. E. and Hagstrum, D. W. (1987). Detection or estimation of insect populations in bulk-stored wheat with probe traps. J. Econ. Entomol. 80: 601-604.
Madrid, F. J., White, N. D. G. and Loschiavo, S. R. (1990). Insects in stored cereals and their association with farming practices in southern Manitoba. Can. Ent. 122: 515-523.
Pereira, P. R. V. S., Lazzari, F. Α., Lazzari, S. M. N. and Almeida, A. A. (1994). Comparison between two methods of insect sampling in stored wheat. Proceedings 6th Intern. Working Conf. Stored-product Protection, Canberra Australia: 435-438.
Reed, C. R., Wright, V. F., Mize, T. W., Pedersen, J. R., Brockschmidt, J. (1991). Pitfall traps and grain samples as indicators of insects in farm-stored wheat. J. Econ. Entomol., 84: 1381-1387.
Southwood, T. R. E. (1978). Ecological Methods. Chapman and Hall, London. Subramanyam, Bh. and Harein, P. K. (1990). Accuracies
and sample sizes associated with estimating densities of adult beetles (Coleoptera) caught in probe traps in stored barley. J. Econ. Entomol. 83: 1102-1109.
Subramanyam, Bh., Hagstrum, D. W. and Shenk, T. C. (1993). Sampling adult beetles (Coleoptera) associated with stored grain: comparing detection and mean trap catch efficiency of two types of probe traps. Environ. Entomol. 22: 33-42.
Subramanyam, Bh. and Hagstrum. D. W. (1995). Sampling. In Integrated Management of Insects in Stored Products, Ch. 4, Marcel Dekker Inc. Ν. Y, pp. 135-193.
Taylor. L. R. (1961). Aggregation, variance and the mean. Nature 189: 732-735.
White, N. D. G. and Loschiavo, S. R. (1986). Effects of insect density, trap depth, and attractants on the capture of Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae) and Cryptopestes ferrugineus (Coleoptera: Cucujidae) in stored wheat. J. Econ. Entomol. 79: 1111-1117.
White. N. D. G, Arbogast, R. T, Fields, P. G, Hillmann. R.C, Loschiavo, S. R., Subramanyam, B.. Throne. J. E. and Wright. V. F. (1990). The development and use of pitfall and probe traps for capturing insects in stored grain. J. Kansas Entomol. Soc. 63: 506-525.
Wilkin. D. R. (1990). Detection of insects in bulk grain. J. Kansas Entomol. Soc. 63: 554-558.
Wilkin. D. R. and VanNatto, C. (1997). Comparison of two methods of detecting insects in grain. Proc. Intern. Confer. Controlled Atmosphere and Fumigation in Stored Products, Nicosia Cyprus: 631-637.
Wilson. L. T. and Room. P. M. (1983). Clumping patterns of fruit and arthropods in cotton, with implications for binomial sampling. Environ. Entomol, 12: 50-54.
Vela-Coiffier. E. L.. Fargo, W. S., Bonjour, E. L., Cuperus. G. W. and Warde. W. D. (1997). Immigration of insects into on-farm stored wheat and relationships among trapping methods. J. Stored Products Res. 33: 157-166.
Most read articles by the same author(s)