Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Comparative Field Studies of Various Traps and Attractants for the Olive Fruit fly, Bαctrocerα oleαe


Published: Jan 7, 1998
Keywords:
Bactrocera oleae olive fruit fly traps attractants control
G.E. Haniotakis
ΤΗ. Broumas
C. Liaropoulos
Abstract
In the framework of an ongoing effort for development of an effective trap for the control of the olive fruit fly, Bactrocera oleae (Gmelin) (Diptera, Tephrifidae), by mass trapping, four trap types (wood, cloth, laminate, McPhail), seven different colors of laminate traps, different food attractants, attractant combinations or formulations (total of ten cases), and two insecticides (deltamethrin, b-cyfluthrin) used as killing agents on the traps, were compared under field conditions. The following conclusions may be drawn: Laminate traps (paper envelopes with a polyethylene lining inside, 15×20 cm in size, containing 70 g of ammonium bicarbonate salt and impregnated with 15 mg (a.i.) of an insecticide), were more effective than wood traps. Effectiveness of laminate traps can be enhanced by using an attracting color or in the case of the food attractant ammonium bicarbonate, by incorporating copper oxychloride. Combinations of two protein hydrolysates were more effective than one hydrolysate alone. Effectiveness of protein hydrolysates is not constantly higher than that of ammonium bicarbonate, the use of which is more economic and convenient. The insecticide b-cyfluthrin may be used on traps instead of deltamethrin, which is known to have a repellent effect on the olive fly, especially Linder high concentrations, and is unstable under natural UV light.
Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Broumas, T, G. Haniotakis, C. Yamvrias, and G. Stavrakis. 1990. Comparative study of a mass trapping method and various bait sprays for the control of the olive fruit fly - First year results. In: G.E. Casida. (ed.). Proceedings International Conference on Pesticides and
Alternatives, September 4-8. 1989. Kolymbari, CreteGreece. Elsevier Science Publishers, Amsterdam, The Netherlands: 205-215.
Broumas, T. and G. Haniotakis. 1994. Comparative field studies of various traps and attractants of the olive fruit fly, Bactrocera oleae. Entomol. Exper. & Appi. 73: 145-150.
Broumas, Th., G. Haniotakis, C. Liaropoulos, T. Tomazou. and N. Ragousis. 1998. Effect of attractant, density and trap deployment on the efficacy of the mass trapping method against the olive fruit fly, Bactrocera oleae (Diptera:Tephritidae). Ann. Bcnaki Phytopath. Inst. In press
Cirio, U, C. Vita, P. Gentili, and G. Cecchini. 1979. Confrontofra cinque tipi di trapole cromotropichc per la calura degli adulti di Dacus oleae (Gmel.) (Diptera, Tephritidae). Publicazione n. 583 della Divisione RAD/Appl., C.N.E.N., C.S.N. Casaccia. Roma, Italia: 239-242.
Delrio, G. 1984. Biotechnological methods l'or olive pest control. In: R. Cavalloro & A. Crovetti, (ed.). Proceedings International Joint Meeting of CEC/FAO/IOBC, on Integrated Control in Olive Groves, April 3-6, 1984. Pisa, Italy. Balkema, Rotterdam. The Netherlands: 394-410.
Economopoulos, A.P., A. Raptis, A. Stavropoulou-Delivoria,and A. Papadopoulos. 1986. Control of Dacus oleae by yellow sticky traps combined with ammonium acetate slow-release dispensers. Entomol. Exper. & Appi. 41: 11-16.
Haniotakis, G., M. Kozyrakis, T. Fitsakis, and A. Antonidaki. 1991. An effective mass trapping method for the control of Dacus oleae (Diptera: Tephritidae). J. Econ. Entomol. 84: 564-569.
Neuenschwander, P. 1982. Beneficial insects caught by yellow traps used in mass trapping of the olive fly, Dacus oleae. Entomol. Exper. & Appi. 32: 286-296.
Prokopy, R.J., A.P. Economopoulos, and M.W. McFadden. 1975. Attraction of wild and lab-cultured Dacus oleae flies to small rectangles of different hues, shades, and tints. Entomol. Exper. & Appi. 18: 141-152.
Quaglia, F., Α. Crovetti, and E. Rosi. 1983. Competitive comparison of the activity of five different traps for monitoring Dacus oleae adults carried out under field conditions in Tuscany in 1980 and 1981. In: R. Cavalloro, (ed.), Proc. Sympo. of CEC/IOBC on Fruit Flies of Economic Importance. Nov. 16-19, 1982, Athens, Greece. Balkema, Rotterdam, The Netherlands: 457- 464.
Most read articles by the same author(s)