Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Limitations to the Right to Freedom of Assembly in Poland during the COVID-19 Pandemic: The Case of Women’s Strike


Δημοσιευμένα: Dec 29, 2020
Przemysław Osiewicz
https://orcid.org/0000-0001-6883-7307
Περίληψη

The ongoing COVID-19 pandemic poses a threat not only to public health and human life, but also to civil rights and freedoms. Such a claim applies not only to authoritarian states, but also to democratic political structures. Significant restrictions on civil liberties were introduced under the pretext of ensuring security in at least several member states of the European Union. One of them is Poland. The main purpose of this paper is to examine causes, developments, and consequences of the limitations to the right to freedom of assembly in Poland influencing the activities of the social protest movement Women's Strike (Strajk Kobiet) during the ongoing pandemic. The text concludes recommendations both for the Women's Strike social movement and for the government. Their implementation should reduce the current tensions in Poland and enable the opening of constructive social dialogue.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Przemysław Osiewicz, Adam Mickiewicz University
Associate Professor at Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland
Αναφορές
Act of 5 July 1990 Law on Assemblies. Available at: http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/6733 (Accessed: November 12, 2020).
Beswick, E. (2020). Police using 'excessive violence' against peaceful protesters in Poland amid abortion row. Euronews. Available at: https://www.euronews.com/2020/11/24/police-using-excessive-violence-against- peaceful-protesters-in-poland (Accessed: November 27, 2020).
Center for Reproductive Rights (2016). Women’s Strike Defeats Abortion Ban in Poland. Available at: https://reproductiverights.org/press-room/women%E2%80%99s-strike-defeats-abortion-ban-in-poland (Accessed: November 20, 2020).
Cocotas, A. (2017). How Poland’s far-right government is pushing abortion underground. The Guardian. Available at: https://www.theguardian.com/news/2017/nov/30/how-polands-far-right-government-is-pushing-abortion-underground (Accessed: November 24, 2020).
Law Amending the Law on Assemblies of 1990 (2012). Available at: https://www.legislationline.org/download/id/ (Accessed: November 12, 2020).
Loewenstein, K. (1939). Legislative Control of Political Extremism in European Democracies I. Columbia Law Review, 4 (38): 725-774.
Malecki, M. (2020). Poland’s coronavirus restrictions are unconstitutional, unlawful and risk years of legal chaos. Notes From Poland. Available at: https://notesfrompoland.com/2020/04/18/polands-coronavirus- restrictions-are-unconstitutional-unlawful-and-risk-years-of-legal-chaos/ (Accessed: November 18, 2020).
Rak, J. (2020a). Quasi-Militant Democracy as a New Form of Sacred in Poland during the Corona Crisis. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 19 (57): 111-128.
Rak, J. (2020b). Conceptualizing the Theoretical Category of Neo-militant Democracy: The Case of Hungary. Polish Political Science Yearbook, 49: 61-70.
Rijpkema, B.R. (2018). Militant Democracy: The Limits of Democratic Tolerance. Abingdon: Routledge.
Strajk kobiet (2020). Available at: http://strajkkobiet.eu/co-robimy/ (Accessed: November 23, 2020).
Teitel, R. (2007). Militating Democracy: Comparative Constitutional Perspective. Michigan Journal of International Law, 29 (1): 49-70.
Walker, S. (2020). Concerns over Polish government tightening abortion laws during Covid-19 crisis. The Guardian. Available at: https://www.theguardian.com/world/2020/apr/14/concerns-over-polish-government-tightening-abortion-laws-during-covid-19-crisis (Accessed: November 22, 2020).