Η Οικονομική Κρίση στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Μια Συγκριτική Μελέτη


Δημοσιευμένα: Dec 29, 2021
Λέξεις-κλειδιά:
Οικονομία Ελλάδα Κύπρος Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΕΠ Ανεργία Έσοδα Έξοδα Επιτόκιο Ισοζύγιο
Georgios Maris
Stamatia Maloina
Περίληψη

Το συγκεκριμένο άρθρο παρουσιάζει και συγκρίνει οικονομικά στοιχεία της Ελλάδας και της Κύπρου  κατά την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. Γίνεται μια ανάλυση και αξιολόγηση, όχι μόνο των οικονομικών διαπραγματεύσεων αλλά και των οικονομικών καταστάσεων που διαδραματίστηκαν και επηρέασαν τις εθνικές οικονομίες των δύο χωρών. Κύριο συμπέρασμα αυτής της μελέτης είναι ότι η οικονομική κρίση που έπληξε τις δύο χώρες, κατά την διάρκεια μιας δεκαετίας, έχει διαφορετικά αίτια αλλά παρόμοιες επιπτώσεις σε βασικούς πολιτικοοικονομικούς τομείς της εκάστοτε χώρας.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Georgios Maris, Department of Mediterranean Studies, University of the Aegean, Greece.

Assistant Professor, Department of Mediterranean Studies, University of the Aegean, Greece.

Stamatia Maloina, Department of Mediterranean Studies, University of the Aegean, Greece
PhD Candidate, Department of Mediterranean Studies, University of the Aegean, Greece
Αναφορές
Aslanidis, P. (2016). Dealing with populist in government: the SYRIZA-ANEL coalition in Greece. Democratization, 23(6), 1077-1091.
Βαρουφάκης, Γ., Πατώκος, Τ., Τσερκέζης, Λ., Κουτσοπέτρος, Χ. (2011). Η Οικονομική κρίση στην Ελλάδα και την Ευρώπη το 2011. Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων, 31-46.
Βενιέρης, Δ. (2011). Κρίση Οικονομίας, Απορρύθμιση Κοινωνικής Πολιτικής: Η νέα «μικροελληνική» καταστροφή, 2010-2011. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 1, 101-131.
Bobrov, A. (2019). Greece and Cyprus amidst Debt Crisis: a comparative study. Russian Academy of Science, 63(12), 84-89.
Γεωργίου, Α. (2016). Η Ελληνική Οικονομία, Ελληνική Στατιστική Αρχή, ΕΛΣΤΑΤ. Διαθέσιμο στο:https://www.statistics.gr/documents/20181/1518565/greek_economy_23_12_2016.pdf/60ea7824-4c50-49ae-a2c0-f1e6b010ec14 (Πρόσβαση: 23/12/2016).
Castaneda, J., Mayes, D. & Wood, G. (2016). European Banking Union Prospects and challenges. London: Roudlege.
Cohen, S. & Karatzimas, S. (2017). The role of the Troika on the Greek central government accounting reforms. The reprioritization riddle. International Journal of Public Sector Management, 31(3), 316-330.
CYSTAT (2020). Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, CYSTAT. Διαθέσιμο στο: https://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/408B817911D510E1C225857C005A47F2?OpenDocument&sub=2&sel=1&e=&print (Πρόσβαση: 27/11/2020).
Dristakis, N. & Stamatiou, P. (2016). The Effects of Unemployment on Economic Growth in Greece. An ARDL Bound Test Approach. The Romanian Economic Journal, 62, 53-72.
Θανόπουλος, Α. (2021). Η Ελληνική Οικονομία, Ελληνική Στατιστική Αρχή, ΕΛΣΤΑΤ. Διαθέσιμο στο: https://www.statistics.gr/documents/20181/17120175/greek_economy_02_07_2021.pdf/69e9bfec-37c8-ad30-8087-6955a70c16cf (Πρόσβαση: 02/07/2021).
Hadjixenophontos, A. & Cristodoulou, C. (2018). Financial Crisis and Capital Adequacy Ratio: A Case Study for Cypriot Commercial Banks. Journal of Applied & Banking, 8(3): 87-109.
Hardouvelis, A. & Gkionis, A. (2016). A Decade long economy crisis: Cyprus versus Greece. Cyprus Economy Policy Review, 10, 3-40.
Ioannou, G. & Charalambous, G. (2017). The social and political impact of the Cyprus economy crisis. Friedrich Ebert Stiftung, 1-18.
Maris G. -Sklias, P.-Maravegias, N. (2021). The political economy of the Greek economic crisis in 2020. European Politics and Society, 1-21.
OECD (2013). Economic Surveys Greece, OECD. Διαθέσιμο στο: https://read.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-greece-2013_eco_surveys-grc-2013-en#page1 (Πρόσβαση: 22/11/2021).
Rapanos, V. & Kaplanoglou, G. (2014). Governance, Growth and the Resent Economic Crisis: The case of Greece and Cyprus. Cyprus Economic Policy Review, 8, 3-34.
Rondos, K., Grigoriadis, E., Sateriano, A., Syrmali, M., Vavouras, I. & Salvati, L. (2016). Lost in protest, found in segregation: Divided cities in the light of the 2015 ''Όχι'' referendum in Greece. Elsevier, 7(3), 139-148.
Sklias, P. & Maris, G. (2013). The Political Dimension of the Greek Financial Crisis. Perspectives of the European Politics and Society, 14, 144-164.
Theophanous, A. (2013). The way out of the Cyprus economy crisis. Notre Europe, 96, 1-5.
Xezonakis, G. & Hartmann, F. (2020). Economic downturns and the Greek referendum of 2015: Evidence using night-time light data. European Union Politics, 2, 361-382.