Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Wildlife Trafficking: An Emerging Threat to European Security?


Δημοσιευμένα: Dec 29, 2021
Vasileia Kakarouka
Περίληψη

Illegal wildlife trade is a multidimensional phenomenon that is present in every state. Although, the repercussions of this criminal activity are mainly linked with biodiversity and the survival of rare species, many dangers occur regarding national and supranational security. Given the fact that wildlife trafficking currently thrives in European states, this paper intends to explain the ways that wildlife trafficking has affected the EU and examine its connection with security strategies. Therefore, the essay proposes specific measures that need to be adopted at European level to bridge the differences among national policies. In the end, concrete assumptions are provided concerning the efficiency of the European Common Foreign and Security Policy (CFSP) in relation with the topic.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Vasileia Kakarouka, Department of International and European Studies, University of Piraeus, Greece
Department of International and European Studies, University of Piraeus, Greece
Αναφορές
Banos-Ruiz, I. (2017). Europe, a silent hub of illegal wildlife trade. DW. Available at: https://www.dw.com/en/europe-a-silent-hub-of-illegal-wildlife-trade/a-37183459 (Accessed: 25/10/2021).
Barber-Meyer, S. (2010). Dealing with the Clandestine Nature of Wildlife-Trade Market Surveys. Conservation Biology, 24(4), 918–923.
Bauer-Babef, C. (2021). Covid highlights need for EU to regulate wildlife trafficking. Euractiv. Available at: https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/covid-highlights-need-for-eu-to-regulate-wildlife-trafficking/ (Accessed: 25/10/2021).
Biegus, O. & Bueger, C. (2017). Poachers and pirates: Improving coordination of the global response to wildlife crime. South African Crime Quarterly, 60, 29-36.
CITES (n.d.). What is CITES. Available at: https://cites.org/eng/disc/what.php (Accessed: 25/10/2021).
Dunn, T. M. (2012). Neo-Functionalism and the European Union. E-international relations, 28. Available at: https://www.e-ir.info/2012/11/28/neo-functionalism-and-the-european-union/ (Accessed: 25/10/2021).
European Commission (2015). Overview of important international seizures in the European Union January to December 2015. Available at: https://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/2015_overview_important_seizures_in_EU.pdf (Accessed: 25/10/2021).
European Commission (2015). The EU approach to combat wildlife trafficking. Available at: traf_steps_en.htm (Accessed: 27/10/2021).
European Commission (2016). EU Action Plan Against Wildlife Trafficking. Available at: https://ec.europa.eu/environment/cites/trafficking_en.htm (Accessed: 25/10/2021).
European Commission (2021). The European Defense Fund. Available at: https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-defence-industry/european-defence-fund-edf_en (Accessed: 25/10/2021).
European Commission. (n.d.a). Eel. Available at: https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/marine-biodiversity/eel_el (Accessed: 25/10/2021).
European Commision (n.d.b). The European Union and Trade in Wild Flora and Fauna. Available at: https://ec.europa.eu/environment/cites/legislation_en.htm (Accessed: 25/10/2021).
European Parliament (2019). Research for PECH Committee-Environmental, Social and Economic Sustainability of European Eel Management. Available at: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/629189/IPOL_STU(2019)629189_EN.pdf (Accessed: 25/10/2021).
European Parliament (2016). Wildlife crime in the Netherlands. Available at: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/578957/IPOL_IDA(2016)578957_EN.pdf (Accessed: 25/10/2021).
Europol (n.d.). Environmental Crime. Available at: https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/environmental-crime (Accessed: 25/10/2021).
Felbab-Brown, V. (2018). Wildlife and drug trafficking, terrorism and human security. Brookings. Available at: https://www.brookings.edu/articles/wildlife-and-drug-trafficking-terrorism-and-human-security/ (Accessed: 25/10/2021).
Ifaistos, P. (2016). European Defense, Security and Integration Policy. Available at: http://ifestosedu.gr/75EuDefPolUnion14.htm (Accessed: 25/10/2021) [in Greek].
Interpol (2016). Environmental crime threatening peace and security, finds new INTERPOL-UN Environment report. Available at: https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2016/Environmental-crime-threatening-peace-and-security-finds-new-INTERPOL-UN-Environment-report (Accessed: 25/10/2021).
Izquierdo, E. (2020). The EU: Open market for illegal wildlife trafficking. European Environmental Bureau. Available at: https://meta.eeb.org/2020/04/16/the-eu-open-market-for-illegal-wildlife-trafficking (Accessed: 25/10/2021).
Lemaître, S. & Hervé-Fournereau, N. (2020). Fighting Wildlife Trafficking: An Overview of the EU’s Implementation of Its Action Plan Against Wildlife Trafficking. Journal of International Wildlife Law & Policy, 23(1), 62-81.
Pires, S. F. & Moreto, W. D. (2016). The illegal wildlife trade. Oxford Handbooks Online.
Royce, D. (2018). Wildlife Trafficking is a National Security Issue, The Foreign Service Journal (October 2018). Available at: https://afsa.org/wildlife-trafficking-national-security-issue (Accessed: 25/10/2021).
TRAFFIC (2020). Wildlife Cybercrime in the European Union. Available at: https://www.traffic.org/publications/reports/online-trafficking-of-birds-and-reptiles-in-belgium-and-the-netherlands-and-potential-solutions/ (Accessed: 25/10/2021).
UNODC (2016). World Wildlife Crime Report. Available at: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/wildlife/World_Wildlife_Crime_Report_2016_final.pdf (Accessed: 25/10/2021).
UNODC (2019). Criminalization of wildlife trafficking. Available at: https://www.unodc.org/e4j/en/wildlife-crime/module-3/key-issues/criminalization-of-wildlife-trafficking.html (Accessed: 25/10/2021).
Van Uhm, D. (2020). Wildlife trafficking and criminogenic asymmetries in a globalised world. In: Brisman, A. & South, N. (eds). Routledge International Handbook of Green Criminology. London: Routledge, pp. 529-542.