Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Reconstruction of Marine Fisheries Catches for the Republic of Malta (1950-2010)


Published: Jul 17, 2017
Keywords:
Unmonitored fisheries Mediterranean islands recreational catches subsistence catches discards
M. KHALFALLAH
M. DIMECH
A. ULMAN
D. ZELLER
D. PAULY
Abstract

 

The marine fisheries catches of Malta were reconstructed for the period 1950-2014, including for reported and previously unreported commercial large- and small-scale catches, unmonitored fisheries catches, i.e., subsistence and recreational fisheries, as well as major discards. The present study updates and improves a previous catch reconstruction for Malta for the 1950-2010 time period. Reconstructed marine fisheries catches for Malta are nearly 1.3 times the official landings reported by the FAO and national authorities on behalf of Malta, increasing from around 1,200 t·year-1 in the 1950s to 3,700 t·year-1 in the 2010s. The discrepancy between reported and reconstructed total catches is mostly due to the subsistence catches estimated, which here consist exclusively of on-board consumption and take-home catch of commercial fishers. While the Maltese fisheries statistical system includes procedures to estimate ‘unmonitored’ commercial landings, this contribution documents that it would be beneficial to also account for non-commercial catches.

Article Details
  • Section
  • Research Article
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
M. KHALFALLAH, Sea Around Us, Fisheries Centre, University of British Columbia, 2202 Main Mall, Vancouver, V6T 1Z4
PhD student in Resource Management and Environmental Studies - Fisheries under the supervision of Dr. Daniel Pauly
References
Anonymous, 1964. Malta’s fishing industry. Bureau of Commercial Fisheries, Fishery Market News Service, United States, 12 pp.
Anonymous, 2013. Malta’s National Strategic Plan for Fisheries 2007-2013. 57 pp. Blouet, B., 1972. The story of Malta. Faber and Faber, London, 258 pp.
Burdon, T.W., 1956. A Report on the Fishing Industry of Malta. Government Printing Office, Malta, 70 pp.
Chircop, J., 2010. Living on Fishing, Caught in the Market: The Maltese fishing communities, 1860s-1920. Journal of Maltese History, 2 (1), 21-32.
Coppola, R.S., 1999. Review of the Maltese Fishery Statistical System and options for its improvement. La Valletta, Malta FAO, 24 pp.
de Leiva, J.I., Busuttil, C., Darmanin, M., Camilleri, M., 1998. Artisanal fisheries in the Western Mediterranean - Malta fisheries. The Department of Fisheries and Aquaculture of Malta, Malta, 20 pp.
Department of Fisheries and Aquaculture, 2013a. Bottom otter trawl fishery - Lampara fishery. Fisheries Management Plan. Ministry for Sustainability, the Environment and Climate Change, Malta, 76 pp.
Department of Fisheries and Aquaculture, 2013b. Lampuki FAD Fishery. Ministry for Sustainability, the Environment and Climate Change, Malta, 38 pp.
Dimech, M., Darmanin, M., Smith, P., Kaiser, M.J., Schembri, P.J., 2009. Fishers’ perception of a 35-year old exclusive Fisheries Management Zone. Biological Conservation, 142, 2691-2702.
Ebejer, I., 2006. Malta’s growth predicament: from frontrunner to laggard...and back? ECFIN Country Focus, III (14), 8.
EU, 2001. Council Regulation 1543/2000 of the European Parliament and of the Council of of 29 June 2000 establishing the minimum and extended community programs for the collection of data in the fisheries sector and laying down detailed regulations for the application. Official Journal of the European Communities L176, 1-16.
EU, 2010. Commission Decision 2010/93/EU of 18 December 2009 adopting a multiannual Community programme for the collection, management and use of data in the fisheries sector for the period 2011-2013. Official Journal of the European Communities L41, 8-71.
Goodwin, S., 2002. Malta, Mediterranean bridge. Bergin and Garvey, London, 214 pp.
Gruppetta, A., 2002. An overview of the fishing industry in Malta. p. 29-40. In: The code of conduct for responsible fisheries and its implementation in the Mediterranean. Anonymous (Eds). Proceedings of the APS Bank seminar 2009, Malta.
Kelleher, K., 2005. Discards in the world’s marine fisheries. An update. FAO Fisheries Technical Paper 470, Rome. 131 pp.
Khalfallah, M., 2013. Proposition d’amélioration du système de Statistiques de la Pêche en Tunisie: Cas du Golf de Tunis. Fisheries and Environmental Engineering thesis. University of Carthage, National Agronomic Institute of Tunisia, Tunisia, 62 pp.
Malta Centre for Fisheries Sciences, 2006. An Assessment of the recreational fishing activities in Malta - 2005. Malta’s National Fisheries Data Collection Programme (2005), Malta Centre for Fisheries Sciences, Malta. 19 pp.
Malta Centre for Fisheries Sciences, 2008. National Fisheries Data Collection Programme (2005) in line with Regulations EC 1639/2001 and EC 1581/2004 Technical Report.
Malta Centre for Fisheries Sciences, Malta. 28 pp.
Martín, J., 2012. The small-scale coastal fleet in the reform of the common fisheries policy. Policy department: structural and cohesion policies, European Parliament, Brussels, 44 pp.
National Statistics Office, 2007. Agriculture and Fisheries 2005.
National Statistics Office, Malta, 119 pp.
National Statistics Office, 2008. Agriculture and Fisheries 2006.
National Statistics Office, Malta, 119 pp.
National Statistics Office, 2009a. Agriculture and Fisheries 2007.
National Statistics Office, Malta, 120 pp.
National Statistics Office, 2009b. Agriculture and Fisheries 2008.
National Statistics Office, Malta, 119 pp.
National Statistics Office, 2011. Agriculture and Fisheries 2009.
National Statistics Office, Malta, 101 pp.
National Statistics Office, 2012a. Agriculture and Fisheries 2010.
National Statistics Office, Malta, 123 pp.
National Statistics Office, 2012b. Agriculture and Fisheries 2011.
National Statistics Office, Malta, 104 pp.
National Statistics Office, 2013. Agriculture and Fisheries 2012.
National Statistics Office, Malta, 106 pp.
National Statistics Office, 2015a. Agriculture and Fisheries 2013.
National Statistics Office, Malta, 124 pp.
National Statistics Office, 2015b. Demographic Review 2013. Valletta, Malta, 110 pp.
National Statistics Office, 2016. Agriculture and Fisheries 2014.
National Statistics Office, Malta, 134 pp.
Pauly, D., Zeller, D., 2016. Catch reconstructions reveal that global marine fisheries catches are higher than reported and declining. Nature Communications, 7, 10244.
Pauly, D., Christensen, V., Dalsgaard, J., Froese, R., Jr. F.T., 1998. Fishing Down Marine Food Webs. Science, 279 (5352), 860-863.
Piroddi, C., Gristina, M., Zylich, K., Greer, K., Ulman, A. et al., 2015. Reconstruction of Italy’s marine fisheries removals and fishing capacity, 1950-2010. Fisheries Research, 172, 137-147.
Randon, S.F., 1995. The Fishing Industry in Malta: Past, Present, Future. Pubblikazzjonijiet Indipendenza, Malta, 195 pp.
Smith, N., Zeller, D., 2016. Unreported catch and tourist demand on local fisheries of small island states: the case of The Bahamas 1950-2010. Fishery Bulletin,114 (1), 117- 131.
Swartz, W., Sala, E., Tracey, S., Watson, R., Pauly, D., 2010. The spatial expansion and ecological footprint of fisheries (1950 to present). PLoS ONE, 5 (12), e15143.
Tsagarakis, K., Palialexis, A., Vassilopoulou, V., 2014. Mediterranean fishery discards: review of the existing knowledge. ICES Journal of Marine Science, 71 (5), 1219-1234.
Zeller, D., Booth, S., Davis, G., Pauly, D., 2007. Re-estimation of small-scale fishery catches for U.S. flag-associated island areas in the western Pacific: the last 50 years. Fishery Bulletin, 105 (2), 266-277.
Zeller, D., Harper, S., Zylich, K., Pauly, D., 2015. Synthesis of under-reported small-scale fisheries catch in Pacific-island waters. Coral Reefs, 34 (1), 25-39.
Zeller, D., Palomares, M., Tavakolie, A., Ang, M., Belhabib, D. et al., 2016. Still catching attention: Sea Around Us reconstructed global catch data, their spatial expression and public accessibility. Marine Policy, 70, 145-152.
Zeller, D., Pauly, D., 2016. Marine fisheries catch reconstruction: definitions, sources, methodology and challenges. p. 12- 33. In: Global Atlas of Marine Fisheries: Ecosystem Impacts and Analysis. Zeller, D., and Pauly, D., (Eds.). Island Press, Washington, D.C.
Most read articles by the same author(s)