Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Assessment of microplastics distribution and stratification in the shallow marine sediments of Samos island, Eastern Mediterranean sea, Greece


Published: Oct 7, 2019
Keywords:
Microplastics shallow marine sediment Samos Island Eastern Mediterranean Sea Greece.
VERA N. DE RUIJTER
https://orcid.org/0000-0002-0268-9230
ANASTASIA MILOU
VALENTINA COSTA
https://orcid.org/0000-0002-1513-0284
Abstract

Microplastics (MPs) are becoming ubiquitous in the marine environment and shallow marine sediments are one of the major sinks for MPs. In order to improve the knowledge about the environmental fate of MPs in the Aegean Sea shallow sediments, the occurrence and spatial distribution of MPs in Samos Island (Greece) was investigated for the first time, along a land-sea transect. The highest concentration of MPs was recorded at the Beach (37.2 ± 6.9 MPs/Kg DW), while the lowest concentration was recorded in the Intertidal zone (1.1 ± 0.9 MPs/Kg DW). In relation to the different shapes, Fragments and Pellets were more abundant on the Beach, while Fibers were more abundant in the Intertidal zone and barely any Sheets were found along the transect, suggesting a distribution probably governed not only by size but also morphology and perhaps chemical composition. A higher accumulation of particles was recorded in the first 10 cm of sediments, in comparison to the deepest 5 cm, indicating an increase of microplastics in the shallow marine sediments.

Article Details
  • Section
  • Special Issue MEDIAS
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
VERA N. DE RUIJTER, Faculty of Geosciences, University of Utrecht, the Netherlands Archipelagos Institute of Marine Conservation, P.O. Box 42 Pythagorio 83103 Samos, Greece
MSc Marine Sciences, Faculty of Geosciences, University of Utrecht, the Netherlands
References
Alkalay, R., Pasternak, G., Zask, A., 2007. Clean-coast index—A new approach for beach cleanliness assessment. Ocean & Coastal Management, 50 (5-6), 352-362.
Alomar, C., Estarellas, F., Deudero, S., 2016. Microplastics in the Mediterranean Sea: deposition in coastal shallow sediments, spatial variation and preferential grain size. Marine environmental research, 115, 1-10.
Anderson, M.J., Gorley, R.N., Clarke, K.R., 2008. PERMANOVA+ for PRIMER: Guide to Software and Statistical Methods. PRIMER-E, Plymouth.
Barnes, D. K., 2005. Remote islands reveal rapid rise of southern hemisphere sea debris. The Scientific World Journal, 5, 915-921.
Barnes, D. K., Galgani, F., Thompson, R. C., Barlaz, M., 2009. Accumulation and fragmentation of plastic debris in global environments. Philosophical Transactions of the Royal Society of London B: Biological Sciences, 364 (1526), 1985-1998.
Browne, M. A., Crump, P., Niven, S. J., Teuten, E., Tonkin, A. et al., 2011. Accumulation of microplastic on shorelines woldwide: sources and sinks. Environmental science & technology, 45 (21), 9175-9179.
Browne, M. A., Dissanayake, A., Galloway, T. S., Lowe, D. M., Thompson, R. C., 2008. Ingested microscopic plastic translocates to the circulatory system of the mussel, Mytilus edulis (L.). Environmental science & technology, 42 (13), 5026-5031.
Claessens, M., De Meester, S., Van Landuyt, L., De Clerck, K., Janssen, C. R., 2011. Occurrence and distribution of microplastics in marine sediments along the Belgian coast. Marine Pollution Bulletin, 62 (10), 2199-2204.
Clark, J. R., Cole, M., Lindeque, P. K., Fileman, E., Blackford, J. et al., 2016. Marine microplastic debris: a targeted plan for understanding and quantifying interactions with marine life. Frontiers in Ecology and the Environment, 14 (6), 317-324.
Cole, M., Lindeque, P., Fileman, E., Halsband, C., Goodhead, R. et al., 2013. Microplastic ingestion by zooplankton. Environmental science & technology, 47 (12), 6646-6655.
da Costa, J. P., Santos, P. S., Duarte, A. C., Rocha-Santos, T., 2016. (Nano) plastics in the environment–sources, fates and effects. Science of the Total Environment, 566, 15-26.
De Witte, B., Devriese, L., Bekaert, K., Hoffman, S., Vandermeersch, G. et al., 2014. Quality assessment of the blue mussel (Mytilus edulis): Comparison between commercial and wild types. Marine Pollution Bulletin, 85 (1), 146-155.
Farrell, P., Nelson, K., 2013. Trophic level transfer of microplastic: Mytilus edulis (L.) to Carcinus maenas (L.). Environmental Pollution, 177, 1-3.
Graham, E. R., Thompson, J. T., 2009. Deposit-and suspension-feeding sea cucumbers (Echinodermata) ingest plastic fragments. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 368 (1), 22-29.
Hidalgo-Ruz, V., Gutow, L., Thompson, R. C., Thiel, M., 2012. Microplastics in the marine environment: a review of the methods used for identification and quantification. Environmental science & technology, 46 (6), 3060-3075.
Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M. et al., 2015. Plastic waste inputs from land into the ocean. Science, 347 (6223), 768-771.
Katsanevakis, S., Katsarou, A., 2004. Influences on the distribution of marine debris on the seafloor of shallow coastal areas in Greece (Eastern Mediterranean). Water, Air, and Soil Pollution, 159 (1), 325-337.
Koelmans, A. A., Besseling, E., Shim, W. J., 2015. Nanoplastics in the aquatic environment. Critical review. Marine anthropogenic litter (pp. 325-340). Springer, Cham.
Lagarde, F., Olivier, O., Zanella, M., Daniel, P., Hiard, S. et al., 2016. Microplastic interactions with freshwater microalgae: hetero-aggregation and changes in plastic density appear strongly dependent on polymer type. Environmental Pollution, 215, 331-339.
Lambert, S., Wagner, M., 2016. Characterisation of nanoplastics during the degradation of polystyrene. Chemosphere, 145, 265-268.
Lambert, S., Sinclair, C., Boxall, A., 2014. Occurrence, degradation, and effect of polymer-based materials in the environment. In Reviews of Environmental Contamination and Toxicology, Volume 227 (pp. 1-53). Springer.
Lebreton, L. M., Greer, S. D., Borrero, J. C., 2012. Numerical modelling of floating debris in the world’s oceans. Marine Pollution Bulletin, 64 (3), 653-661.
Marine & Environmental Research Institute ,2012, Guide to Microplastic Identification.http://stjohns.ifas.ufl.edu/sea/documents/MERI_Guide%20to%20Microplastic%20Identification.pdf (Accessed 3 July 2017).
Mathalon, A., Hill, P., 2014. Microplastic fibers in the intertidal ecosystem sur- rounding Halifax harbor, Nova Scotia. Marine Pollution Bulletin, 81, 69e79.
Näkki, P., Setälä, O., Lehtiniemi, M., 2017. Bioturbation transports secondary microplastics to deeper layers in soft marine sediments of the northern Baltic Sea. Marine pollution bulletin, 119 (1), 255-261.
Oliveira, F., Monteiro, P., Bentes, L., Henriques, N.S., Aguilar, R. et al., 2015. Marine litter in the upper São Vicente submarine canyon (SW Portugal): Abundance, distribution, composition and fauna interactions. Marine Pollution Bulletin, 97, 401–407.
Plastics Europe. "Plastics The Facts 2016: An analysis of European plastics production, demand and waste data." Brussels, Belgium: Plastic Europe (2016).
Ryan, P. G., 2015. Does size and buoyancy affect the long-distance transport of floating debris?. Environmental Research Letters, 10 (8), 084019.
Setälä, O., Fleming-Lehtinen, V., Lehtiniemi, M., 2014. Ingestion and transfer of microplastics in the planktonic food web. Environmental pollution, 185, 77-83.
Shim, W. J., Song, Y. K., Hong, S. H., Jang, M., Han, G. M. et al., 2014. Producing fragmented micro-and nano-sized expanded polystyrene particles with an accelerated mechanical abrasion experiment. In 24th Europe SETAC annual meeting, Basel, Switzerland (pp. 11-15).
Song, Y. K., Hong, S. H., Jang, M., Han, G. M., Rani, M. et al., 2015. A comparison of microscopic and spectroscopic identification methods for analysis of microplastics in environmental samples. Marine Pollution Bulletin, 93 (1-2), 202-209.
Thompson, R. C., Olsen, Y., Mitchell, R. P., Davis, A., Rowland, S. J. et al., 2004. Lost at sea: where is all the plastic?. Science, 304 (5672), 838-838.
Turner, A., Holmes, L., 2011. Occurrence, distribution and characteristics of beached plastic production pellets on the island of Malta (central Mediterranean). Marine Pollution Bulletin, 62 (2), 377-381.
Van Cauwenberghe, L., Devriese, L., Galgani, F., Robbens, J., Janssen, C. R., 2015. Microplastics in sediments: a review of techniques, occurrence and effects. Marine environmental research, 111, 5-17.
Vianello, A., Boldrin, A., Guerriero, P., Moschino, V., Rella, R. et al., 2013. Microplastic particles in sediments of Lagoon of Venice, Italy: First observations on occurrence, spatial patterns and identification. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 130, 54-61.
Von Moos, N., Burkhardt-Holm, P., Köhler, A., 2012. Uptake and effects of microplastics on cells and tissue of the blue mussel Mytilus edulis L. after an experimental exposure. Environmental science & technology, 46 (20), 11327-11335.
Wagner, M., Scherer, C., Alvarez-Muñoz, D., Brennholt, N., Bourrain, X. et al., 2014. Microplastics in freshwater ecosystems: what we know and what we need to know. Environmental Sciences Europe, 26 (1), 12.
Wright, S. L., Rowe, D., Thompson, R. C., Galloway, T. S., 2013. Microplastic ingestion decreases energy reserves in marine worms. Current Biology, 23 (23), R1031-R1033.