Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Numerical and experimental studies of a multi-purpose floating TLP structure for combined wind and wave energy exploitation


Published: Nov 5, 2019
Keywords:
Wind Turbine Oscillating Water Column TLP Numerical Calculations Experiments.
THOMAS MAZARAKOS
https://orcid.org/0000-0001-7256-513X
DIMITRIOS KONISPOLIATIS
GEORGIOS KATSAOUNIS
STYLIANOS POLYZOS
DIMITRIOS MANOLAS
SPYROS VOUTSINAS
TAKVOR SOUKISSIAN
SPYRIDON A. MAVRAKOS
Abstract

This paper summarizes the coupled hydro-aero-elastic analysis of a multi-purpose floating structure suitable for offshore wind and wave energy exploitation. The analysis incorporates properly the solutions of the diffraction and the pressure- and motion- dependent radiation problems around the floating structure and the aerodynamics of a 5 MW Wind Turbine (WT). Finite water depths are considered, the structure being floating under the action of regular surface waves. The platform encompasses three hydrodynamically interacting Oscillating Water Column (OWC) devices consisting of concentric vertical cylinders, moored through tensioned tethers in a TLP concept. Details concerning the numerical and experimental modelling of the system are presented and the numerical results are compared against experimental data.

 

Article Details
  • Section
  • Special Issue MEDIAS
Downloads
Download data is not yet available.
References
Aubault, A., Alves, M., Sarmento, A. Roddier, D., Peiffer, A., 2011. Modeling of an oscillating water column on the floating foundation WINDFLOAT. 30th OMAE, Rotterdam, The Netherlands.
Baarholm, G.S., Haver, S., Økland, O.D. 2010. Combining contours of significant wave height and peak period with platform response distributions for predicting design response, Marine Structures, 23(2), 147-163.
Black, J.L., Mei, C.C., Bray, M.C.G., 1971. Radiation and scattering of water waves by rigid bodies. J. Fluid Mech. 46, 151–164.
Cheng, P. W., van Bussel, G. J. W., van Kuik, G. A. M., Vugts, J. H., 2003, Reliability-based Design Methods to Determine the Extreme Response Distribution of Offshore Wind Turbines, Wind Energy, 6(1), 1–22.
Coleman, R.P. 1943. Theory of self-excited mechanical oscillations of hinged rotor blades. Technical Report NACA-WR-L-308, Langley Research Center, available from ntrs.nasa.gov.
Delaure, Y.M.C., Lewis, A., 2003. 3D Hydrodynamic modeling of fixed oscillating wave power plant by a Boundary Element Method. Ocean Eng. 30, 309–330.
Evans, D.V., Porter, R., 1996. Efficient calculation of hydrodynamic properties of O.W.C type devices. OMAE – Volum I – Part B, 123-132.
Falcao, A.F. de O., 2002. Wave power absorption by a periodic linear array of oscillating water columns. Ocean Eng. 29, 1163–1186.
Falnes, J., McIver, P., 1985. Surface wave interactions with systems of oscillating bodies and pressure distributions. Appl. Ocean Res. 7, 225–234.
Falnes, J., 2002. Ocean Waves and Oscillating Systems,
Cambridge University Press, Cambridge, U.K.
Garrett, C.J.R., 1971. Wave forces on a circular dock. J. Fluid Mech. 46 (No.1), 129–139.
Kagemoto, H., Yue, D.K.P., 1986. Interactions among multiple three-dimensional bodies in water waves: an exact algebric method. J. Fluid Mech. 166, 189–209.
Katsaounis, G.M., Polyzos, S., Mavrakos, S.A., 2017. An experimental study of the hydrodynamic behavior of a TLP platform for a 5MW Wind Turbine with OWC devices. The VII International Conference on Computational Methods in Marine Engineering (MARINE 2017), 15-17 May, Nantes, France.
Kokkinowrachos, K., Thanos, I., Zibell, H.G., 1987. Hydrodynamic analysis of some wave energy conversion systems. The OCEANS'87 Conference. Halifax, Canada, 566–574.
Konispoliatis, D.N., Mavrakos, S.A., 2016. Hydrodynamic analysis of an array of interacting free-floating oscillating water column devices. Ocean Eng. 111, 179–197.
Konispoliatis, D.N., Mazarakos, T.P., Mavrakos S.A., 2016. Hydrodynamic analysis of three-unit arrays of floating annular oscillating-water-column wave energy converters. Appl. Ocean Res. 61, 42–64.
Li, L., Gao, Z., Moan, T., 2013. Joint Environmental Data At Five European Offshore Sites For Design Of Combined Wind And Wave Energy Devices. In: Proceedings of the 32nd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering, OMAE2013-10156, June 9-14, Nantes, France.
Manolas, D.I., Riziotis, V.A., Voutsinas, S.G., 2015. Assessing the importance of geometric non-linear effects in the prediction of wind turbine blade loads. Computational and Nonlinear Dynamics Journal, 10, 041008.
Martins-rivas, H., Mei, C.C., 2009. Wave power extraction from an oscillating water column at the tip of a breakwater. J. Fluid Mech. 626, 395–414.
Mavrakos, S.A, Koumoutsakos, P., 1987. Hydrodynamic interaction among vertical axisymmetric bodies restrained in waves. Appl. Ocean Res. 9 (No.3).
Mavrakos, S.A., 1991. Hydrodynamic coefficients for groups of interacting vertical axisymmetric bodies. Ocean Eng. 18(5), 485–515.
Mavrakos, S.A., 1995. Users Manual for the Software HAMVAB, School of Naval Architecture and Marine Engineering, Laboratory for Floating Structures and Mooring Systems, Athens, Greece.
Mavrakos, S.A., McIver, P., 1997. Comparison of methods for computing hydro-dynamic characteristics of array of wave power devices. Appl. Ocean Res. 19, 283–291.
Mavrakos, S.A., Konispoliatis, D.N., 2012. Hydrodynamics of a free floating vertical axisymmetric oscillating water column device. Hindawi Publishing Corporations Journal of Applied Mathematics, Mathematical Modelling of Marine Structures, Vol.2012; Article ID 142850.
Mazarakos, T.P., Mavrakos, S.A., Konispoliatis, D.N., Voutsinas, S., Manolas, D., 2014. Frequency domain analysis for a coupled hydro-aero-elastic behavior of a moored multi-purpose floating structure. COCONET Workshop for Offshore Wind Farms in the Mediterranean and Black Seas, Hellenic Center of Marine Research, Anavyssos, Greece, 2014.
Mazarakos, T.P., Konispoliatis, D.N., Manolas, D., Voutsinas, S., Mavrakos, S.A., 2015. Modelling of an offshore multi-purpose floating structure supporting a wind turbine including second-order wave loads. The 11th Eur. Wave & Tidal Energy Conf, Nantes, France.
Mazarakos, T.P., Konispoliatis, D.N., Katsaounis, G., Polyzos, P., Manolas, D., Voutsinas, S., Mavrakos, S.A., 2017. Numerical and experimental studies of an offshore multi-purpose floating structure supporting a wind turbine. The 12th Eur. Wave & Tidal Energy Conf, Cork, Ireland.
Mazarakos, T.P., Konispoliatis, Mavrakos, S.A., 2018. Loads on the brace system of an offshore floating structure. The 13th International Marine Design Conference, Helsinki, Finland.
Miles, J., Gilbert, F., 1968. Scattering of gravity waves by a circular dock. J. Fluid Mech. 34 (No.4), 783–793.
Okhusu, M., 1974. Hydrodynamic forces on multiple cylinders in waves. University College London, London. Int. Symposium on the Dynamics of Marine Vehicles and structures in Waves.
Papadopoulos, A., Katsafados, P., 2009. Verification of operational weather forecasts from the POSEIDON system across the Eastern Mediterranean. Nat Hazards Earth Syst Sci 9: 1299–1306.
Papadopoulos A, Korres G, Katsafados P, et al. 2011. Dynamic downscaling of the ERA-40 data using a mesoscale meteorological model. Mediterranean Marine Science 12: 183–198.
Riziotis, V.A., Voutsinas, S.G. 1997. GAST: A general aero-dynamic and structural prediction tool for wind turbines. The EWEC’ 97, Dublín, Ireland, 1997. Rasmussen F. Identification of structural
Rosenblatt, M., 1952. Remarks on a multivariate transformation, Ann. Math. Statist., 23(3), 470–472.
Sheng, W., Flannery, B., Lewis, A., Alcorn, R., 2012. Experimental studies of a floating cylindrical OWC WEC. The 31st OMAE, Rio de Janeiro, Brazil, 2012.
Siddorn, P., Eatock Taylor, R., 2008. Diffraction and independent radiation by an array of floating cylinders. Ocean Eng., 35; 1289–1303.
Soukissian, T.H., Chronis G. Th., 2000. POSEIDON: A marine environmental, monitoring, forecasting and information system for the Greek Seas. Mediterranean Marine Science, 1(1), pp. 71–78.
Soukissian, T.Η., G. Kalantzi, 2006, “Extreme value analysis methods used for wave prediction”, Proceedings of the 16th International Offshore and Polar Engineering Conference, Vol. III, 10–17, ISBN 1-880653-66−4.
Soukissian, T.H., Prospathopoulos, A., Diamanti, C., 2002. Wind and wave data analysis of the Aegean Sea. Preliminary results. Journal of Atmospheric and Ocean Science, 8(2–3), 163–189.
Soukissian, T.Η., Tsalis, C., 2015. The effect of the generalized extreme value distribution parameter estimation methods in extreme wind speed prediction. Natural Hazards and Earth System Sciences, 78, pp. 1777–1809, Springer Netherlands. http://dx.doi.org/10.1007/s11069-015-1800-0
Soukissian, T.Η., Tsalis, C., 2018. Effects of parameter estimation method and sample size in metocean design conditions. Ocean Engineering, Vol. 169, pp. 19-37, https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2018.09.017
Soukissian, T., Karathanasi, F., Axaopoulos, P., Voukouvalas, E.G., Kotroni, V., 2017. Offshore wind climate analysis and variability in the Mediterranean Sea. International Journal of Climatology, http://dx.doi.org/10.1002/joc.5182
Soukissian, T.H., Prospathopoulos, A., Korres, G., Papadopoulos, A., Hatzinaki, M., Kambouridou, M., 2007. A New Wind and Wave Atlas of the Hellenic Seas. Proceedings of the ASME 27th International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering, OMAE 2008, June 15–20, 2008, Estoril, Portugal.
Sykes, R.K. Lewis, A.W. & Thomas, G.P. 2007. A physical and numerical study of a fixed cylindrical OWC of finite wall thickness. The 7th Eur. Wave & Tidal Energy Conf. Porto, Portugal.
Twersky, V., 1952. Multiple scattering of radiation by an arbitrary configuration of parallel cylinders. J. Acoust. Soc. Am. 24 (No.1).
Yang, X., Chang, Q., 2013. Joint probability distribution of winds and waves from wave simulation of 20 years (1989-2008) in Bohai Bay, Water Science and Engineering, 6 (3), 296–307.
Most read articles by the same author(s)