Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Introduction


Published: Jan 30, 2018
Keywords:
history historiography Brazil
Marcelo Santos de Abreu
https://orcid.org/0000-0001-5763-0765
Helena Mollo
Estevao C.R. Martins
https://orcid.org/0000-0003-1552-6219
Article Details
  • Section
  • INTRODUCTION
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biographies
Marcelo Santos de Abreu, Ouro Preto Federal University, Brazil

Assistant Professor in the History Departament of the Federal University of Ouro Preto; PhD in Social History Rio de Janeiro Federal University (2010)

Helena Mollo, Ouro Preto Federal University, Brazil

Helena Mollo is an associate professor of theory of history and historiography at the Universidade Federal de Ouro Preto. She is the author of several articles on historiography, among them “Olhar o pasasdo onde ele (não) está: Araujo Porto-Alegre e a história do Brasil a partir de Portugal” [Looking at the past where it is (not): Araujo Porto-Alegre and the history of Brazil as seen from Portugal], História da Historiografia (Mariana) 12 (2013): 213–227. Another area of interest is the history of science in Brazil, specially in the nineteenth century.

Estevao C.R. Martins, Brasilia University
Professor of Theory of History at Brasilia University
Most read articles by the same author(s)