Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Paul Thompson, with Joanna Bornat, The Voice of the Past, 4th ed.


Published: Aug 21, 2018
Keywords:
oral history
Riki Van Boeschoten
https://orcid.org/0000-0002-7282-8339
Abstract

Review of Paul Thompson, with Joanna Bornat, The Voice of the Past: Oral History.
4th ed. New York: Oxford University Press, 2017. xii + 484 pp. 

Article Details
  • Section
  • BOOK REVIEWS
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Riki Van Boeschoten, University of Thessaly; Greece

Professor Emeritus

Department of History, Archeology and Social Anthropology

References
Abrams, Lynn. Θεωρία προφορικής ιστορίας [Oral History Theory]. Edited by Riki Van Boeschoten; translated by Loukas Rinopoulos. Athens: Plethron, 2016.
Thompson, Paul. Φωνές από το παρελθόν: Προφορική ιστορία [The Voice of the Past: Oral History]. Edited by Riki Van Boeschoten and Konstantina Bada; translated by Riki Van Boeschoten and Nikos Potamianos. Athens: Plethron, 2002.