Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Vol. 17 No. 2 (2018): History, Historiography and the Historical Profession

Published: 2018-08-21

Editorial Committee: Photini Danou, Ada A. Dialla, Giorgos Plakotos, Aimilia Salvanou, Elias Stouraitis, Athena Syriatou

Book Review Editor: Athena Syriatou

Cover Image: Pantelis Chandris, "Ο Ερωτών" [The Quester, 2006]

Cover Design: Panagiotis Papidas

Introduction

Giorgos Plakotos, Athina Syriatou