Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Hypatia's Politico-Philosophical Parrhesia: A Foucauldian Analysis of Kingsley's Hypatia


Published: Aug 21, 2018
Keywords:
Foucault Hypatia parrhesia power relations Kingsley
Nasser Maleki
https://orcid.org/0000-0001-6379-3114
Mohammad Javad Haj'jari
https://orcid.org/0000-0002-2704-4930
Abstract
Using the model of the early Christian Church in his novel Hypatia, Charles Kingsley criticised mid-nineteenth-century Roman Catholicism for its bigotry. As such, his historiographic rendering of Hypatia's life highlights the power relations between the early Christian Church and Hellenistic philosophy as a politico-religious allegory against mid-nineteenth-century Catholicism and its intolerance of female intellectuality and personal faith. Highlighting Kingsley's views accordingly, a Foucauldian analysis of Hypatia's politico-philosophical parrhesia, that is, speaking the truth in the light of political philosophy before Cyril's early Christian theocracy, seems intriguing. Hypatia represents an illuminating world of power struggles between Hypatia's peaceful intellectuality and the early Christian bigotry, a fact represented in Hypatia's virtue and knowledge before the blind fundamentalism of the religious oligarchy and the outrageous extremism of the early Christian mob, only to culminate in the lynching of the innocent Hypatia. Kingsley's historiographic novel thus tries to historicise his attacks against nineteenth-century Tractarian Catholic extremes regarding the practice of religion and gender issues.
Article Details
  • Section
  • ARTICLES
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biographies
Nasser Maleki, Razi University, Kermanshah, Iran

Associate Professor in English Literature, Department of English, Faculty of Humanities, Razi University, Kermanshah, Iran

Mohammad Javad Haj'jari, Razi University, Kermanshah, Iran

PhD Candidate in English Literature, Department of English, Faculty of Humanities, Razi University, Kermanshah, Iran

References
Adams, James Eli. A History of Victorian Literature. Oxford: Blackwell, 2009.
Bankstone, Carl L. “Rattling Gibbon’s Cage.” Review of Power and Persuasion in Late Antiquity: Toward a Christian Empire, by Peter Brown. Commonweal (9 April 1993): 28–29.
Bauer, Carol, and Lawrence Ritt, eds. Free and Ennobled: Source Readings in the Development of Victorian Feminism. Oxford: Pergamon, 1979.
Bernard, Alain. “The Alexandrian School: Theon of Alexandria and Hypatia.” In The Cambridge History of Philosophy in Late Antiquity, vol. 1, edited by Lloyd P. Gerson, 417–36. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
Blackwell, Elizabeth. “Using the Victorians: The Victorian Age in Contemporary Fiction.” In Rereading Victorian Fiction, edited by Alice Jenkins and Juliet John, 189–200. Basingstoke: Palgrave, 2002.
Bowen, John. “The Historical Novel.” In A Companion to the Victorian Novel, edited by Patrick Brantlinger and William B. Thesing, 244–59. Oxford: Blackwell, 2002.
Brown, Peter. Power and Persuasion in Late Antiquity: Towards a Christian Empire. Madison: University of Wisconsin Press, 1992.
Buzard, James. “‘Then on the Shore of this Wide World’: The Victorian Nation and its Others.” In A New Companion to Victorian Literature and Culture, edited by Herbert F. Tucker, 475–92. Oxford: Blackwell, 2014.
Draper, J. W. History of the Intellectual Development of Europe. New York: Harper and Brothers, 1863.
Dunstan Brown, Dorothy. “From the Queen’s Garden into the World: The Concept of Women in the Novels of Charles Kingsley”. PhD diss., Georgia State University, 1981.
Dyrberg, Torben Bech. Foucault on the Politics of Parrhesia. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014.
Dzielska, Maria. Hypatia of Alexandria. Translated by F. Lyra. Cambridge: Harvard University Press, 1996.
Engelhardt, Carol Marie. “Victorian Masculinity and the Virgin Mary.” In Masculinity and Spirituality in Victorian Culture, edited by Andrew Bradstock, Sean Gill, Anne Hogan and Sue Morgan, 44–57. London: Macmillan, 2000.
Foucault, Michel. The Courage of the Truth (The Government of Self and Others II): Lectures at the Collège de France 1983–1984, edited by Frédéric Gros. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011.
Foucault, Michel. Fearless Speech, edited by Joseph Pearson. Los Angeles: Semiotext(e), 2001.
Foucault, Michel. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972–1977, edited by Colin Gordon. Translated by Colin Gordon et al. New York: Harvester Press, 1980.
Gibbon, Edward. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, edited by D. Womersley. London: Oxford, 1995.
Goldhill, Simon. Victorian Culture and Classical Antiquity: Art, Opera, Fiction, and the Proclamation of Modernity. Princeton: Princeton University Press, 2011.
Hall, Donald E. Fixing Patriarchy, Feminism, and Mid-Victorian Male Novelists. London: Macmillan, 1996.
Hall, Donald E. “Muscular Christianity, Reading and Writing the Male Social Body.” In Muscular Christianity: Embodying the Victorian Age, edited by Donald E. Hall, 3–13. New York: Cambridge University Press, 1994.
James, Louise. The Victorian Novel. Oxford: Blackwell, 2006.
Jay, Elizabeth. Faith and Doubt in Victorian Britain. London: Macmillan, 1986.
King, Jeannette. The Victorian Woman Question in Contemporary Feminist Fiction. London: Palgrave Macmillan, 2005.
Kingsley, Charles. Charles Kingsley: His Letters and Memories of his Life, edited by Francis Eliza Kingsley. London: Macmillan, 1899.
Kingsley, Charles. Hypatia: or, New Foes with an Old Face, 2 vols. London: John W. Parker, 1853.
Klaver, J. M. I. The Apostle of the Flesh: A Critical Life of Charles Kingsley. Boston: Brill, 2006.
Krueger, Christine L. “Clerical.” In A New Companion to Victorian Literature and Culture, edited by Herbert F. Tucker, 141–55. Oxford: Blackwell, 2014.
Larson, Janet L. “Skeptical Women v. Honest Men v. Good Old Boys: Gender Conflict in the High Victorian Religion Wars.” In Victorian Religious Discourse: New Directions in Criticism, edited by Jude. V. Nixon, 83–116. New York: Palgrave Macmillan, 2004.
Lewis, Sarah. Woman’s Mission and Woman’s Influence, 10th ed. New York: International Book Company, n.d.
Louth, Andrew. “Cyril of Alexandria.” In The Cambridge History of Early Christian Literature, edited by Francis Young, Lewis Ayres, and Andrew Louth, 353–57. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
McGuckin, John Anthony. “Cyril of Alexandria: Bishop and Pastor.” In The Theology of St. Cyril of Alexandria: A Critical Appreciation, edited by Thomas G. Weinandy and Daniel A. Keating, 205–36. London: T. & T. Clark, 2003.
McGuckin, John Anthony. St. Cyril of Alexandria, The Christological Controversy: Its History, Theology, and Texts. Leiden: Brill, 1994.
Moran, Maureen. Catholic Sensationalism and Victorian Literature. Liverpool: Liverpool University Press, 2007.
Morgan, Simon. A Victorian Woman’s Place Public Culture in the Nineteenth Century. London: Tauris Academic Studies, 2007.
Morse, David. High Victorian Culture. London: Macmillan, 1993.
Peltason, Timothy. “Life Writing.” In A New Companion to Victorian Literature and Culture, edited by Herbert F. Tucker, 381–95. Oxford: Blackwell, 2014.
Richards, Jeffrey. The Ancient World on the Victorian and Edwardian Stage. New York: Palgrave Macmillan, 2009.
Sanders, Andrew. The Short Oxford History of English Literature, 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2000), 413.
Sanders, Andrew. The Victorian Historical Novel, 1840–1880. London: Macmillan, 1978.
Schaefer, Francis. “St. Cyril of Alexandria and the Murder of Hypatia.” Catholic University Bulletin 8 (1902): 441–53.
Schaff, Philip. History of the Christian Church. Vol. 3, Nicene and Post-Nicene Christianity. AD 311–600. Grand Rapids: Christian Classics Ethereal Library, n.d. https://www.ccel.org/ccel/schaff/hcc3.pdf. First published 1882.
Schramm, Jan-Melissa. Testimony and Advocacy in Victorian Law, Literature, and Theology. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
Simpson, Zachary. “The Truths We Tell Ourselves: Foucault on Parrhesia.” Foucault Studies 13 (2012): 99–115.
Socrates Scholasticus, Sokrates Kirchengeschichte. CPG 6028. Edited by Günther Christian Hansen and Manja Širinjan. Berlin: Akademie, 1995.
Strachey, Ray. The Cause: A Short History of the Women’s Movement in Great Britain. Port Washington: Kennikat, 1969.
Stubbs, Charles William. Charles Kingsley and the Christian Social Movement. London: Blackie, 1899.
Taylor, Dianna. Michel Foucault: Key Concepts. Durham: Acumen, 2011.
Thirlwall, J. C. Connop Thirlwall: Historian and Theologian. London: Society for Promoting Christian Knowledge, 1936.
Van Loon, Hans. The Dyophysite Christology of Cyril of Alexandria. Boston: Brill, 2009.
Wessel, Susan. Cyril of Alexandria and the Nestorian Controversy: The Making of a Saint and of a Heretic. Oxford: Oxford University Press, 2004.
Wickham, Lionel R. “Cyril of Alexandria.” In Encyclopedia of Early Christianity, 2nd ed., edited by Everett Ferguson, 310–12. New York: Taylor & Francis, 1998.
Wider, Kathleen. “Women Philosophers of the Ancient Greek World.” Hypatia 1/1 (1986): 21–62.
Wilken, Robert L. “Exegesis and the History of Theology: Reflections on the Adam Christ Typology in Cyril of Alexandria.” Church History 35/2 (1966): 139–56.
Williford, Miriam. “Bentham and the Rights of Women.” Journal of the History of Ideas 36 (1975): 167–76.