Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Haris Εxertzoglou, Εκ δυσμών το φως; Εξελληνισμός και οριενταλισμός στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (μέσα 19ου αιώνα-αρχές 20ού αιώνα) [From the West comes the light? Hellenisation and orientalism in the Ottoman Empire, mid-19th–early 20th centuries]


Published: Aug 21, 2018
Keywords:
Ottoman Empire Greek Ottomans Orientalism Hellenisation
Ada A. Dialla
https://orcid.org/0000-0003-2728-9783
Abstract

Review of Haris Εxertzoglou, Εκ δυσμών το φως; Εξελληνισμός και οριενταλισμός στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (μέσα 19ου αιώνα-αρχές 20ού αιώνα) [From the West comes the light? Hellenisation and orientalism in the Ottoman Empire, mid-19th–early 20th centuries]. Athens: Ekdoseis tou Eikostou Protou, 2015. 256 pp.

Article Details
  • Section
  • BOOK REVIEWS
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Ada A. Dialla, Athens School of Fine Arts, Greece
Ada Dialla is Associate Professor of European History at the Department of Theory and History of Art, School of Fine Arts (Athens) and also teaches European history at the Greek Open University. She had previously taught 19th-century European, Russian and Eastern European history at the universities of Crete and Thessaly. From 2000 until 2009 she was director of the Historical Archives of the University of Athens. Her main research interests are 19th century Russian and Eastern European history and politics (with emphasis on intellectual history and foreign policy), 19th-century European history (with emphasis on transnational history), nationalism and identity formation.
References
Alexandris, Alexis. The Greek Minority of Istanbul and Greek–Turkish Relations (Athens: Centre for Asia Minor Studies, 1983.
Anagnostopoulou, Sia. Μικρά Ασία 9ος αιώνας–1919: Οι ελληνορθόδοξες κοινότητες: Από το μιλλέτ των ρωμιών στο ελληνικό έθνος [Asia Minor, 19th century–1919: Greek Orthodox communities; from the millet of the Ottoman Greeks to the Greek nation]. Athens: Ellinika Grammata, 1998.
Bakić-Hayden, Milica. “Nesting Orientalisms: The Case of Former Yugoslavia.” Slavic Review 54/4 (1995): 917–31.
Exertzoglou, Haris. Εθνική ταυτότητα στην Κωνσταντινούπολη τον 19ο αιώνα: Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως 1861–1912 [National identity in Constantinople in the 19th century: the Hellenic Philological Society of Constantinople, 1861–1921]. Athens: Nefeli, 1996.
Exertzoglou, Haris. Οι “χαμένες πατρίδες” πέρα από τη νοσταλγία: μια κοινωνική-πολιτισμική ιστορία των Ρωμιών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (μέσα 19ου–αρχές 20ού αιώνα) [The “lost homelands” beyond nostalgia: a sociocultural-political history of Ottoman Greeks, mid-19th–early 20th centuries]. Athens: Nefeli, 2010.
Hanioğlu, M. Şükrü. The Young Turks in Opposition. New York: Oxford University Press, 1995.
Kechriotis, Vangelis. “Postcolonial Criticism Encounters late Ottoman Studies.” Historein 13 (2013). doi:10.12681/historein.183.
Kechriotis, Vangelis. “The Greeks of Izmir at the End of the Empire: A Non-Muslim Ottoman Community between Autonomy and Patriotism.” PhD diss., Leiden University, 2005.
Llewellyn-Smith, Michael. Ionian Vision: Greece in Asia Minor. London: Allen Lane, 1973.
Skopetea, Elli. Το “Πρότυπο βασίλειο” και η Μεγάλη Ιδέα [The “prototype kingdom” and the Great Idea]. Athens: Polytypo, 1988.
Most read articles by the same author(s)