Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

The Historiography of the Greek Revolution of 1821: From Memoirs to National Scholarly History, 1821–1922


Published: Jul 6, 2021
Keywords:
Greek Revolution Historiography Greece
Panagiotis Stathis
Abstract

This study discusses the historiography of the Greek Revolution of 1821, what in Greek is often referred to as “Twenty-One” (Eikosiena) or the “Struggle” (Agon). Since 1821 constitutes the founding condition of the Greek state and autonomous existence of the Greek nation, it can be considered as the main historiographical field of modern Greek history. Throughout most of the twentieth century it represented a field of conflict between opposing historiographical but also ideological and political currents. Opposing ideological environments and collective identities formed different readings of Greek history in which the Greek Revolution played a central role. Its reading and interpretation served as the compass for reading and interpreting the whole process of modern Greek historical development. Opposing collectives also made selective use of the history of 1821 by searching for their “ancestors” in the revolutionary past; thus they formed historical genealogies through which they could claim authentic continuity with leading social groups and figures of the revolution. Consequently, 1821 obtained exemplary power. Accordingly each of its readings functioned as the starting point in shaping the political practice in the present. In other words, each and every reading of 1821 formed or supported directional guides of political practices in the present.

Article Details
  • Section
  • ARTICLES
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Panagiotis Stathis, University of Crete

Panagiotis Stathis graduated from the Department of History and Archaeology of the National and Kapodistrian University of Athens. He is working on a PhD thesis on the historiography of the Greek Revolution of 1821 in the Department of History and Archaeology of the University of Crete. He has worked at the Historical Archives of the Agricultural Bank of Greece, the Historical Archives of the University of Crete and the Closed Access Collection Department of the Library of the University of Crete. He has taught modern and contemporary Greek history at the Tour Guide School of Irakeio (Crete). His main research interests concern the following thematic areas: history and historiography of the Greek Revolution of 1821, history and historiography of banditry, history of Greek nationalism, history of Greek historiography. He has published several articles in Greek historical journals and edited volumes on these subjects. Within the framework of the University of Athens “Program for the Education of Muslim Children”, he has written the chapter on the Greek Revolution for the textbook used by Muslim pupils in Thrace in the third year of gymnasium.

References
Andriakaina, Eleni. “Το ‘νόημα του ’21’ στα Απομνημονεύματα του Φωτάκου” [The “meaning of ’21” in Fotakos’ Μemoirs]. PhD diss., Panteion University, 1999.
Antoniadis, Spyridon. Ο Ελληνικός Αγών [The Greek struggle]. Athens: Antoniadis, 1860.
Apostolidou, Venetia. Ο Κωστής Παλαμάς ιστορικός της νεοελληνικής λογοτεχνίας [Kostis Palamas as an historian of modern Greek literature]. Athens: Themelio, 1992.
Apostolopoulos, Theodoros. Η παλιγγενεσία της Ελλάδος ή το 1821 μετά εικόνων κατά την νέαν μέθοδον διά τους μαθητάς των Δημοτικών Σχολείων [The rebirth of Greece or 1821 illustrated according to the new method for primary school students]. Athens: Anestis Konstantinidis, 1885.
Athanasiades, Harris. Τα αποσυρθέντα βιβλία: Έθνος και σχολική ιστορία στην Ελλάδα, 1858–2008 [The withdrawn books: nation and school history in Greece, 1858–2008]. Athens: Alexandria, 2015.
Augustinos, Gerasimos. Consciousness and History: Nationalist Critics of Greek Society, 1897–1914. Boulder: East European Quarterly, 1977.
Beiser, Frederick C. The German Historicist Tradition. Oxford: Oxford University Press, 2011.
Bochotis, Athanasios. Η ριζοσπαστική δεξιά: Αντικοινοβουλευτισμός, συντηρητισμός και ανολοκλήρωτος φασισμός στην Ελλάδα, 1864–1911 [The radical right: antiparliamentarism, conservatism and unfulfilled fascism in Greece, 1863–1911]. Athens: Vivliorama, 2003.
Boubous, Giorgos D. “Η ελληνική κοινωνία στην πρώιμη μαρξιστική σκέψη: Γ. Σκληρός – Γ. Κορδάτος (1907–1930)” [Greek society in early Greek Marxist analysis: G. Skliros–G. Kordatos (1907–1930)]. PhD diss., Panteion University, 1996.
Caimi, Giulio. Karaghiozi: ou la comédie grecque dans l’âme du théâtre d’ombres. Athens: Ellinikes Technes, 1935. Translated by Kostas Mekkas and Takis Milias as Καραγκιόζης, ή η αρχαία κωμωδία στην ψυχή του θεάτρου σκιών. Athens: Gavriilidis, 1990.
Chatzianargyrou, Anargyros, ed. Τα Σπετσιωτικά, ήτοι Συλλογή ιστορικών εγγράφων και υπομνημάτων αφορώντων τα κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν του 1821 [Regarding Spetses, namely a collection of historical documents and memoranda relating to the Greek Revolution of 1821]. Athens: Mavrommatis, 1861.
Davis, H.D.C. The Political Thought of Heinrich von Treitschke. London: Constable, 1914.
Deligiannis, Kanellos. Απομνημονεύματα [Memoirs], edited by Georgios Tsoukalas. Athens: Tsoukalas, 1957.
Dermentzopoulos, Christos. Το ληστρικό μυθιστόρημα στην Ελλάδα: Μύθοι, παραστάσεις, ιδεολογία [The bandit novel in Greece: myths, representations, ideology]. Athens: Plethron, 1997.
Dimiroulis, Dimitris, ed. Διονύσιος Σολωμός: Έργα, ποιήματα και πεζά [Dionysios Solomos: works, poems and prose]. Athens: Metaixmio, 2007.
Dragoumis, Nikolaos. Ιστορικαί αναμνήσεις [Historical recollections]. Athens: Vilaras, 1874.
Evangelidis, Tryfon. Ιστορία του Ιωάννου Καποδιστρίου, Κυβερνήτου της Ελλάδος (1828–1831) [History of Ioannis Kapodistrias, governor of Greece (1828–1831)]. Athens: Zannoudakis, 1894.
Fauriel, Claude. Chants populaires de la Grèce modern. Paris: Firmon Didot, 1824–1825.
Filimon, Ioannis. Δοκίμιον ιστορικόν περί της Ελληνικής Επαναστάσεως [Historical essay on the Greek Revolution]. Αthens: Soutsas and Ktenas, 1859–1861.
Filimon, Ioannis. Δοκίμιον ιστορικόν περί της Φιλικής Εταιρείας [Historical essay on the Filiki Etaireia]. Νafplio: Kontaxis and Loulakis, 1834.
Fotakos, Απομνημονεύματα περί της ελληνικής επαναστάσεως [Memoirs on the Greek Revolution]. Athens: Sakellariou, 1858.
Fournaraki, Eleni. “‘Eπί τίνι λόγω αποστερείν αυτήν ψήφου;’: καθολική ανδρική ψηφοφορία και αποκλεισμός των γυναικών από την πολιτική, στην Ελλάδα του 19ου αιώνα” [“Wherefore deprive her of the vote?”: Universal male suffrage and the exclusion of women from politics in 19th-century Greece”]. Mnimon 24 (2002): 179–226.
Frantzis, Amvrosios. Επιτομή της ιστορίας της αναγεννηθείσης Ελλάδος αρχομένη από του έτους 1715 και λήγουσα το 1835 [Concise History of Reborn Greece starting from 1715 and ending in 1835]. Athens: Vitoria, 1839–1841.
Gazi, Effi. Scientific National History: The Greek Case in Comparative Perspective (1850–1920). Frankfurt am Main: Peter Lang, 2000.
Gooch, G.P. History and Historians in the Nineteenth Century. Boston: Beacon, 1959.
Hering, Gunnar. Die politischen Parteien in Griechenland 1821–1936. Munich: R. Oldenbourg, 1992.
Herzfeld, Michael. Ours Once More: Folklore, Ideology and the Making of Modern Greece. Austin: University of Texas Press, 1982.
Hobsbawm, Eric. The Age of Revolution: 1789–1848. London: Weidenfeld & Nicolson, 1962.
Iggers, Georg. The German Conception of History: The National Tradition of Historical Thought from Herder to the Present, rev. ed. Middletown: Wesleyan University Press, 1983), 90–123.
Iliou, Philippos, and Popi Polemi. Ελληνική βιβλιογραφία του 19ου αιώνα. http://www.benaki.gr/bibliology/19.htm.
Karamanolakis, Vangelis. Η συγκρότηση της ιστορικής επιστήμης και η διδασκαλία της ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1837–1932) [The formation of historical science and the teaching of history at the University of Athens (1837–1932)]. Athens: Historical Archive of Greek Youth, 2006.
Karolidis, Pavlos. Ιστορία του ΙΘ΄ αιώνος μετ’ εικόνων [Illustrated history of the 19th century]. Athens: Kasdonis, 1892.
Karolidis, Ιστορία του ΙΘ΄ αιώνος.
Karolidis, Σύγχρονος ιστορία των Ελλήνων και των λοιπών λαών της Ανατολής από 1821 μέχρι 1921 [Modern history of the Greeks and the rest of the Eastern people between 1821 and 1921]. Athens: Vitsikounakis, 1922.
Kasomoulis, Nikolaos. Ενθυμήματα στρατιωτικά της Επαναστάσεως των Ελλήνων 1821–1833 [Military recollections of the Revolution of the Greeks, 1821–1833], edited by Yannis Vlachoyannis. Athens: s.n., 1939.
Kilgour, Johnathan Bruce. “Heinrich von Treitschke: Creating a German National Mission.” MA diss., University of Montana, 2004.
Kokkinos, Giorgos. Ο πολιτικός ανορθολογισμός στην Ελλάδα: Το έργο και η σκέψη του Νεοκλή Καζάζη (1849–1936) [Political irrationalism in Greece: the work and thought of Neoklis Kazazis]. Athens: Trochalia, 1996.
Kolokotronis, Ioannis Th. Ελληνικά υπομνήματα, ήτοι επιστολαί και διάφορα έγγραφα αφορώντα την Ελληνικήν Επανάστασιν από 1821 μέχρι 1827 [Greek memoranda, namely letters and various documents regarding the Greek Revolution from 1821 to 1827]. Athens: Nikolaidis Philadelpheus, 1856.
Kolokotronis, Theodoros. Διήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής από τα 1770 έως τα 1836 [Narration of the events of the Greek race since 1770 to 1836]. Athens: Nikolaidis Philadelpheus, 1846.
Kordatos, Υanis. Η κοινωνική σημασία της ελληνικής επαναστάσεως του 1821 [The social meaning of the 1821 Greek Revolution]. Athens: Vasileiou, 1924.
Koubourlis, Ioannis. “Ο Γ. Σκληρός και ο ελληνικός μαρξισμός” [G. Skliros and Greek Marxism]. Δοκιμές 1 (January 1994): 32–38.
Koubourlis, Ioannis. Οι ιστοριογραφικές οφειλές των Σπ. Ζαμπέλιου και Κ. Παπαρρηγόπουλου. Η συμβολή ελλήνων και ξένων λογίων στη διαμόρφωση του τρίσημου σχήματος του ελληνικού ιστορισμού (1782–1846) [The historiographical debts of S. Zambelios and K. Paparrigopoulos: The contribution of Greek and foreign scholars in shaping the tripartite scheme of Greek historicism (1782–1846)]. Athens: IHR/NHRF, 2012.
Koulouri, Christina, and Christos Loukos. Τα πρόσωπα του Καποδίστρια. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας και η νεοελληνική ιδεολογία (1831–1996) [The faces of Kapodistrias: the first governor of Greece and modern Greek ideology (1831–1996)]. Athens: Poreia, 1996.
Koulouri, Christina. “Γιορτάζοντας το έθνος: Εθνικές επέτειοι στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα” [Celebrating the nation: national anniversaries in Greece in the 19th century]. In Αθέατες όψεις της ιστορίας: Κείμενα αφιερωμένα στον Γιάνη Γιαννουλόπουλο [Invisible sides of history: Texts dedicated to Yannis Yannoulopoulos], 181–210. Athens: Asini, 2012.
Koulouri, Christina. Dimensions idéologiques de l’historicité en Grèce (1834–1914): Les manuels scolaires d’histoire été de géographie. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1991.
Koumanoudis, Stefanos. Ανέκδοτα: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους [Unpublished: history of Greek nation]. Athens: Ypsilon, 1983.
Koumas, Konstantinos. Ιστορία των ανθρωπίνων πράξεων [History of human actions]. Vienna: Haykul, 1832.
Kremmydas, Vassilis. Από τον Σπυρίδωνα Τρικούπη στο σήμερα: Το Εικοσιένα στις νέες ιστοριογραφικές προσεγγίσεις [From Spyridon Trikoupis to the present: ’21 in the new historiographical approaches]. Athens: Hellenic Parliament Foundation, 2007.
Kremos, Georgios. Νεωτάτη γενική ιστορία ως τέταρτος τόμος συμπληρωτικός της Γενικής Ιστορίας του Α. Πολυζωίδου [Recent general history, fourth volume supplementary to the General History by A. Polyzoidis]. Athens: Vlastos, 1890.
Kyriakidis, Epameinondas. Ιστορία του συγχρόνου Ελληνισμού από της ιδρύσεως του Βασιλείου της Ελλάδος μέχρι των ημερών μας 1832–1892: Μετά εισαγωγής επί των διαφόρων ιστορικών περιπετειών του έθνους, της μεγάλης επαναστάσεως του 1821 και της διοικήσεως του Καποδιστρίου [History of modern Hellenism from the founding of the Kingdom of Greece to these days 1832–1892: With introduction on the various historical adventures of the nation, the great 1821 Revolution and the Kapodistrias administration]. Athens: Inglesis, 1892.
Kyriakidou-Nestoros, Alki. Η θεωρία της ελληνικής λαογραφίας: κριτική ανάλυση [The theory of Greek folklore studies: a critical analysis]. Athens: Society for the Study of Modern Greek Culture and General Education, 1978.
Lambros, Spyridon. Επισκόπησις της ελληνικής ιστορίας [Overview of modern Greek history]. Athens: Foinix, 1927.
Lambros, Spyridon. Λόγοι και άρθρα 1878–1902 [Speeches and articles, 1878–1902]. Athens: Sakellariou, 1902.
Lambros, Τα Ελευθέρια: Λόγοι και άρθρα επί τη εθνική εορτή της 25 Μαρτίου (1891–1910) [The freedoms: speeches and articles upon the national holiday of 25 March (1891–1910)]. Athens: Estia, 1911.
Liakos, Antonis. “Modern Greek Historiography (1974–2000): The Era of Tradition from Dictatorship to Democracy.” In (Re)Writing History: Historiography in Southeast Europe after Socialism, edited by Ulf Brunnbauer, 351–78. Münster: LIT, 2004.
Liakos, Antonis. “The Making of the Greek History: The Construction of National Time.” In Political Uses of the Past: The Recent Mediterranean Experience, edited by Jacques Revel and Giovanni Levi, 27–42. London: Frank Cass, 2001.
Liata, Eftychia. “Οι αναβαθμοί της απομνημόνευσης και οι πολιτικές στρατηγικές μιας οικογένειας” [The successive grades of memorising and the political strategies of a family]. O Eranistis 20 (1995): 163–233.
Makriyannis, Yannis. Αρχείον του στρατηγού Ιωάννου Μακρυγιάννη, τόμος δεύτερος (περιέχων τα Απομνημονεύματα) [General Ioannis Makriyannis Archive, vol. 2 (including the Memoirs)]. Edited by Yannis Vlachoyannis. Athens: Vlastos, 1907.
Manousos, Antonios. Τραγούδια εθνικά [National songs]. Corfu: Ermis, 1850–1851.
Maroniti, Niki. Πολιτική εξουσία και εθνικό ζήτημα στην Ελλάδα, 1880–1910 [Political power and the national question in Greece, 1880–1910]. Athens: Alexandreia, 2009.
Moullas, Panagiotis. “Εισαγωγή” [Introduction]. In Alexandros Papadiamantis, A. Papadiamantis: Αυτοβιογραφούμενος [Autobiographer]. Athens: Ermis, 1974.
Noutsos, Panagiotis. “Εκπαιδευτικός δημοτικισμός και κοινωνική μεταρρύθμιση: από τον Σκληρό στην ιδρυτική γενιά του ΣΕΚΕ” [Educational demoticism and social reform: from Skliros to the founding generation of the SEKE]. Ta Istorika 10 (June 1989): 186–98.
Pampoukis, I.T. “Η Τουρκοκρατία και το Εικοσιένα στο ρεπερτόριο του θεάτρου σκιών” [Turkish Rile and 1821 in the repertoire of shadow theatre]. Parnassos 10, no. 2 (1968): 241–45.
Papageorgíou-Provata, Elisabeth. “Γενική θεώρηση της Γαλλικής Επανάστασης μέσα από τον ελληνικό τύπο” [Overview of the French Revolution through the press]. In 1789–1989: Διακόσια χρόνια από τη Γαλλική Επανάσταση [1789–1989: 200 years since the French Revolution], 51–65. Athens: National and Kapodistrian University of Athens, 1991.
Paparrigopoulos, Dimitrios. Σύνοψις της Ελληνικής Επαναστάσεως [Synopsis of the Greek Revolution]. Athens: Nakis, 1864.
Paparrigopoulos, Konstantinos. Γεώργιος Καραϊσκάκης κατά τους προτέρους βιογράφους, τα επίσημα έγγραφα και άλλας αξιοπίστους ειδήσεις [Georgios Karaiskakis according to earlier biographers, official documents and other reliable information]. Athens: Passaris, 1867.
Paparrigopoulos, Konstantinos. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους [History of the Greek Nation]. Athens, 1860–1874.
Papatheodorou, Yiannis. Ρομαντικά Πεπρωμένα [Romantic destinies]. Athens: Vivliorama, 2009.
Piblis, Manolis. “Καταραμένα βιβλία σχολικής ιστορίας” [Cursed history school books]. Ta Nea, 7 October 2002.
Politis, Alexis. Ρομαντικά χρόνια: Ιδεολογίες και νοοτροπίες στην Ελλάδα του 1830–1880 [Romantic years: ideologies and mentalities in Greece in 1830–1880]. Athens: Society for the Study of Modern Hellenism–Mnimon, 2009.
Politis, Το δημοτικό τραγούδι [The folk song]. Irakleio: Crete University Press, 2010.
Polyzoidis, Anastasios. Τα Νεοελληνικά [The neohellenic]. Athens: Ilissos, 1875.
Repousi, Maria. Τα Μαρασλειακά 1925–1927 [The Marasleiaka, 1925–1927]. Athens: Polis, 2012.
Rotzokos, Nikos. “Τα Απομνημονεύματα του ’21 ως υλικό της ιστοριογραφίας” [The Memoirs of ’21 as a theme of historiography]. Dokimes 2 (1994): 3–11.
Skliros, Georgios. “Ο Πλεχάνωφ και η εποχή του” [Plekhanov and his time]. Grammata 40 (July–September 1919): 69–78.
Skliros, Georgios. Το κοινωνικόν μας ζήτημα [Our social question]. Athens: Epikairotita, 1971
Skoufos, Nicholaos. Συλλογή των Συνθηκών, Πρωτοκόλλων και Διπλωματικών Εγγράφων, Αποτελούντων το Ουσιωδέστερον Μέρος της Διπλωματικής Ιστορίας του Νέου Ελληνικού Κράτους [Collection of treaties, protocols and diplomatic documents, constituting the most fundamental part of the diplomatic history of modern Greek state]. Nafplio: Kontaxis and Loulakis, 1834.
Sotirelis, Giorgos Ch. Σύνταγμα και εκλογές στην Ελλάδα 1864–1909: Ιδεολογία και πράξη της καθολικής ψηφοφορίας [Constitution and elections in Greece, 1864–1909: The ideology and practice of universal suffrage]. Athens: Themelio, 1991.
Southard, Robert. Droysen and the Prussian School of History. Lexington: University Press of Kentucky, 1995.
Soutsos, Αlexandros. Histoire de la révolution grecque. Paris: Firmin Didot, 1829.
Stathis, Panagiotis. “Ανανεώνοντας τη ματιά για το Εικοσιένα: Με αφορμή τον Μακρυγιάννη του Νίκου Θεοτοκά” [Rethinking 1821: a reading of Nikos Theotokas’ Makriyannis]. Mnimon 33 (2013–2014): 233–56.
Stathis, Panagiotis. “Λογοτεχνία και ιστορική μνήμη: Το Εικοσιένα στην πεζογραφία, 1830–1880” [Literature and historical memory. the Greek Revolution of 1821 in prose, 1830–1880]. In Λόγος και χρόνος στη νεοελληνική γραμματεία (18ος–19ος αιώνας): Πρακτικά συνεδρίου προς τιμήν του Αλέξη Πολίτη [Discourse and time in modern Greek literature (18th–19th centuries): Festschrift in honour of Alexis Politis], edited by Stefanos Kaklamanis, Alexis Kalokairinos and Dimitris Polychronakis, 621–54. Irakleio: Crete University Press, 2015.
Stavridi-Patrikiou, Rena. Δημοτικισμός και κοινωνικό πρόβλημα [Demoticism and social problem]. Athens: Ermis, 1976.
Stavridi-Patrikiou, Rena. Ο Γ. Σκληρός στην Αίγυπτο: Σοσιαλισμός, δημοτικισμός και μεταρρύθμιση [G. Skliros in Egypt: socialism, demoticism and reform]. Athens: Themelio, 1988.
Tabaki-Iona, Fridériki. “Η Γαλλική Επανάσταση στην ελληνική ιστοριογραφία του 19ου αιώνα: Ιστορίες, γενικές ιστορίες, μεταφράσεις ιστοριών” [The French Revolution in 19th-century Greek historiography: histories, general histories, translations of histories]. In 1789–1989: Διακόσια χρόνια από τη Γαλλική Επανάσταση [1789–1989: 200 years since the French Revolution], 101–12. Athens: National and Kapodistrian University of Athens, 1991.
Tezas, Christos. Γεώργιος Σκληρός (Γ. Ηλ. Κωνσταντινίδης) (1879–1919): Συμβολή στη ερμηνεία της πρώιμης σκέψης του [Georgios Skliros (G. Il. Konstantinidis) (1879–1919): Contribution to the Interpretation of his early thought]. Thessaloniki: Kyriakidis, 2012.
Theophilos, Georgios. Επίτομος Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως [Brief history of the Greek Revolution]. Athens: Sakellariou, 1860.
Theotokas, Nikos. Ο βίος του στρατηγού Μακρυγιάννη: απομνημονεύματα και ιστορία [The life of General Makriyannis: memoirs and history]. Athens: Vivliorama, 2012.
Trikoupis, Spyridon. Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως [History of the Greek Revolution]. London: Taylor and Francis, 1853–1857.
Tsagris, Georgios. Επίτομος ιστορία του ελληνικού έθνους μετά των σπουδαιοτέρων γεγονότων της παγκοσμίου ιστορίας προς χρήσιν των μαθητών της Γ΄ τάξεως του ελληνικού σχολείου και προς ιδιαιτέραν μελέτην [Concise history of the Greek nation with the most important events of world history for the third grade of early secondary school and private study]. Athens: N.G. Passaris and A. Vergianitis, 1888.
Tsivanopoulos, Sokratis. Ιστορία της Ελλάδος από της κτίσεως της Κωνσταντινουπόλεως μέχρι της ιδρύσεως του Βασιλείου της Ελλάδος μετά εικόνων κατά το πρόγραμμα του Υπουργείου προς χρήσιν της Γ΄ τάξεως των Ελληνικών σχολείων [History of Greece from the founding of Constantinople to the establishment of the Kingdom of Greece, illustrated according to the programme of the ministry for the third grade of early secondary schools]. Athens: O Palamidis, 1885.
Tziovas, Dimitrios. The Nationalism of the Demoticists and its Impact on their Literary Theory (1888–1930). Amsterdam: Hakkert, 1986.
Valaoritis, Aristotelis. Η κυρά Φροσύνη [Lady Phrosyne]. Corfu: Ermis, 1859.
Valaoritis, Αθανάσιος Διάκος [Athanasios Diakos]. Athens: Nikolaidou, 1867.
Vernardakis, Dimitrios. Καποδίστριας και Όθων [Kapodistrias and Otto]. Athens: Galaxias, 1962].
Vikelas, Demetrios. “La Grèce avant la révolution de 1821.” La Nouvelle Revue 6, no. 26 (1884): 129–54.
Vikelas, Demetrios. Λουκής Λάρας. Athens: Estia, 1879. Translated by Joannes Gennadius as Loukis Laras: Reminiscences of a Chiote Merchant During the War of Independence. London: Macmillan, 1881.
Vlachoyannis, Yannis. Κλέφτες του Μοριά [Klephts of the Morea]. Athens: [Polyviotechnikis], 1935.
Vlachoyannis, Yannis. Μεγάλα χρόνια [Great Years]. Athens: Estia, 1913.
Vlachoyannis, Yannis. Τα παληκάρια τα παλιά [The old Pallikars]. Athens: Polyviotechnikis, 1931.
Vratsanos, Miltiadis. Σύντομος ιστορία του Ελληνικού Έθνους από της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων μέχρι της εξώσεως του Όθωνος προς χρήσιν των δημοτικών σχολείων κατά τα υπό του Υπουργείου ωρισμένα [Short history of the Greek nation from the fall of Constantinople to the Turks to the ouster of Otto for primary schools according to the guidelines of the ministry]. Athens: S.K. Vlastos, 1886.
Xenos, Stephanos. Η ηρωίς της Ελληνικής Επαναστάσεως: ήτοι Σκηναί εν Ελλάδι από του έτους 1821–1828 [The heroine of the Greek Revolution: Scenes in Greece from the years 1821–1828]. London: Vretanikos Astir, 1861.
Έκθεσις μνημείων του Ιερού Αγώνος τη επιμελεία του Φιλολογ. Συλλόγου “Παρνασσού” και της Ιστορ. Και Εθνολ. Εταιρίας της Ελλάδος: Κατάλογος [Exhibition of artefacts from the Holy Struggle, edited by the Parnassos Literary Society and Historical and Ethnological Society of Greece: Catalogue]. Athens: Stavrianou, [1884].
Έκθεσις μνημείων του Ιερού Αγώνος. See also Vangelis Karamanolakis, “Εξεικονίζοντας τη συλλογική μνήμη: Η Έκθεσις μνημείων του Ιερού Αγώνος (1884)” [Depicting collective memory: the exhibition of artefacts of the Holy Struggle (1884)]. In Η μνήμη της κοινότητας και η διαχείριση της: Μελέτες από μια ημερίδα αφιερωμένη στη μνήμη του Τίτου Παπαμαστοράκη [Communal memory and its management: studies presented at a colloquium in memory of Titos Papamastorakis], edited by Kostas Buraselis, Vangelis Karamanolakis and Stylianos Katakis. Athens: Kardamitsa, 2011), 273–87.
Επιστολαί Ι.Α. Καποδίστρια, Κυβερνήτου της Ελλάδος, διπλωματικαί, διοικητικαί και ιδιωτικαί, γραφείσαι από 8 Απριλίου 1827 μέχρι 26 Σεπτεμβρίου 1831 [Letters by I.A. Kapodistrias, governor of Greece, diplomatic, administrative and private, written from 8 April 1827 to 26 September 1831]. Athens: Rallis, 1841–1843.
Τα κατά τον αοίδιμον πρωταθλητήν του Ιερού των Ελλήνων Αγώνος, τον Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριον τον Ε΄. Καταταχθέντα μεν, διορθωθέντα και υπομνηματισθέντα υπό του καθηγητού Γ. Γ. Παπαδοπούλου, συλλεγέντα δε κι εκδοθέντα υπό Γ. Π. Αγγελοπούλου [According to the blessed champion of the holy struggle of the Greeks, Patriarch of Constantinople Gregory V: recorded, corrected, annotated by Professor G.G. Papadopoulos, collected and published by G.P. Angelopoulos]. Athens: National Printing Office, 1865–1866.
Τα Υδραϊκά: ή μέρος των εν Ύδρα σωζομένων εγγράφων, εκδιδόμενα δαπάνη του δήμου Ύδρας [Hydra: or part of Hydra surviving documents published in expense of the municipality of Hydra]. Athens, Pantelis, 1844.