Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Vol. 19 No. 2 (2021): From the Greek Revolution of 1821 to the Metapolitefsi: Historiographical Debates in Greece across Two Centuries

Published: 2021-07-06

Editorial Committee: Ada Diala, Effi Gazi, Giorgos Plakotos, Emilia Salvanou, Elias Stouraitis, Athena Syriatou

Issue Editors: Vangelis Karamanolakis, Christos Triantafyllou

Book Review Editor: Athena Syriatou

Cover Image: “The Cry of the Greek People”, poster by the Central Council of the Greek Anti-Dictatorship Committees Abroad, on the occasion of the celebration of 150 years since the Greek Revolution (1971); Contemporary Social History Archives, Athens

Cover Design: Panagiotis Papidas