Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Mathieu Grenet, La fabrique communautaire: Les Grecs à Venise, Livourne et Marseille, 1770–1840


Published: Jul 6, 2021
Keywords:
Greek diaspora Venice Livorno Marseilles Migration
Konstantina Zanou
https://orcid.org/0000-0002-8578-075X
Abstract

Review of Mathieu Grenet. La fabrique communautaire: Les Grecs à Venise, Livourne et Marseille, 1770–1840. Athens: École française d’Athènes; Rome: École française de Rome and, 2016. 456 pp.

Article Details
  • Section
  • BOOK REVIEWS
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Konstantina Zanou, Columbia University

Konstantina Zanou is Assistant Professor of Italian, in the Italian Department of Columbia University. She is a historian of the long nineteenth century in the Mediterranean. Her research focuses on issues of intellectual and literary history, history of archaeology, nationalism, and biography, with a special emphasis on Italy and Greece. She is also a student of modern diasporas and of the trajectories and ideas of people on the move. Her book Transnational Patriotism in the Mediterranean, 1800-1850: Stammering the Nation (Oxford: Oxford University Press 2018) won the 2019 Edmund Keeley Book Prize in Modern Greek History, the 2019 Marraro Prize in Italian History, and the 2020 Mediterranean Seminar Best Book Prize. She has also co-edited, with Maurizio Isabella, the volume Mediterranean Diasporas: Politics and Ideas in the Long Nineteenth Century (London: Bloomsbury, 2016).

References
Ballinger, Pamela. “Imperial Nostalgia: Mythologizing Habsburg Trieste.” Journal of Modern Italian Studies 8, no. 1 (2003): 84–101.
Davis, Robert C., and Benjamin Ravid, eds. The Jews of Early Modern Venice. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2002.
Hassiotis, Ioannis K., Olga Katsiardi-Hering and Evridiki Ambatzi, eds. Οι Έλληνες στη διασπορά: 15ος–21ος αι. [The Greeks in the diaspora: 15th–18th centuries]. Athens: Greek Parliament, 2006.
Kardasis, Vassilis. Diaspora Merchants in the Black Sea: The Greeks in Southern Russia, 1775–1861. Lanham: Lexington, 2001.
Katsiardi-Hering, Olga. Η Ελληνική παροικία της Τεργέστης (1751–1830) [The Greek community in Trieste, 1751–1830]. 2 vols. Athens: University of Athens, 1986.
Lappa, Daphne. “Ma pure vi è questa strada di mezzo: Χριστιανοί του Ανατολικού Δόγματος στην πόλη της Βενετικής Κέρκυρας: Μια θρησκευτικότητα της μεθορίου (16ος–18ος αι.)” [Eastern-rite Christians in the city of Venetian Corfu: A religiosity of the frontier, 16th–18th centuries]. Mnimon 36 (2019): 83–118.
Monge, Mathilde, and Natalia Muchnik. L’Europe des diasporas (XVIe–XVIIIe siècles) Paris: PUF, 2019.
Nikolaidis, Theodossios. “‘Local Religion’ in Corfu: Sixteenth to Nineteenth Centuries.” Mediterranean Historical Review 29, no. 2 (2014): 155–68.
Oliel-Grausz, Evelyne. “Networks and Communication in the Sephardi Diaspora: An Added Dimension to the Concept of Port Jews and Port Jewries.” Jewish Culture and History 7, no. 1–2 (2004): 61–76.
Seirinidou, Vaso. Έλληνες στη Βιέννη: (18ος–μέσα 19ου αιώνα) [Greeks in Vienna, 18th–mid-19th centuries]. Athens: Irodotos, 2011.
Sideri, Aloi. Έλληνες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Πίζας (1806–1861) [Greek students in the University of Pisa, 1806–1861]. 2 vols. Athens: Historical Archive of Greek Youth, 1989.
Trivellato, Francesca. The Familiarity of Strangers: The Sephardic Diaspora, Livorno, and Cross-Cultural Trade in the Early Modern Period. New Haven: Yale University Press, 2012.
Vlami, Despina. Το φιορίνι, το σιτάρι και η οδός του κήπου: Έλληνες έμποροι στο Λιβόρνο 1750–1868 [The florin, wheat and the street of the garden: Greek merchants in Livorno, 1750–1868]. Athens: Themelio, 2000.
Xanthopoulou-Kyriakou, Artemis. Η ελληνική κοινότητα της Βενετίας (1797–1866): διοικητική και οικονομική οργάνωση, εκπαιδευτική και πολιτική δραστηριότητα [The Greek community of Venice, 1797–1866: Administrative and economic organisation, educational and political activity]. Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki, 1978.
Most read articles by the same author(s)