Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Greece, Uruguay and the British Informal Empire: From National Narratives to Global History


Published: Jul 6, 2021
Keywords:
Greece Uruguay British colonialism Informal Empire history of globalization
Sakis Gekas
https://orcid.org/0000-0002-7586-5119
Camila Acosta
https://orcid.org/0000-0002-7586-5119
Abstract

This article adopts a comparative global history approach to reflect on the histories of Greece and Uruguay through the prism of British informal imperial rule. It compares and contrasts the role and impact of the British informal empire on Greece and Uruguay’s economic integration into the globalising economy of the late nineteenth century. The aim of this article is twofold: to reflect on each country’s past to gain a better understanding of them, and to integrate the histories of Greece and Uruguay into the history of globalisation. To achieve this, we examine the place of each country in the globalising economy and the reasons why each country “performed” differently; Uruguay experienced some of the highest living standards in the region and the world while Greece was mired in wars and aggressive nationalist policies that lead to significant territorial (and therefore market) expansion at significant cost to state finances – a history that was marked by economic failures such as the default of 1893. Even that crisis, however, produced different outcomes depending on each country’s place in the globalising British informal empire. This article shows two different paths of integration into a globalising economy shaped by the British financial and commercial order – an order often imposed with consent and occasionally through coercion.

Article Details
  • Section
  • ARTICLES
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biographies
Sakis Gekas, York University
Sakis Gekas is Associate Professor at the Hellenic Heritage Foundation Chair in Modern Greek History at York University, Toronto. He has written on the Ionian Islands under British rule, on merchants and ports in the Mediterranean, and the economic history of nineteenth-century Greece.
Camila Acosta, Freie Universität Berlin

Camila Acosta obtained her honours BA at York University in Toronto, Canada, with a double-major in History and International Development Studies. During her undergraduate degree, she studied on exchange at the Universidad de la República in Montevideo, Uruguay, and worked toward integrating her two disciplines to arrive at a more interdisciplinary perspective. In 2018, she began Global History MA programme at the Free University in Berlin. 

References
Agriantoni, Christina. Οι απαρχές της εκβιομηχάνισης στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα [The beginnings of industrialisation in Greece in the 19th century]. Athens: Emporiki Bank Historical Archive, 1986.
Allen, Robert C. The British Industrial Revolution in Global Perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
Attard, Bernard, and Andrew Dilley. “Finance, Empire and the British World.” Journal of Imperial and Commonwealth History 41, no. 1 (2013): 1‐10. https://doi.org/10.1080/03086534.2013.762151.
Balachandran, G. “Power and Markets in Global Finance: The Gold Standard, 1890–1926.” Journal of Global History 3, no. 3 (2008): 313–35. https://doi.org/10.1017/S174002280800274X.
Berg, Maxine. “Global History: Approaches and New Directions.” In Writing the History of the Global: Challenges for the Twenty‐first Century, edited by Maxine Berg, 1–18. Oxford: Oxford University Press, 2013.
Berna, Leonor, Pablo Langone, and Silvana Pera. “El Uruguay de la modernización 1860–1930.” In Historia económica y social del Uruguay, 1870‐2000, 109–29. Montevideo: Santillana, 2015.
Bértola, Luis, and José Antonio Ocampo. “The Economic History of the Young Independent Republics, 1810–70.” Chap. 2 in The Economic Development of Latin America Since Independence, 48–80. Oxford: Oxford University Press, 2012. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199662135.003.0002.
Bértola, Luis, and José Antonio Ocampo. “Globalization, Institution‐building, and Commodity‐export‐led Growth, c.1870–1929.”Chap. 3 in The Economic Development of Latin America Since Independence, 81–137. Oxford: Oxford University Press, 2012. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199662135.001.0001.
Bértola, Luis, and Javier Rodríguez Weber. “Latin American Economic History: Looking Backwards for the Future.” Documentos de Trabajo 37, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República de Uruguay, April 2015. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.5191.2405.
Bértola, Luis, and Jeffrey G. Williamson. “Globalization in Latin America before 1940.” NBER Working Paper 9687. National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA, May 2003. https://doi.org/10.3386/w9687.
Bordo, Michael D., Barry Eichengreen, and Douglas A. Irwin. “Is Globalization Today Really Different than Globalization a Hundred Years Ago?” NBER Working Paper 7195. National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA, June 1999. https://doi.org/10.3386/w7195.
Brown, Matthew. “The Global History of Latin America.” Journal of Global History 10, no. 3 (2015): 365–86. https://doi.org/10.1017/S1740022815000182.
Cain, P.J., and A.G. Hopkins. “Gentlemanly Capitalism and British Expansion Overseas II: New Imperialism, 1850‐1945.” Economic History Review 40, no. 1 (1987): 1‐26.
Conrad, Sebastian. What is Global History? Princeton: Princeton University Press, 2016.
Darwin, John. The Empire Project: The Rise and Fall of the British World‐System, 1830–1970. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
Dertilis, G.B. Επτά πόλεμοι, τέσσερις εμφύλιοι, επτά πτωχεύσεις, 1821–2016 [Seven wars, four civil wars, seven defaults, 1821–2016]. Athens: Polis, 2016.
Drayton, Richard, and David Motadel. “Discussion: the Futures of Global History.” Journal of Global History 13, no. 1 (2018): 1–21. https://doi.org/10.1017/S1740022817000262.
Dumett, Raymond E. Gentlemanly Capitalism and British Imperialism: The New Debate On Empire. New York: Longman, 1999.
Ferns, H.S. Britain and Argentina in the Nineteenth Century. Oxford: Oxford University Press, 1960.
Finch, M.H.J. “Exports and the Meat Industry.” In A Political Economy of Uruguay Since 1870, 123–52. New York: St. Martin’s Press, 1982.
Frangakis‐Syrett, Elena. “Monoculture in Nineteenth‐Century Greece and the Port City of Patras.” Journal of the Hellenic Diaspora 20, no. 2 (1994): 9–34.
Franghiadis, Alexis. “The Question of Modern Economic Development in Greek Historiography and its Public Perception during the 20th Century (1907–1990).” Historein 17, no. 2 (2018). doi:/10.12681/historein.10025.
Gallagher, John, and Ronald Robinson. “The Imperialism of Free Trade.” Economic History Review 6, no. 1 (1953): 1–15. https://doi.org/10.1111/j.1468‐0289.1953.tb01482.x.
Gallant, Thomas W. The Edinburgh History of the Greeks, 1756‐1912: The Long Nineteenth Century. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2015.
Gallant, Thomas W. Experiencing Dominion: Culture, Identity, and Power in the British Mediterranean. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2002.
Gekas, Sakis. “Global History in the Age of Crisis: Metanarratives of Material Progress and the Rise of Asia.” Historein 13 (2013): 8–17. https://doi.org/10.12681/historein.163.
Gekas, Sakis. “Από την ιστορία του κόσμου στην παγκόσμια ιστορία ή από τον Ηρόδοτο στη μεγάλη απόκλιση” [From the History of the World to Global History or from Herodotus to the Great Divergence]. Mnimon 29 (2008): 243–73.
Gekas, Sakis. “The Crisis of the Long 1850s and Regime Change in the Ionian State and the Kingdom of Greece.” Historical Review/La Revue Historique 10 (2013): 57‐84.
Gekas, Sakis. Xenocracy: Class, State and Colonialism in the Ionian Islands, 1815–1864. London: Berghahn, 2017.
Gekas, Sakis, and Evangelos Prontzas. “Εκχρηματισμός και νομισματοποίηση περιοχικών βαθμίδων: Εκχρηματισμός υπό δυτική κυριαρχία. Η Ιονική Τράπεζα” [Money and currency expansion to regional units: monetisation under western rule: The Ionian Bank]. In Οικονομική Ιστορία του Ελληνικού Κράτους [Economic history of the Greek state], vol. 1, ed. Thanasis Kalafatis and Evangelos Prontzas, 211–49 (Athens: Piraeus Bank Group Cultural Foundation, 2011).
Glade, William. “Latin America and the International Economy, 1870–1914.” In The Cambridge History of Latin America, edited by Leslie Bethell, 4:1–56. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. https://doi.org/10.1017/CHOL9780521232258.002.
Goebel, Michael. “Gauchos, Gringos and Gallegos: The Assimilation of Italian and Spanish Immigrants in the Making of Modern Uruguay, 1880–1930.” Past & Present, no. 208 (2010): 191–229. https://doi.org/10.1093/pastj/gtp037.
Grahn, Lance. “Integrating Latin America and the Caribbean into Global History.” Journal of General Education 46, no. 2 (1997): 107–28. http://www.jstor.org/stable/27797334.
Harlaftis, Gelina. Α Ηistory of Greek‐Owned Shipping: The Making of an International Tramp Fleet, 1830 to the Present Day. London: Routledge, 1996.
Herzfeld, Michael. “The Absent Presence: Discourses of Crypto‐Colonialism.” South Atlantic Quarterly 101, no. 4 (2002): 899–926. https://doi.org/10.1215/00382876‐101‐4‐899.
Holland, Robert. “Patterns of Anglo‐Hellenism: A ‘Colonial’ Connection?” Journal of Imperial and Commonwealth History 36, no. 3 (2008): 383–96. https://doi.org/10.1080/03086530802318482.
Holland, Robert, and Diana Markides. Britain and the Hellenes: Struggles for Mastery in the Eastern Mediterranean, 1850–1960. New York: Oxford University Press, 2006.
Hopkins, A.G. “Informal Empire in Argentina: An Alternative View.” Journal of Latin American Studies 26, no. 2 (1994): 469–84.
Idol, David. “The ‘Peaceful Conquest’ of Lake Kopaïs: Modern Water Management and Environment in Greece.” Journal of Modern Greek Studies 36, no. 1 (2018): 71–95. https://doi.org/10.1353/mgs.2018.0002.
İslamoǧlu-İnan, Huri, ed. The Ottoman Empire and the World‐Economy. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
Issawi, Charles. The Fertile Crescent, 1800‐1914: A Documentary Economic History. New York: Oxford University Press, 2011.
Kasaba, Reşat. “Treaties and Friendships: British Imperialism, the Ottoman Empire, and China in the Nineteenth Century.” Journal of World History 4, no. 2 (1993): 215–41.
Knight, Alan. “Rethinking British Informal Empire in Latin America (Especially Argentina).” Informal Empire in Latin America 27, no. S1 (2008): 23–48. https://doi.org/10.1111/j.1470-9856.2007.00243.x.
Kofas, Jon V. International and Domestic Politics in Greece during the Crimean War. Boulder: East European Monographs, 1980.
Kostis, Kostas. Τα κακομαθημένα παιδιά της ιστορίας: Η διαμόρφωση του νεοελληνικού κράτους 18ος-21ος αιώνας. Athens: Polis, 2012. Translated by Jabob Moe as History’s Spoiled Children: The Formation of the Modern Greek State (Oxford: Oxford University Press, 2018).
Kostis, Kostas, and Socrates Petmezas, eds. “Εισαγωγή” [Introduction]. In Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κατά τον 19ο αιώνα (1830–1914) [The growth of the Greek economy in the 19th century, 1830–1914]. Athens: Alexandria, 2006.
Kritikos, Georgios. “The Agricultural Settlement of Refugees: A Source of Productive Work and Stability in Greece, 1923–1930.” Agricultural History 70, no. 3 (2005): 321–46. http://www.jstor.org/stable/3745072.
Lazaretou, Sophia. “The Drachma, Foreign Creditors, and the International Monetary System: Tales of a Currency during the 19th and the Early 20th Centuries.” Explorations in Economic History 42, no. 2 (2005): 202–36. https://doi.org/10.1016/j.eeh.2004.06.002.
Lazaretou, Sophia. “Monetary System and Macroeconomic Policy in Greece: 1833–2003.” Economic Bulletin 22 (2004): 33–65.
López‐Alves, Fernando. State Formation and Democracy in Latin America, 1810–1900. Durham: Duke University Press, 2000.
Louri, Helen, and Ioanna Pepelasis Minoglou. “A Hesitant Evolution: Industrialisation and De‐industrialisation in Greece over the Long Run.” Journal of European Economic History 31, no. 2 (2002): 321–48.
Marichal, Carlos. A Century of Debt Crises in Latin America: From Independence to the Great Depression, 1820–1930. Princeton: Princeton University Press, 1989.
Mitchener, Kris James, and Marc Weidenmier. “The Baring Crisis and the Great Latin American Meltdown of the 1890s.” Journal of Economic History 68, no. 2 (2008): 462–500. http://www.jstor.org/stable/40056382.
Mitchener, Kris James, and Marc Weidenmier. “Trade and Empire.” NBER Working Paper 13765. National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA, January 2008. https://doi.org/10.3386/w13765.
Mouzelis, Nicos P. Politics in the Semi‐Periphery: Early Parliamentarism and Late Industrialization in the Balkans and Latin America. London: Macmillan, 1986.
O’Brien, Patrick. “Historiographical Traditions and Modern Imperatives for the Restoration of Global History.” Journal of Global History 1, no. 1 (2006): 3–39. https://doi.org/10.1017/S1740022806000027.
O’Brien, Patrick Karl. “Colonies in a Globalizing Economy, 1815–1948,” in Globalization and Global History, edited by Barry K. Gills and William R. Thompson, 223–65. London: Routledge, 2006.
O’Rourke, Kevin H., and Jeffrey G. Williamson. “Around the European Periphery 1870‐1913: Globalization, Schooling and Growth.” European Review of Economic History 1, no. 2 (1997): 153‐90.
O’Rourke, Kevin H., and Jeffrey G. Williamson. “Once More: When Did Globalisation Begin?” European Review of Economic History 8, no. 1 (2004): 109–17. http://www.jstor.org/stable/41377951.
Oddone, Juan A. “The Formation of Modern Uruguay, c. 1870–1930.” In The Cambridge History of Latin America, edited by Leslie Bethell, 5:453–74. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. https://doi.org/10.1017/CHOL9780521245173.014.
Pamuk, Şevket. The Ottoman Empire and European Capitalism, 1820‐1913: Trade, Investment, and Production. New York: Cambridge University Press, 1987.
Pamuk, Şevket, and Jeffrey G. Williamson. The Mediterranean Response to Globalization Before 1950. London: Routledge, 2000.
Parsons, Timothy. The British Imperial Century, 1815‐1914: A World History Perspective. Lanham: Rowman & Littlefield, 1999.
Parthasarathi, Prasannan. Why Europe Grew Rich and Asia Did Not: Global Economic Divergence, 1600–1850. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
Petmezas, Socrates. “L’économie agricole grecque face à la longue crise de la première globalisation.” Historical Review/La Revue Historique 10 (2013): 85–106. https://doi.org/10.12681/hr.307.
Pomeranz, Kenneth. The Great Divergence: China, Europe, and the Making of the Modern World Economy. Princeton: Princeton University Press, 2001.
Prados de la Escosura, Leandro. “Assessing the Economic Effects of Latin American Independence.” Working Paper 03-12. Economic History and Institutions, Universidad Carlos III, March 2003.
Psalidopoulos, Michalis. Τα δάνεια της Ελλάδας: 200 χρόνια ανάπτυξης και κρίσεων [The loans of Greece. 200 years of development and crises]. Athens: Papadopoulos, 2019.
Rock, David. “State‐Building and Political Systems in Nineteenth‐Century Argentina and Uruguay.” Past & Present no. 167 (2000): 176–202. http://www.jstor.org/stable/651257.
Schönhärl, Korinna. “Fighting the Financial Crisis in Greece: The Privileged Company to Protect Production and Trade in Currants (1905) as International Bank Cooperation.” Historical Review/La Revue Historique 10 (2013): 107–34. https://doi.org/10.12681/hr.308.
Shigeru, Akita, ed. Gentlemanly Capitalism, Imperialism and Global History. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2002.
Sotiropoulos, Michail. “European Jurisprudence and the Intellectual Origins of the Greek State: The Greek Jurists and Liberal Reforms (ca 1830‐1880).” PhD diss., Queen Mary University of London, 2016.
Thompson, Andrew. “Informal Empire? An Exploration in the History of Anglo‐Argentine Relations, 1810–1914.” Journal of Latin American Studies 24, no. 2 (1992): 419–36.
Vries, Peer. Escaping Poverty: The Origins of Modern Economic Growth. Vienna: Vienna University Press, 2013.
Winn, Peter. “British Informal Empire in Uruguay in the Nineteenth Century.” Past & Present 73 (1976): 100–26. http://www.jstor.org/stable/650427.
Winseck, Dwayne Roy, and Robert M. Pike. Communication and Empire: Media, Markets and Globalization, 1860–1930. Durham: Duke University Press, 2007.
Most read articles by the same author(s)