Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Editorial Note


Effi Gazi
Article Details
  • Section
  • EDITORIAL NOTE
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Effi Gazi, University of the Peloponnese
Effi Gazi is Associate Professor of Theory of Historiography and Modern History in the Social and Education Policy Department, University of the Peloponnese (Greece). She studied history at the Universities of Athens (Greece) and Essex (UK). She received her PhD from the European University Institute in Florence (1997) and conducted post-doctoral research at Princeton University (USA). She has taught at the Universities of Athens (GR), Crete (GR) and Brown (USA). During the first term of the academic year 2007-8, she was a Research Fellow at Birkbeck College, London. Her publications include Scientific National History. The Greek Case in Comparative Perspective (Frankfurt and New York 2000), The Second Life of the Three Hierarchs. A Genealogy of the “Helleno-Christian Civilization” (in Greek, Athens 2004) and ‘Fatherland, Religion, Family’. History of a Slogan (1880-1930) (in Greek, 2011). Her research interests include the history and theory of historiography, intellectual and cultural history as well as the history of nationalism and the history of politics and religion.
Most read articles by the same author(s)