Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Diana Mishkova, Beyond Balkanism: The Scholarly Politics of Region Making


Published: Jul 6, 2021
Keywords:
Balkan Studies
Dimitris Stamatopoulos
https://orcid.org/0000-0001-5815-8511
Abstract

Review of Diana Mishkova. Beyond Balkanism: The Scholarly Politics of Region Making. London: Routledge, 2018. 282 pp.

 

 
Article Details
  • Section
  • BOOK REVIEWS
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Dimitris Stamatopoulos, University of Macedonia, Thessaloniki

Dimitris Stamatopoulos is Professor of Balkan and Late Ottoman History at the University of Macedonia, Thessaloniki. He has authored many books and articles on the history of the Orthodox Christian populations in the Ottoman Empire. A revised version of his book Το Βυζάντιο μετά το έθνος: Το πρόβλημα της συνέχειας στις βαλκανικές ιστοριογραφίες (Athens: Alexandria, 2009) will be published in English by Central European University Press as Byzantium after the Nation: The Problem of Continuity in Balkan Historiographies (forthcoming). He has edited also the following edited volumes: Imagined Empires: Constructing Ethnic Nationalism in Eastern and Southeastern Europe (Budapest: CEU Press, forthcoming); European Revolutions and the Ottoman Balkans: War, Nationalism and Empire from Napoleon to the Bolsheviks (London: I.B. Tauris 2018), European Revolutions and the Ottoman Balkans: Nationalism, Violence and Empire in the Long Nineteenth-Century (London: I.B. Tauris, 2018); and Balkan Nationalism(s) and Ottoman Empire, 3 vols. (Istanbul: Isis, 2015).

References
Stamatopoulos, Dimitris. Byzantium after the Nation: The Problem of Continuity in Balkan Historiographies. Budapest: CEU Press, 2021. First published in Greek as Το Βυζάντιο μετά το έθνος: Το πρόβλημα της συνέχειας στις βαλκανικές ιστοριογραφίες (Athens: Alexandria, 2009).
Todorova, Maria. Imagining the Balkans. Oxford: Oxford University Press 2009.
Most read articles by the same author(s)