Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

From the Greek Revolution of 1821 to the Metapolitefsi: Historiographical Debates in Greece across Two Centuries


Published: Jul 6, 2021
Keywords:
Greek War of Independence modern Greek historiography
Vangelis Karamanolakis
Christos Triantafyllou
https://orcid.org/0000-0002-7363-3445
Abstract
Nowadays, with the celebration of the Greek state’s bicentennial, the exploration of how the national past was debated, historicised and narrated through historiographical and political means holds an interesting position: by examining how certain pasts entered the national canon, how events and figures were pantheonised, and how history and memory wars were conducted, we may be able to assess why and how nation-states commemorate themselves and formulate narratives about the shared past. Using the past as a symbolic resource, the agents of political and social power seek to provide the definitive version of how and why did we arrive at the present. Simultaneously, these official versions of the past are constantly contested by opposing social forces, which frequently manage to have their versions merge with, incorporated into or stand alongside those of their opponents. It is through these procedures, namely historiographical debates such as these explored in this issue of Historein, that the past turns into history.
Article Details
  • Section
  • INTRODUCTION
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biographies
Vangelis Karamanolakis, National and Kapodistrian University of Athens
Vangelis Karamanolakis is Assistant Professor in Theory of History and History of Historiography at the University of Athens. He received his PhD from the University of Athens in 2004. He has taught at the universities of Crete, Athens, Panteion (Greece). He is the author of The formation of historical science and history teaching at the University of Athens (1837-1932), 2006. He has also published several articles in scientific magazines (Mnimon, Historein, Ta Historika, Archeiotaxio) and chapters in books about Greek historiography, history of institutions, archival research and psychiatric institutions. He is member of the editorial committee of the journals Mnimon, Historein and Archeiotaxio. He is Secretary of the Society’s Board of Directors of the Contemporary Social History Archives.
Christos Triantafyllou, National and Kapodistrian University of Athens
Christos Triantafyllou was born in Athens in 1991. He studied at the National and Kapodistrian University of Athens (EKPA), where he earned his PhD in modern and contemporary Greek history in 2020. He has worked as a research assistant (EKPA) and as a research associate (Contemporary Social History Archives, Historical Archive of the EKPA). He has also worked as a copyeditor in the publishing field. His work has been published in academic journals and in collective volumes. His research interests include the cultural history of the political, the history of historiography, and memory studies, focusing on the twentieth century in Greece. Since 2013, he has been editor-in-chief of the online magazine Skra-punk.
Most read articles by the same author(s)