Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Ali Yaycioglu, Partners of the Empire: The Crisis of the Ottoman Order in the Age of Revolutions


Published: Jun 19, 2019
Keywords:
Ottoman history Selim III nizam-i cedid Mahmud II
Eleni Gara
https://orcid.org/0000-0001-9046-9205
Abstract
Review of Ali Yaycioglu. Partners of the Empire: The Crisis of the Ottoman Order in the Age of Revolutions. Stanford: Stanford University Press, 2016. 347 pp.
Article Details
  • Section
  • BOOK REVIEWS
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Eleni Gara, University of the Aegean

Eleni Gara is Assistant Professor at University of the Aegean, Department of Social Anthropology and History.

References
Akyıldız, Ali. “Sened-i İttifakın İlk Tam Metni.” İslâm Araştırmaları Dergisi 2 (1998): 209–222.
Akyıldız, Ali, and M. Şükrü Hanioğlu. “Negotiating the Power of the Sultan: The Ottoman Sened-i İttifak (Deed of Agreement), 1808.” In The Modern Middle East: A Sourcebook for History, edited by Camron Michael Amin, Benjamin C. Fortna, and Elizabeth B. Frierson, 22–30. Oxford: Oxford University Press, 2006.
Bayly, C.A. The Birth of the Modern World, 1780–1914: Global Connections and Comparisons. Oxford: Blackwell, 2004.
Canbakal, Hülya. Society and Politics in an Ottoman Town: ‘Ayntāb in the 17th Century. Leiden: Brill, 2007.
Hobsbawm, Eric J. The Age of Revolution, 1789–1848. London: Weidenfeld and Nicolson, 1962.
Katsiardi-Hering, Olga. “Von den Aufständen zu den Revolutionen christlicher Untertanen des Osmanischen Reiches in Südosteuropa (ca. 1530–1821): Ein Typologisierungsversuch.” Südost-Forschungen 68 (2009): 96–137.
Shaw, Stanford J. Between Old and New: The Ottoman Empire under Selim III, 1789–1807. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971.
Most read articles by the same author(s)