Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Political Thought and Practice in the Ottoman Empire (Halcyon Days in Crete IX Symposium, Rethymno, 9-11 January 2015)


Published: Dec 3, 2015
Keywords:
political thought political practice political literature advice literature
Eleni Gara
Abstract
Conference presentation
Article Details
  • Section
  • BULLETIN
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Eleni Gara, University of the Aegean

Department of Social Anthropology and History

Assistant Professor

References
Abou-El-Haj, Rifa‘at ‘Ali. Formation of the Modern State: The Ottoman Empire, Sixteenth to Eighteenth Centuries. Albany: SUNY Press, 1991.

Aksan, Virginia. “Ottoman Political Writing, 1768–1808.” International Journal of Middle East Studies 25/1 (1993): 53–69.

Darling, Linda. “Political Change and Political Discourse in the Early Modern Mediterranean World.” Journal of Interdisciplinary History 38/4 (2008): 505–531.

Deringil, Selim. The Well-Protected Domains: Ideology and the Legitimation of Power in the Ottoman Empire, 1876–1909. London: I. B. Tauris, 1998.

Ferguson, Heather. “Genres of Power: Constructing a Discourse of Decline in Ottoman nasihatname.” Osmanlı Araştırmaları 35 (2010): 81–116.

Fleischer, Cornell. Bureaucrat and Intellectual in the Ottoman Empire: The Historian Mustafa Âli (1541–1600). Princeton: Princeton University Press, 1986.

Fodor, Pàl. “State and Society, Crisis and Reform, in 15th–17th century Ottoman Mirror for Princes.” Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 40/2–3 (1986): 217–240.

Howard, Douglas. “Genre and Myth in the Ottoman Advice for Kings Literature.” In The Early Modern Ottomans: Remapping the Empire, edited by Virginia Aksan and Daniel Goffman, 137–166. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

Karateke, Hakan and Maurus Reinkowski, eds. Legitimizing the Order: The Ottoman Rhetoric of State Power. Leiden: Brill, 2005.

Mardin, Şerif. The Genesis of Young Ottoman Thought: A Study in the Modernization of Turkish Political Ideas. Princeton: Princeton University Press, (1962) 2000).

Menchinger, Ethan. “A Reformist Philosophy of History: The Case of Ahmed Vâsıf Efendi.” Osmanlı Araştırmaları 44 (2014): 141–168.

Piterberg, Gabriel. An Ottoman Tragedy: History and Historiography at Play. Berkeley: University of California Press, 2003.

Sariyannis, Marinos. “Ruler and State, State and Society in Ottoman Political Thought.” Turkish Historical Review 4 (2013): 83–117.

Tezcan, Baki. The Second Ottoman Empire: Political and Social Transformation in the Early Modern World. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
Most read articles by the same author(s)