Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

State, Policy and Gender at the Workplace in India: A Comparison Over Time


Published: Jun 3, 2020
Keywords:
cotton mills fish-processing women workers India Kerala
Manjapra Variathe Shobhana Warrier
https://orcid.org/0000-0003-0262-8179
Abstract

This article seeks to compare the effect of gendered perceptions of labour on women’s presence in the workforce in early 20th-century colonial India, as nascent industry sprang up in several parts of the country, and towards the end of the 20th century. We compare the entry and exit of women workers in the mill industry of South India in the first half of the 20th century with the informalisation of labour in the fish processing industry, whose workforce was predominantly women, in the 1990s. The regulation of women’s work by means of protective laws that sheltered them from “hazardous” work and mandated benefits such as creches at the workplace and maternity benefits conditioned women’s employment in multiple ways, ranging from how they were resented and mistreated by male workers and how organised unions debated and finally championed equal wages for equal work to how women got excluded altogether. After independence, protective laws and regulations grew in number and women’s participation in the labour force steadily came down. One way to cross the hurdle to women’s large-scale employment raised by protective legislation is to employ women on informal terms. This means walking the thin line, on the part of employers, between observing the law on contract workers and their benefits in letter and complying with the law in spirit. The fish processing industry that came up along the Indian coastline is a good example of informality at the workplace mediated by gender. Differences in gender perceptions across India’s culturally varied regions explains why most workers in the fish processing industry hail from one single state, Kerala.

Article Details
  • Section
  • ARTICLES
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Manjapra Variathe Shobhana Warrier, Department of History, Kamala Nehru College, University of Delhi, India
Dr Manjapra Variathe Shobhana Warrier is Associate Professor, Department of History, Kamala Nehru College, University of Delhi. Her research focuses on women, labour and migration in their larger social, cultural and political context. She has published and presented papers at national and international conferences on the inclusion of women in the nascent industrial workforce of colonial Tamil Nadu and women’s oft-neglected contribution to the shaping of the workplace. She has also studied the conditions of migrant women workers in India’s vast informal economy towards the close of the 20th century. She obtained her master’s and doctoral degrees from Jawaharlal Nehru University, New Delhi, and lives in the city.
References
“The Jury’s Verdict.” Samudra Report, no. 13 (1995): 41–44.
Balakrishnan, Radhika, ed. The Hidden Assembly Line: Gender Dynamics of Subcontracted Work in a Global Economy. Bloomfield: Kumarian Press, 2002.
Banerjee, Nirmala. “The Weakest Link.” The IDS Bulletin 12, no. 3 (1981): 36–40.
Breman, Jan. Footloose Labour: Working in India’s Informal Economy. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
Castells, Manuel, and Alejandro Portes. “World Underneath: The Origins, Dynamics, and Effects of the Informal Economy.” In The Informal Economy: Studies in Advanced and Less Developed Countries, edited by Alejandro Portes, Manuel Castells and Lauren A. Benton, 11–37. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1989.
Creighton, Colin. “The Rise of the Male Breadwinner Family: A Reappraisal.” Comparative Studies in Society and History 38, no. 2 (1996): 310–37.
Dobb, Maurice. Wages. London: Cambridge University Press, 1929.
Gálvez-Muñoz, Lina. “Breadwinning Patterns and Family Exogenous Factors: Workers at the Tobacco Factory of Seville during the Industrialization Process, 1887–1945.” In The Rise and Decline of the Male Breadwinner Family?, edited by Angélique Janssens, 87–128. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
Glucksmann, Miriam. Women Assemble: Women Workers and the New Industries in Inter-war Britain. London: Routledge, 1990.
Gray, Robert. “The Language of Factory Reform in Britain, 1830–1860.” In Historical Meanings of Work, edited by Patrick Joyce, 143–79. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
Horrell, Sara, and Jane Humphries. “Women’s Labour Force Participation and the Transition to the Male-Breadwinner Family, 1790–1865.” Economic History Review, n.s., 48, no. 1 (1995): 89–117.
Janssens, Angélique. “The Rise and Decline of the Male Breadwinner Family? An Overview of the Debate.” In The Rise and Decline of the Male Breadwinner Family?, edited by Angélique Janssens, 1–23. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
Kabeer, Naila. “Marriage, Motherhood and Masculinity in the Global Economy: Reconfigurations of Personal and Economic Life.” Working Paper 220, Institute of Development Studies, October 2007.
Kannan, K.P. Interrogating Inclusive Growth: Poverty and Inequality in India. New Delhi: Routledge, 2014.
Kumar, Radha, “Women in the Bombay Cotton Textile Industry, 1919–1940.” In Dignity and Daily Bread: New Forms of Economic Organization Poor Women in the Third World and the First, edited by Sheila Rowbotham and Swasti Mitter, 54–74. London: Routledge, 1994.
Momsen, Janet Henshall. Women and Development in the Third World. London: Routledge, 1991.
Murphy, Eamon. Unions in Conflict: A Comparative Study of Four South Indian Textile Centres, 1918–1939. New Delhi: Manohar, 1981.
Neetha, N. “Flexible Production, Feminisation and Disorganisation: Evidence from Tiruppur Knitwear Industry.” Economic and Political Weekly 37, no. 21 (2002): 2045–52.
Rose, Sonya O. “Gender at Work: Sex, Class and Industrial Capitalism.” History Workshop 21, no. 1 (1986): 113–31.
Sen, Samita. “Gendered Exclusion; Domesticity and Dependence in Bengal.” International Review of Social History 42, no. 55 (1997): 65–86.
Sen, Samita. Women and Labour in Late Colonial India: The Bengal Jute Industry. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
Sharma, Alakh N. “Flexibility, Employment and Labour Market Reforms in India.” Economic and Political Weekly 41, no. 21 (2006): 2078–85.
Shobhana, M.V. “Condition of Women Workers in Madras, Madurai and Coimbatore, 1914–1939,” Social Scientist 19, nos 5–6 (1991): 42–60.
Standing, Guy. “Global Feminization Through Flexible Labour: A Theme Revisited.” World Development 27, no. 3 (1999): 583–602.
Thompson, E.P. The Making of the English Working Class. Harmondsworth: Penguin, 1980.
Warrier, M.V. Shobhana. “Class and Gender: A Study of Women Workers in Cotton Textile Mills of Madras, Madurai and Coimbatore, 1914–1951.” PhD diss., Jawaharlal Nehru University, New Delhi, 1993.
Warrier, M.V. Shobhana, “Women at Work: The Case of Migrant Workers in the Fish Processing Industry.” Report submitted to Centre for Education and Communication, Delhi, 1998.
Warrier, M.V. Shobhana. “Women at Work: Migrant Women in Fish Processing Industry.” Economic and Political Weekly 36, no. 37 (2001): 3554–62.
Warrier, M.V. Shobhana, “The Woman Worker: Images of Militancy in Coimbatore Mills.” In Researching Indian Women, edited by Vijaya Ramaswamy, 299–316. Delhi: Manohar, 2003
Warrier, M.V. Shobhana. “Women and the Workplace.” In Exploring Gender Equations: Colonial and Post Colonial India, edited by Shakti Kak and Biswamoy Pati, 231–66. New Delhi: Nehru Memorial Museum and Library, 2005.