Vol. 19 No. 1 (2020): Global Labour History: Perspectives from East to West, from North to South

Published: 2020-06-03

Editorial Committee: Ada Diala, Giorgos Plakotos, Salvanou Emilia, Elias Stouraitis, Athena Syriatou

Issue Editors: Dimitra Lampropoulou, Leda Papastefanaki, Nikos Potamianos

Book Review Editor: Athena Syriatou

Cover Photo: Hotel Kitchen, 2000, Athens (Spiros Drivas personal collection)

Cover Design: Panagiotis Papidas