Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

For a New Global Labour History: A View from Eastern Europe


Published: Jun 3, 2020
Keywords:
global labour history Eastern Europe capital formation scale processual analysis
Alina-Sandra Cucu
https://orcid.org/0000-0001-8275-6802
Abstract
This article investigates the recent attempts to integrate Eastern Europe in global labour history as a unique opportunity to formulate an intellectual agenda that would place the region on the global map, but on its own analytical terms. Based on two interconnected research projects on industrial labour in socialist Romania, it argues that these integration efforts have to start with a systematic endeavour to bring labour history and the history of capital formation in the region together. The endeavour of articulating a truly global labour history from a specifically Eastern European angle requires us to reconsider the scale(s) at which we construct our narratives, moving away from an epistemological perspective that favours eventful fractures and towards a processual analysis of labour in the region.
Article Details
  • Section
  • ARTICLES
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Alina-Sandra Cucu, Goldsmiths, University of London

Alina-Sandra Cucu is a Marie Curie postdoctoral fellow at the Anthropology Department at Goldsmiths, University of London. Her first monograph, Planning Labour: Time and the Foundations of Industrial Socialism in Romania, was published in 2019 by Berghahn. Currently, she is conducting research on her second book-length project, titled Entangled Worlds of Labour: The Advance of Flexible Capitalism in Eastern Europe, an analysis of the incorporation of the Romanian car industry in global commodity chains since the mid-1960s, and an exploration of the profound impact of these transformations on workers’ biographical imaginary and notions of the “future”.

References
Archer, Rory, and Goran Musić. “Approaching the Socialist Factory and Its Workforce: Considerations from Fieldwork in (Former) Yugoslavia.” Labor History 58, no. 1 (2017): 44–66.
Bair, Jennifer. “Global Capitalism and Commodity Chains: Looking Back, Going Forward.” Competition & Change 9, no. 2 (2005): 153–80.
Bair, Jennifer, ed. Frontiers of Commodity Chain Research. Stanford: Stanford University Press, 2009.
Blanpain, Roger, ed. Globalization and Employment Relations in the Auto Assembly Industry: A Study of Seven Countries. Austin: Wolters Kluwer, 2008.
Bockman, Johanna. Markets in the Name of Socialism: The Left-Wing Origins of Neoliberalism. Stanford: Stanford University Press, 2011.
Brass, Tom. Labour Regime Change in the Twenty-First Century: Unfreedom, Capitalism and Primitive Accumulation. Leiden: Brill, 2011.
Burawoy, Michael. The Politics of Production: Factory Regimes under Capitalism and Socialism. London: Verso, 1985.
Conrad, Sebastian. What Is Global History? Princeton: Princeton University Press, 2016.
Cucu, Alina-Sandra. Planning Labour: Time and the Foundations of Socialist Industrialism in Romania. New York: Berghahn, 2019.
Cucu, Alina-Sandra. “Why Hegemony was not born in the Factory: Twentieth-Century Sciences of Labour from a Gramscian Angle.” In Cultural Hegemony in a Scientific World: Gramscian Concepts for the History of Science, vol. 1, ed. Massimiliano Badino and Pietro Omodeo. Leiden: Brill, forthcoming.
Dunford, Michael, and Liu Weidong. “Uneven and Combined Development.” Regional Studies 51, no. 1 (2017): 69–85.
Ellman, Michael. Socialist Planning. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
Esping-Andersen, Gøsta. The Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton: Princeton University Press, 1990.
Fava, Valentina, and Luminita Gătejel. “East–West Cooperation in the Automotive Industry: Enterprises, Mobility, Production.” The Journal of Transport History 38, no. 1 (2017). doi:10.1177/0022526617698157.
Fremontier, Jean. La Forteresse ouvrière: Renault. Paris: Fayard, 1971.
Frobel, Folker, Jurgen Heinrichs, and Otto Kreye. The New International Division of Labour: Structural Unemployment in Industrialised Countries and Industrialisation in Developing Countries. Cambridge: Cambridge University Press, 1980.
Gatejel, Luminita. “A Socialist–Capitalist Joint Venture: Citroën in Romania during the 1980s.” The Journal of Transport History 38, no. 1 (2017). doi:10.1177/0022526617698150.
Ghit, Alexandra. “Professionals’ and Amateurs’ Pasts: A Decolonizing Reading of Post-War Romanian Histories of Gendered Interwar Activism.” European Review of History: Revue européenne d’histoire 25, no. 1 (2018): 21–44.
Grama, Adrian, and Susan Zimmermann.“The Art of Link-Making in Global Labour History: Subaltern, Feminist and Eastern European Contributions.” European Review of History: Revue européenne d’histoire 25, no. 1 (2018): 1–20.
Harvey, David. The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change. London: Wiley-Blackwell, 1991.
Harvey, David. A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford University Press, 2007.
Hopkins, Terence K., and Immanuel Wallerstein. “Patterns of Development of the Modern World-System.” Review (Fernand Braudel Center) 1, no. 2 (1977): 111–45.
Kenney, Padraic. Rebuilding Poland: Workers and Communists, 1945–1950. Ithaca: Cornell University Press, 1997.
Konrád, György, and Ivan Szelenyi. “Social Conflicts of Underurbanization.” In Captive Cities: Studies in the Political Economy of Cities and Regions, ed. Michael Harloe, 157–74. London: Wiley, 1977.
Lampland, Martha. The Object of Labor: Commodification in Socialist Hungary. Chicago: University of Chicago Press, 1995.
Lampland, Martha. The Value of Labor: The Science of Commodification in Hungary, 1920–1956. Chicago: University of Chicago Press, 2016.
Molotch, Harvey. “The City as a Growth Machine: Toward a Political Economy of Place.” American Journal of Sociology 82, no. 2 (1976): 309–32.
Neveling, Patrick. “Structural Contingencies and Untimely Coincidences in the Making of Neoliberal India: The Kandla Free Trade Zone, 1965–91.” Contributions to Indian Sociology 48, no. 1 (2014): 17–43.
Newsome, Kirsty, Philip Taylor, Jennifer Bair, and Al Rainnie. Putting Labour in Its Place: Labour Process Analysis and Global Commodity Chains. London: Palgrave, 2015.
Pittaway. Mark. The Workers’ State: Industrial Labor and the Making of Socialist Hungary, 1944–1958. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2012.
Pittaway. Mark. From the Vanguard to the Margins: Workers in Hungary, 1939 to the Present. Selected essays by Mark Pittaway, edited by Adam Fabry. Leiden: Brill, 2014.
Rabinbach, Anson. The Human Motor: Energy, Fatigue, and the Origins of Modernity. Berkeley: University of California Press, 1992.
Roseberry, William. Anthropologies and Histories: Essays in Culture, History, and Political Economy. London: Rutgers University Press, 1991.
Sennett, Richard. “Capitalism and the City: Globalization, Flexibility, and Indifference.” In Cities of Europe: Changing Contexts, Local Arrangements, and the Challenge to Urban Cohesion, edited by Yuri Kazepov, 109–22. London: Blackwell, 2005.
Silver, Beverly. Forces of Labor: Workers’ Movements and Globalization Since 1870. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
Tilly, Charles, and Chris Tilly. Work Under Capitalism. Boulder: Westview Press, 1998.
Van der Linden, Marcel. “Labour History: The Old, the New and the Global.” African Studies 66, nos 2–3 (2007): 169–80.
Van der Linden, Marcel. Workers of the World: Essays toward a Global Labor History, Leiden: Brill, 2008.
Van der Linden, Marcel. “The Promise and Challenges of Global Labor History.” International Labor and Working-Class History 82 (2012): 57–76.
Van der Linden, Marcel, and Jan Lucassen, Prolegomena for a Global Labour History. Amsterdam: International Institute of Social History, 1999.