Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Global Labour History: Perspectives from East to West, from North to South


Published: Jun 3, 2020
Keywords:
Global Labour History Historiography
Dimitra Lampropoulou
https://orcid.org/0000-0003-4007-9529
Leda Papastefanaki
https://orcid.org/0000-0003-0857-2807
Abstract
Historical reflection on the premises, risks and limitations of the global perspective in labour history has led to a new synthesis of theory and empirical research. The article introduces the conceptual framework and the main characteristics of a flourishing research area, that of global labour history. Finally, this introductory article presents the five articles of the special issue on “Global Labour History: Perspectives from East to West, from North to South”, and discusses how each of them is in dialogue with the topics addressed by global labour history.
Article Details
  • Section
  • INTRODUCTION
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biographies
Dimitra Lampropoulou, National and Kapodistrian University of Athens

Dimitra Lampropoulou is Assistant Professor at the Faculty of History and Archaeology, National and Kapodistrian University of Athens, where she teaches modern and contemporary history. Her main research areas are the history of the twentieth century, labour history, the history of social movements, of youth, and of welfare, memory studies, and oral history. She is a member of Contemporary Social History Archives (ASKI), the Greek Oral History Association, the journal Historein and the European Labour History Network (ELHN). She has published Γράφοντας από τη φυλακή: Όψεις της υποκειμενικότητας των πολιτικών κρατουμένων, 1947-1960 [Writing from prison: facets of political detainees’ subjectivity, 1947–1960], and Οικοδόμοι: Οι άνθρωποι που έχτισαν την Ελλάδα, 1950–1967 [Construction workers: the people who built Athens, 1950–1967], as well as a large number of articles in collective volumes and historical journals. She is currently writing a book entitled Pupils of the Night: A Little Social History of Postwar Greece.

Leda Papastefanaki, University of Ioannina and Institute for Mediterranean Studies/FORTH

Leda Papastefanaki is Associate Professor of Economic and Social History at the Department of History-Archaeology, University of Ioannina. She is a Collaborating Faculty Member at the Institute for Mediterranean Studies/Foundation for Research and Technology. Her monographs are Εργασία, τεχνολογία και φύλο στην ελληνική βιομηχανία: Η κλωστοϋφαντουργία του Πειραιά, 1870-1940 [Labour, technology and gender in Greek industry: the Piraeus textile industry (1870–1940) (Irakleio: Crete University Press, 2009) and Η φλέβα της γης: Τα μεταλλεία της Ελλάδας, 19ος–20ός αιώνας [The veins of the earth: the mines of Greece, 19th–20th century] (Athens: Vivliorama, 2017). Her recent publications include (with Rossana Barragán Romano) “Women and Gender in the Mines: Challenging Masculinity Through History: An Introduction,” in “Women and Gender in Mining: Challenging Masculinity Through History”, special issue, International Review of Social History (2020). She is co-editor with M. Erdem Kabadayı of the volume Working in Greece and Turkey: A Comparative Labour History from Empires to Nation States, 1840–1940 (New York: Berghahn, forthcoming). Her research interests focus on the social and economic history of industrialisation and labour in the Mediterranean context in the 19th and 20th centuries, gender history, urban history, Jewish history.

References
Bellucci, Stefano, and Holger Weiss, eds. The Internationalisation of the Labour Question: Ideological Antagonism, Workers’ Movements and the ILO since 1919. London: Palgrave Macmillan, 2020.
Blok, Aad, and Greg Downey, eds. Uncovering Labour in Information Revolutions, 1750–2000. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
Boris, Eileen. Making the Woman Worker: Precarious Labor and the Fight for Global Standards, 1919–2019. Oxford: Oxford University Press, 2019.
Cobble, Dorothy Sue. “The Promise and Peril of the New Global Labor History.” International Labor and Working-Class History 82 (2012): 99–107.
De Vito, Christian G. “New Perspectives on Global Labour History: Introduction.” Workers of the World: International Journal of Strikes and Social Conflict 1, no. 3 (2013): 7–29.
De Vito, Christian G., and Alex Lichtenstein. Global Convict Labour. Leiden: Brill, 2015.
De Vito, Christian G., and Anne Gerritsen, eds. Micro-spatial Histories of Global Labour. London: Palgrave Macmillan, 2018.
Eckert, Andreas, ed. Global Histories of Work. Berlin: De Gruyter, 2016.
Eckert, Andreas. “Why all the Fuss about Global Labour History?” In Global Histories of Work, edited by Andreas Eckert, 3–22. Berlin: De Gruyter, 2016.
Espada Lima, Henrique. “Unpayable Debt: Reinventing Labour Bonds through Legal Freedom in Nineteenth-Century Brazil.” In Debt and Slavery in the Mediterranean and the Atlantic Worlds, edited by Gwyn Campbell and Alessandro Stanziani, 123–31. London: Pickering and Chatto, 2013.
Espada Lima, Henrique. “What Can we Find in Augusto’s Trunk? About Little Things and Global Labor History,” Workers of the World: International Journal of Strikes and Social Conflict 1, no. 3 (2013): 139–57.
Kocka, Jürgen. “Reviving Labor History on a Global Scale: Some Comments to Marcel van der Linden,” International Labor and Working-Class History 82 (2012): 92–98.
Lucassen, Jan, ed. Global Labour History. A State of the Art. Bern: Peter Lang, 2008.
Lucassen, Leo. “Working Together: New Directions in Global Labour History.” Journal of Global History 11, no. 1 (2016): 66–87.
Papastefanaki, Leda, and M. Erdem Kabadayı, eds. Working in Greece and Turkey: A Comparative Labour History from Empires to Nation States, 1840–1940. New York: Berghahn, forthcoming, July 2020.
Sarti, Raffaella, Anna Bellavitis, and Manuela Martini, eds. What is Work? Gender at the Crossroads of Home, Family, and Business from the Early Modern Era to the Present. New York: Berghahn, 2018.
Van der Linden, Marcel. Workers of the World: Essays Toward a Global Labor History. Leiden: Brill, 2008.
Van der Linden, Marcel, and Jan Lucassen. Prolegomena for a Global Labour History. Amsterdam: International Institute of Social History, 1999.
Van der Linden, Marcel, and Karl Heinz Roth, eds. Beyond Marx: Theorising the Global Labour Relations of the Twenty-First Century. Leiden: Brill, 2014.
Van Nederveen Meerkerk, Elise, Dirk Hoerder, and Silke Neunsinger, eds. Towards a Global History of Domestic and Care Workers. Leiden: Brill, 2015.
Zimmermann, Susan. “Night Work for White Women, Bonded Labour for ‘Native’ Women? Contentious Traditions and the Globalization of Gender-Specific Labour Protection and Legal Equality Politics, 1926 to 1939.” In New Perspectives on European Women’s Legal History, edited by Sara L. Kimble and Marion Röwekamp, 394–427. New York: Routledge, 2016.